Vraag

27 mei 2020
Onafhankelijk cliëntondersteuner

“Ik ben voor een moeder en tiener-zoon op zoek naar onderdak/crisisopvang in de buurt van Arnhem. Heeft iemand tips?”

Budget voor tig keer de huurprijs als borg etc. is er niet. Ze staan al ingeschreven, er is dringend onderdak nodig maar ze komen niet uit die omgeving dus urgentieverklaring krijgen ze niet. Zelfs crisisopvang/maatschappelijke opvang zou een optie mogen zijn. Alle tips zijn welkom!! Wie kan helpen, waar kunnen we aankloppen?

#Werk en Inkomen
Sociaal makelaar

Je zou eens kunnen proberen bij www.enwelzijn.nl

Procesmanager (Overlastgevende)MultiProblemGezinsaanpak/Doorbraakteam

hai saskia, ikw eet niet wat voor onveiligheid er is, maar er is sprake van een minderjarige dus misschien helept het al om te sparren met Veilig Thuis. Zij kennen de regionale situatie. En gezin moet ergens ingeschreven staan bij een gemeente en deze is waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor uitvoering Jeugdwet. hopelijk heb je hier iets aan.

Manager

waar komt moeder vandaan? mogelijk dat je via die gemeente een aanvraag kan doen voor woonruimte.
anders zoeken naar bijv. een zorgboerderij met opvang/ verblijf, gezinshuizen met appartementen voor tijdelijke opvang waarmee je voor de jongen een gez.huis indicatie kan aanvragen.

Manager ai

Mo kost 40.000 per jaar pp
Ondeveer de rentelasten van 4 woningen......
Misschien toch eens aan de hardheidsclausule denken voor noodhuisvesting.

Deze € vergelijking wil nog wel eens werken.

Projectleider

In Arnhem ondersteunen sociale wijkteams inwoners: zie site gemeente Arnhem.
Andere mogelijk nuttige adressen: GGD GElderland Midden 088-3555500 (9.00-11.00 uur)
Stichting Kruispunt (opvang daklozen) (hebben groot netwerk in Arnhem).

Manager ai

De jeugdwet volgend geldt voor de zoon, de vader als gebruikelijke zorg en voorliggend.
He bent dus verplicht om die te bellen en de vraag voor te leggen, voor je iets anders aanbiedt. Vader heeft een zorgplicht en moet zoon onderdak bieden.
Voor de moeder alleen zijn er dan voldoende alternatieven die toekomstige problemen voorkomen.

Overigens is het zo dat als je het aanbod van vader negeert of weigert je het verwijt kunt krijgen van discriminatie op grond van geslacht.

Traject ondersteuner / design thinker

In Den Haag is de maatschappelijke opvang geregeld vanuit de WMO. Zij toetsen de zelfredzaamheid en beheren de plaatsing van mensen die onderdak nodig hebben. Je zult even moeten uitzoeken of er ook een ‘daklozenloket’ in Arnhem is.

Succes!!

Aanbestedings- en subsidiespecialist sociaal domein

Misschien Stichting Onderdak in Arnhem? https://stichtingonderdak.org

Succes!

HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals