Vraag

28 november 2023
Profielfoto van Marc Engberts
Communicatieadviseur

“Movisie zoekt in het kader van het GALA naar goede voorbeelden van gemeentelijke beleidsvisies sociale basis . Welke gemeente heeft onlangs of vrij recent een dergelijke visie opgesteld? Zo mogelijke ontvang ik links naar deze beleidsvisies.”

Toelichting

Gemeenten moet in het kader van Gala in 2024 een beleidsvisie sociale basis opstellen, met aandacht voor gebiedsgerichte uitvoering. Hierin komen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde: sociale samenhang of samenlevingsopbouw, mantelzorg, tegengaan van eenzaamheid, inzet en ondersteuning van vrijwilligerswerk en professionals in het sociaal domein. Deze thema’s worden binnen de voorwaarden voor toekenning van de middelen verbonden aan de lokale context en de leefomgeving.
Movisie is aan het kijken welke gemeenten al zo'n beleidsvisie hebben, analyseert de visies, en deelt de inzichten, zodat andere gemeenten daar gebruik van kunnen maken.

Motivatie
Werkgebied

Movisie, landelijke kennisorganisatie.

Profielfoto van Elke Haanraadts
Strategisch adviseur SD

Hoi Marc,
De gemeenteraad van Oss heeft vorige week onze visie op de Sociale Basis vastgesteld. Deze visie waren we al aan het opstellen, los van GALA. Ik heb nog geen link, maar kan hem je wel mailen.

Profielfoto van Froukje Drent
Adviseur Gezonde Leefomgeving

Beste Marc,
Diverse Gemeenten hebben inmiddels hun GALA-plannen online staan. Binnen de GALA-plannen komt bestaanszekerheid op diverse manieren terug, meestal niet in een apart document.

Bijvoorbeeld:
Gemeente Nijmegen:
https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/5c972176-0698-4a7d-91a5-babc6e294ca7?documentId=ca53cdb2-6de1-496f-b195-26b10928fb0e&agendaItemId=3034c9c3-92e6-4fed-a9c8-6dc8b8ec09b5
Gemeente Groningen:
https://gemeente.groningen.nl/file/plan-gala-en-sportakkoord-gemeente-groningen
Gemeente Vijfheerenlanden:
https://www.asd-vijfheerenlanden.nl/docs/Adviezen/2023/Eindversie_GALA_Vijfheerenlanden_Plan_van_aanpak_14082023.pdf

Groeten, Froukje

Profielfoto van Sandra Arents
Coördinator Hulpverlening Zuid Limburg

Hallo Marc,

Ik weet niet of je hier wat aan hebt maar in Zuid Limburg hebben de gemeenten de inhoudelijke coördinatie en procesregie van GALA en (deels) IZA bij de GGD belegd. Zo is aansluiting op de regionale samenwerkingsstructuur van Trendbreuk georganiseerd. Want ook het programmamanagement van Trendbreuk ligt bij de GGD.

https://www.ggdzl.nl/professionals/trendbreuk-gala-iza/

Groet, Sandra

Profielfoto van Henk Bosma Gelderman
Henk Bosma Gelderman
Ervaringsdeskundige

Zal eens navragen bij Waadhoeke

Profielfoto van Herma Hofmeijer
Directeur-bestuurder MDF

Dag Marc,

Of het een goede visie is, is niet aan mij te beoordelen (en of dat nu precies in het kader van GALA is gebeurd, valt te betwijfelen), maar de gemeentes Zeewolde, Harderwijk en Ermelo hebben wel gezamenlijk een nieuwe beleidsvisie sociaal domein geschreven de afgelopen tijd en dat is gebeurd met een uitgebreid participatietraject vooraf. Bijzonder ook dat ze dit gedrieën doen...

Succes met je uitvraag!
Hartelijke groet,
Herma Hofmeijer
directeur-bestuurder MDF

Profielfoto van Fré Schaaphok
Jeugdarts / arts Maatschappij & Gezondheid

gemeente Súdwest Fryslân

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals