Vraag

20 maart 2023
Profielfoto van Karin Sleurink
Gezinswerker

“Wat heeft een jeugdige vanuit jouw perspectief nodig om volwassen te worden en welke methodes gebruik jij om het vertrouwen van de jeugdige te winnen en te behouden?”

Toelichting

Je wordt 18 en volgens de wet ben je volwassen. 

Volwassen zijn volgens de wet betekent verantwoordlijkheden zoals zorgverzeking betalen, schulden mogen maken, je rijbewijs halen enzovoort. Eigen regie en eigen kracht en dus ook vraaggerichte hulpverlening vanuit de Wmo en Participatiewet. Maar hoe weet je op je 18e wat je nodig hebt? Is volwassen worden niet een proces wat jaren duurt? En de wet verwacht dat je van de een op andere dag volwassen bent. Hoe dan?

Werkgebied

De Christelijke Hogeschool in Ede (CHE) is met de SPRONG groep een grootschalig onderzoek ‘Betekenisvol Samenwerken’ gestart. Het doel van dit traject is het includeren van de stem en positie van jongeren, (jong) volwassenen en hun gezinnen zelf, op het gebied van langdurige zorg zodat innovatie op het gebied van bevorderen van participatiemogelijkheden van binnenuit gebeurt.

Ik voer een deelonderzoek uit gericht op jeugdigen die vastlopen tijdens de fase naar volwassenheid en ik ben heel erg benieuwd naar wat helpend is voor deze doelgroep. Ik ben heel benieuwd naar jullie input!

Groet, Karin

Profielfoto van Carmen Leenknecht
Lector + onderzoeker

Dag Karin, hier in Vlaanderen zijn wij ook zoekende naar deze vraag. We hebben wel een publicatie 'Brugge naar 18".
Daarnaast is er onderzoek vanuit A WAY Home-collectief waarbij CAW Antwerpen vooral dit coordineerde.
Groetjes
Carmen

Profielfoto van Renata Boston
Renata Boston
Ervaringsdeskundige

Beste Karin

Mooie vraag die jij gesteld hebt. Hopelijk kun je mijn reactie nog hierin mee nemen .
Ik ben Renata Boston oprichter van stichting Re-Boost waarbij wij ons vooral inzetten voor jongeren en jongvolwassenen 17+ tot 35 jaar. Zeer herkenbaar als het gaat om de weg naar volwassenheid en hoe je de jongeren/jongvolwassenen hun vertrouwen wint en vasthoud . Wij hebben al ruim 10 jaar bewezen met ons Booster methode bij Re-Boost dat we in staat zijn om het vertrouwen van de doelgroep vast te winnen en vast te houden
Ik heb naast Re-Boost een bedrijf Re OpoMi ( re open me ) en door middel van empowerment workshops waaronder effectief jongeren benadering geef ik een basis hoe je het vertrouwen van jongeren kunt winnen en behouden.

Mocht je hier nog eens een keer verder over in gesprek willen dan kun je mij een bericht sturen
via renataboston.reboost@gmail.com

Profielfoto van Marcel Esajas
Oprichter

Bij de overgang naar jongvolwassenheid vanuit onze doelgroep (jongeren die fouten hebben gemaakt), bieden wij een intensieve begeleidings traject . In de eerste 6 tot 12 maanden zijn we zeer betrokken bij het ondersteunen van zowel de jongeren als hun ouders/voogden. Wij ondersteunen hun bij het regelen van alle benodigde zaken, waaronder juridische en administratieve zaken.

Daarnaast richten we ons op het identificeren van passende vrijetijdsbestedingsactiviteiten, zoals sport, kunst en cultuur, om het sociale netwerk van de jongeren te verbeteren. We werken ook actief samen met hen om een bijbaan te vinden, waardoor ze de waarde van eigen inkomsten leren kennen en financieel zelfstandig worden.

Dit alles vormt de basis voor ons dagprogramma voor jongvolwassenen. We monitoren voortdurend de voortgang en de behoeften van de jongeren, en we passen ons programma aan wanneer dat nodig is om ervoor te zorgen dat ze de best mogelijke ondersteuning krijgen tijdens deze cruciale overgangsperiode.

Profielfoto van Levi van Dijk
Adviescommissie / Cliëntperspectief

Er zijn legio handreikingen over dit onderwerp.
Het JongerenNetwerk heeft voor partnergemeenten een met jongeren ontwikkeld 18-18+ pakket wat in de gemeenten aan jongeren wordt verstrekt. Daarin zitten ook tips van ervaringsdeskundigen. Daarnaast gebruik ik veel krachtwerk methode van Movisie om de leefgebieden in kaart te krijgen.

Mocht je meer informatie en publicaties wensen over dit onderwerp, zoek me op op Linkedin!

Groet
Levi van Dijk
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Profielfoto van Dimitri Hiy
Directeur Registratiesysteem DAS | Makkelijk en slim registreren binnen het sociaal domein

Hoi, Karin,

Interessante vraag! Gebaseerd op mijn ervaringen als jongerenwerker, zou ik zeggen dat het proces van volwassen worden inderdaad een gefaseerd proces is dat zich uitstrekt over meerdere jaren. Naast de reeds genoemde methoden (en andere landelijke varianten) zetten wij vanuit het jongerenwerk in op de volgende aspecten.

1. Vergroten van verantwoordelijkheden: Een van de methoden die ik heb gebruikt om dit proces te ondersteunen, is door jongeren geleidelijk meer verantwoordelijkheid te geven over projecten, activiteiten en beheer over/van het jongerencentrum. Bijvoorbeeld, in het jongerencentrum waar ik werkte, gaven we jongeren de kans om het centrum te beheren en zo veel mogelijk zelfstandig te laten draaien. We gaven hen de ruimte om fouten te maken en te leren van deze fouten.


2. Rolmodellen en mentorschap: Het is ook belangrijk dat jongeren toegang hebben tot positieve rolmodellen en mentors die hen kunnen begeleiden en ondersteunen tijdens hun reis naar volwassenheid. Dit kunnen formele mentoren zijn, zoals jongerenwerkers of leraren, maar ook peers die al wat verder zijn in hun ontwikkelingsproces.


3. Eerlijk en respectvol communiceren: Vertrouwen winnen en behouden bij jongeren deden we door eerlijk en respectvol te communiceren. Het is belangrijk om te luisteren naar hun mening en hen het gevoel te geven dat ze gehoord en gewaardeerd worden. Hun betrekken bij besluitvormingsprocessen draagt ook bij aan hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.


4. Bieden van kansen om te leren en te groeien: Het is ook belangrijk om jongeren kansen te bieden om nieuwe vaardigheden te leren en te groeien, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Dit kan variëren van praktische vaardigheden, zoals het leren budgetteren, tot zachte vaardigheden zoals communicatie en probleemoplossing.


Ik hoop dat dit enigszins bijdraagt aan het onderzoek en ik ben benieuwd naar de resultaten!

Ps. Op deze website van Movisie kun je overigens meer instrumenten/methoden vinden: https://instrumentwijzer.nl/

Profielfoto van Linda Hoitinga
Oplossingsgericht coach, implementatie coach positieve gezondheid

Binnen mijn praktijk geef ik puberavonden en coach ik 1 op 1. Ik zeg altijd: "Op school leer je lezen, schrijven en rekenen maar leer je weinig over jezelf". Door bezig te zijn waar jongeren wel goed in zijn en wat ze wel willen komen er andere gesprekken op tafel. Ze voelen zich begrepen en geeft ze vertrouwen. Jongeren weten heel goed wat ze willen, maar dat past vaak niet in de hokjes of in de verwachtingen van andere. Door samen te kijken wat ze wel willen, komen ook vaak de mogelijkheden. Oftewel, mijn motto: "kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen".

Profielfoto van Marijke Doevendans
Accountmanager zorg

Hallo Karin,
Vanuit Prisma gebruiken we het oplossinsgericht werken als basismethode in combinatie met presentiegericht werken. UItgangspunt is zoveel mogelijk eigen regie als het gaat om formuleren van hulpvragen. En zoeken naar krachten en competenties in de persoon zelf samen met zijn netwerk om te komen tot de gewenste situatie. Dit vraagt aanmoediging en lef om risicoś aan te gaan. Maar zorgt dat de jeugdige echt vertrouwen krijgt in zichzelf en in hulpverlening. Waarbij we zien dat ze open staat voor ondersteuning en meer kunnen als ze echt verantwoordelijk mogen zijn voor hun eigen leven.
Neem gerust contact op als je meer wilt weten.
Vriendelijke groeten,
Marijke Doevendans

Profielfoto van Jenneke ten Brinke
Ziekenverzorgende

Dag Karin,

Uit ervaring weet ik helaas hoe moeilijk de fase naar volwassenheid kan zijn, voor zowel ouders als kinderen.
Volwassen willen, maar ook moeten zijn, terwijl de onzekerheid van wat er komen gaat een schaduw over deze fase leggen kan. Zelfs het overzicht en de moed kan hen ontnomen worden.
Wat zou het waardevol zijn wanneer op de middelbare scholen hier (meer) aandacht aan geschonken zou worden. Ook helpend voor ouders die er alleen voor staan.
Ik denk dat de jongeren minder snel vastlopen, wanneer ze weten wat hen te wachten staat. Voorkomen is beter dan genezen. Blijde jong volwassenen zijn een sterke basis in de maatschappij !

Profielfoto van Inge Kramer
Initiatiefnemer POHGGZ-Spoed in de HAP

Voor de Jeugdigen die vastlopen tijdens de fase naar volwassenheid zou het fijn zijn als er een overgangsregeling is in de vorm van een casemanager.

Profielfoto van Hetty Koenraads
Psychiatrisch Maatschappelijk Werker / Equine Assisted Therapist

Wij kijken niet alleen naar de jongere, maar ook naar het systeem. In het op weg gaan naar zelfstandigheid spelen de ouders (hun zorgen, neiging tot beschermen, betutteling en dergelijke) een belangrijk rol. Die betrekken we nauw in de hulpverlening.
Daarnaast kijk ik voor alles voorbij de kalenderleeftijd - die zegt niets over de emotionele, sociale en mentale leeftijd van de jongere.
Het is maatwerk - per jongere uniek - een proces dat samen gelopen wordt.
In het ontdekken hoe de jongere zaken zelf beleeft, gebruik ik de methodiek 'positieve gezondheid' en het daarbij horende andere gesprek.

Profielfoto van Levi van Dijk
Adviescommissie / Cliëntperspectief

Hallo Karin,
Daarover sparren kan altijd natuurlijk.
Ik gebruik afwisselend een aantal methodes voor het goede gesprek met jongeren, maar het is weerbarstig.
Deze helpt mij vaak: https://www.movisie.nl/artikel/toekomstgericht-werken-kr8

Die vind ik zelf beter dan de ZRM, omdat dit ook meer uitgaat van de wensen van jongeren. Het aspect waarop de jongere vastloopt, is natuurlijk zeer bepalend voor de aanpak en helpende methodiek.

Neem gerust even contact met mij op, als je wil sparren over het thema.

Profielfoto van Erna Dogger
Autismecoach/levensloopbegeleider

Hoi Karin, ik laat de jongere en waar mogelijk ook naastbetrokkenen de zelfredzaamheid matrix invullen en daar vervolgens over in gesprek. Zo heb je per domein in beeld hoe het met de zelfredzaamheid staat. Door dit rond 17 jaar te doem kun je kijken waar met eenvoudige interventies naar overgang 18- naar 18 plus te werken is. Tevens krijg je zo een goed plan voor de lange termijn en dus is WMO toereikend of dient WLZ geregeld te worden. https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/

Groet Erna Dogger autismecoach

Profielfoto van Jeannette Verhoeven
Jeannette Verhoeven
Begeleidingskundige/KBZ-trainer/ACT-trainer

Hi Karin,

Ik heb goede ervaringen met ACT voor deze doelgroep (maar ook voor anderen)
ACT gaat om het aanleren van vaardigheden waarmee je de psychologische flexibiliteit of veerkracht van jongeren vergroot om met lastige situaties om te kunnen gaan.
Leven wordt er niet makkelijker van ...maar ze kunnen we wel beter mee omgaan.

H groet
Jeannette

Begeleidingspraktijk 'meekijken gewenst', te utrecht
Jverhoeven@meekijkengewenst.nl

Profielfoto van Linda Hoitinga
Oplossingsgericht coach, implementatie coach positieve gezondheid

Bij mij in de praktijk, kijken we naar doelen (groot of klein). Wat zijn je kwaliteiten en waar wordt je blij van. Zodra dit inzichtelijk is kijken we welke stapjes er gezet kunnen worden. Dit is een proces dat bijgesteld kan worden door je jongvolwassenen zelf. Door de juiste vragen te stellen komen de antwoorden. En daarmee komen we steeds een stukje dichterbij het doel. Wat dat doel ook is. Mocht je meer willen weten, neem gerust contact met mij op.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals