Vraag

20 maart 2024
Profielfoto van Annemiek de Nooijer
Adviseur, arts M+G i.o.

“Hoe kunnen we ouderen en hun naasten zo goed mogelijk ondersteunen in het voorbereiden op (vitaal) ouder worden? Ken jij initiatieven/activiteiten in de preventieve ouderengezondheidszorg, gericht op vitaal oud worden en behoud van kwaliteit van leven?”

Toelichting

Met de dubbele vergrijzing neemt het aantal ouderen en de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben toe. Van ouderen wordt hierdoor meer zelfredzaamheid gevraagd. 
Preventieve ouderengezondheidszorg speelt een belangrijke rol in het behoud van kwaliteit van leven, gezondheid, zelfredzaamheid en vitaliteit van ouderen.
Uit eerder onderzoek en voorbeelden uit de praktijk blijkt dat op verschillende manieren invulling wordt gegeven aan de zorg en ondersteuning van ouderen. En dat er dus kansen liggen op het versterken van deze initiatieven gericht op het vitaal ouder worden en behoud van kwaliteit van leven bij ouderen.

Graag komen we (AEF en de afdeling publieke geneeskunde van het Julius Centrum, UMC Utrecht) in contact om te horen wat uw organisatie doet op het gebied van vitaal ouder worden en behoud van kwaliteit van leven bij ouderen. Met de bijdrage van uw organisatie kunnen wij een overzicht bieden van de ervaren knelpunten, aanbevelingen en kansen ten aanzien van het versterken van de preventieve ouderengezondheidszorg.
 

Werkgebied

Ouderengezondheidszorg, ouderenwelzijn

Profielfoto van Anton Philips
Ervaringsdeskundige

Volgens mij is het belangrijkste dat ze een activiteit vinden die aansluit op de vaardigheden die ze graag gebruiken en in hun interessegebied, en bij voorkeur iets waar ze anderen een dienst mee bereiken. Dat helpt om gezond te blijven en het leven de moeite waard te maken.
Daar heb ik ook het boek de Kracht van Motivatie over geschreven.
Ik breng dat in de praktijk en daardoor ben ik op 92jarige leeftijd nog relatief fit en energiek.

Profielfoto van Elly Plat
Integratief kinder- en jongerentherapeut

Door ouderen in contact te brengen met heel jonge kinderen, daar is uitgebreid ondrzoek naar verricht: peuters en kleuters die een band opbouwen met ouderen.

Profielfoto van Suzan Crapels
Geestelijk verzorger

De zorgorganisatie Land van Horne biedt ouderenzorg, zowel thuis als in een van de woonzorgcentra. Via het programma Vitaal Thuis bieden diverse behandelaren therapievormen aan in de vertrouwde thuisomgeving. Daarnaast geven de behandelaren van Vitaal Thuis diverse (gratis) cursussen die nieuwe inzichten en praktische handvatten geven om zo lang mogelijk vitaal te blijven. Een daarvan is de preventiecursus Gezond ouder worden. Daarin leren thuiswonende ouderen vanaf 55 jaar om vanuit verschillende invalshoeken preventief naar gezond oud worden te kijken. Ze krijgen praktische tips en adviezen over diverse onderwerpen. Het gaat bij gezond oud worden niet alleen om het voorkomen en uitstellen van ziekten, maar vooral ook om het bevorderen van zelfstandigheid. In het programma Gezond ouder worden leren ouderen door praktische informatie en persoonlijk advies hoe ze zelf een steentje bij kunnen dragen aan gezond oud worden.

De volgende onderwerpen komen aan bod, verzorgd door de betreffende behandelaren/disciplines:
- (lichamelijke) veranderingen bij het ouder worden en het belang van leefstijl - specialist ouderengeneeskunde
- gezond ouder worden in de eigen omgeving - ergotherapie
- bewegen en sporten - fysiotherapie
- voeding - diëtetiek
- stressmanagement - psychologie
- sociaal welbevinden - maatschappelijk werk
- kunst van het ouder worden - geestelijke verzorging

Profielfoto van Dunya Vermaat
Trainer & Ervaringsprofessional

Athletic Skills Model biedt ook mooie opties

Profielfoto van Niels Hinse
Ervaringsdeskundige

Denk en handel gezien door de ogen van de ander. Denk en handel vanuit menswaarden en niet vanuit de economische gevolgen. Niemand wil zorg, iedereen wil wel-zijn en wel-bevinden. Ierders welbevinden begint en eindigt met gezellige mensen, lekkere gezonde voeding en leuke momenten, niet met zorg en regels. Denk en handel van rechts naar links, en niet van links naar rechts. (Hetgeen ….90% van de Nederlanders doet).

Profielfoto van Evelien Hondebrink
Sociaal Werker

Als brede welzijnsorganisatie in Sallend/Twente werken wij vanuit Positieve Gezondheid, wat ook al eerder werd genoemd. Verder organiseren wij concreet valpreventie en weerbaarheidsdagen.

Doel van deze dagen is om het zelfvertrouwen van deelnemers te vergroten, zodat zij zich sterker voelen in onverwachte situaties en mogelijke gevaren tijdig herkennen. Tijdens verschillende sessies zijn er workshops waarin verschillende situaties aan de orde komen. Denk aan verdachte telefoontjes waarbij om persoonlijke informatie wordt gevraagd of ongewenst bezoek aan de deur.
Daarnaast zijn er leefstijlcoaches, een beweegtherapeut en een veiligheidsexpert betrokken om de vaardigheden van de deelnemers te vergroten. We bieden ouderen op deze manier handvatten hoe ze in de toekomst op verschillende situaties kunnen reageren.

“Met het organiseren van deze weerbaarheidsdagen willen we inwoners handvatten en tips geven over hoe te handelen als ze in zo’n situatie terecht komen. Op deze manier hopen we dat zij zich (weer) veilig voelen in hun eigen huis en met een onbezorgd gevoel de deur uitstappen.”

Profielfoto van Hennie Kleijnen
Maatschappelijk/sociaal werker

inspiratiesessie bijeenkomsten organiseren in de wijk waarbij je een ouderen die vitaal zijn (ervaringsdeskundigen) hun verhaal laten vertellen hoe zij dit gedaan hebben.

Profielfoto van Kitty van der Made-Bogaerts
Ondernemer / docent / onderzoeker

Beste Annemiek,

Met MijnWoongenoot organiseer ik sterke woonmatches met een klik en wederzijds voordeel als uitgangspunt en basis.
Wetenschappelijk onderzoek heeft de (preventieve) gezondheidseffecten van homesharing (zoals dit wereldwijd heet) reeds aangetoond. Hier het laatste artikel wat gemaakt is over MijnWoongenoot.
https://www.de-eerstelijns.nl/2024/03/sociaal-woningdelen-als-basis-voor-omzien-naar-elkaar/

Groet, Kitty

Profielfoto van Sybold de Boer
Specialist Vitaal Ouder worden

Hallo Annemiek,

Wij hebben als GGD Fryslan eerst veel aandacht besteed aan de visie en de onderliggende factoren die van invloed zijn op het Vitaal/Gezond ouder worden. Het kan een valkuil zijn om direct activiteiten op te zetten waarmee eigenlijk een soort van oplossing wordt aangedragen zonder eerst onderzoek te hebben gedaan in de eigen regio. Vaak is het activiteitenaanbod ook nog op projectbasis waarna het na een bepaalde periode weer stopt. Twee elementen die er voor mij uitspringen in onze visie:
1. Het waardeerperspectief; ouder worden niet zien vanuit een vervalperspectief (afnemende gezondheid) of trotseerperspectief (jong willen blijven) maar juist waarderen van de groep zelf, ook dóór de groep ouderen zelf. Het nieuwe goud van onze samenleving!
2. Het Fitaal Wiis model; model dat rekening houdt met de diversiteit aan variabelen die van invloed zijn op het vitaal/gezond ouder worden.

Op de website van de Friese Preventieaanpak hebben we het thema Vitaal/Gezond ouder worden in de coalitie 'Fitaal Wiis' ondergebracht. Zie ook link onderaan de reactie. Als coalitie trekken wij provinciaal op met alle Friese gemeenten, de Friesland zorgverzekeraar (Zilverenkruis), de Provincie en diverse zorg- en onderwijsinstanties. Ook bewoners participeren met o.a. bewonersinitiatieven en ouderenbonden.

Door dit brede platform maken wij vroegtijdig de verbinding met andere domeinen als leefomgeving, wonen, onderwijs en zorg met daarbij oog voor preventie in relatie met de demografische ontwikkelingen waar we mee te maken hebben/krijgen. Zo zitten wij aan tafel als kartrekker bij verschillende thema's in het Regioplan met ook het aanjaagteam Wonen Welzijn en Zorg (voortkomend uit het WOZO) en de krachtig verbindende regiovisie (platform met alle gezamenlijke zorgorganisaties).

Neem gerust eens contact op samen eens verder te praten over kansen en mogelijkheden. Hoor ook graag jullie ervaringen met de doelgroep.

Groeten,
Sybold de Boer

Profielfoto van Magelien Arts
Docent opleiding ergotherapie

Hallo Annemiek,

Ik weet niet of je bekend bent met het programma gezond actief ouder worden. Dit kan gegeven worden door een ouderenondersteuner en een ergotherapeut. Tijdens dit programma wordt positieve gezondheid gebruikt om een inventarisatie te maken van relevante thema's voor de ouderen die op dat moment deelnemen aan de groep.
Dit programma is ook onderzocht.

Mocht je meer informatie willen is de website in de toegevoegde URL fijn.
Je kunt altijd contact opnemen met de contactpersonen die op die website vermeld staan of de handleiding eens bekijken op de website.

Groeten, Magelien

Profielfoto van Hay Christiaens
Hay Christiaens
Zzp-er

Het is een open deur dat ouderen ook zelf aan hun vitaliteit behoren te werken. Naast de vele initiatieven die er al zijn starten we (3 totaal verschillende mensen die op basis van vrijwilligheid acteren) met het project "Kids tegen eenzaamheid". Of de naam de lading dekt is de vraag maar waar het ons om gaat is dat het ‘ont-eenzamen van ouderen’ en het ‘ont-eenzamen van kwetsbare mensen’ door de bezoekfrequentie van en het plezier met de familie te vergroten. Kinderen en kleinkinderen koken voor opa en oma, opa en oma maken hapjes voor de kinderen en kleinkinderen. Dit doet zij door gemakkelijke en lekkere (fingerfood) gerechtjes te bereiden die jong en oud met weinig middelen kan bereiden. Wij noemen dit "Happas".

IN de startfase van een veranderingsproces zoeken we de oplossing in kleine kring om het individu, dus de familie, buur of vriend(in).
Bij een goed welzijn neemt de behoefte en wil om te werken aan vitaliteit toe.

Meer weten, neem gerust contact op.

Profielfoto van Charlotte Jouvenaz
Mantelzorgondersteuner

In Lelystad is recent het project 'Sociaal Vitaal' gestart. Meer informatie is op deze website te vinden.

https://sportbedrijf.nl/sociaalvitaal/

Profielfoto van Dunya Vermaat
Trainer & Ervaringsprofessional

Ken je dit a.s. evenement al? https://www.vitality-experience.nl/
Daarnaast ben ik groot fan van OldStars! https://oldstars.nl/

Profielfoto van Sterre Wiersma
Programmamedewerker FPA
Profielfoto van Willeke Scheele
VierVitaal

Hier in Doesburg wordt eens per jaar een fittest uitgevoerd waarin op allerlei manieren gekeken wordt hoe vitaal een 55 plusser nog is. En daar leggen wij dan uit wat positieve gezondheid is. En vanuit die groep mensen komt dan weer publiek naar onze workshops vitaal oud(er) worden waarin we o.a. het spel alles op tafel spelen.

Profielfoto van Lieve Hendriks
Zorgondernemer

Zorgmaatje aan Huis is gericht op het ondersteunen van ouderen bij het behouden van een vitaal leven en het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Dit doen ze door persoonlijke zorg en begeleiding te bieden, waaronder hulp bij dagelijkse activiteiten, gezelschap, emotionele ondersteuning en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Ze streven ernaar om ouderen te helpen zelfstandig te blijven wonen en te genieten van een actief en betekenisvol leven, met aandacht voor hun individuele behoeften en wensen.

Profielfoto van Cintha Bax- van der Kruis
Ervaringsdeskundige

bekijk het programma
maakrimpels.nl
Dat wordt succesvol toegepast

Profielfoto van Jeannette Verhoeven
Jeannette Verhoeven
Begeleidingskundige/KBZ-trainer/ACT-trainer

Professional begeleiders in de ouderenzorg kunnen training krijgen in ‘leefstijl begeleiding’ en/of ACT wat hen praktische handvatten geeft in de begeleiding van ouderen.
Binnen Krachtigebasiszorg kijken we middels het 4D-model breed naar het leven van de oudere en kijken we wat ‘geaccepteerd’ en wat beinvloed kan worden (=ACT)

#krachtigebasiszorg #psychologischebasisbehoeften
#kwaliteit van leven
#praktijkmeekijkengewenst

Profielfoto van Aafke Smits
Consulentinformele zorg

Interessant ik ga t even volgen.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals