Vraag

23 januari 2023
Profielfoto van H.J. van Berkum
Directeur, onderwijskundig begeleider

“Wie beschikt over expertise om te informeren over ouders die ten onrechte met uithuisplaatsing van hun kinderen zijn belast met de opdracht om zoveel mogelijk op afstand van hun kinderen te blijven om ze zomin mogelijk te belasten met hun ouderschap.”

Toelichting

De relatie tussen ouders is inmiddels zo verziekt dat jeugdbeschermers het voornemen hebben ouders hun ouderlijk gezag te laten ontnemen.
Ouders hebben weliswaar hun problemen, ook onderling, maar moeten met een adequate begeleiding in staat worden geacht met hun jongste kinderen weer een regulier gezinsleven te realiseren en in stand te houden.
Op welke wijze is het mogelijkheid om kosteloze juridische bijstand te verkrijgen daadwerkelijk te effectueren?

Motivatie

Als gezinscoach ben ik voor ouders werkzaam.

Werkgebied

Als directeur van Bureau Acta oefen ik mijn werkzaamheden als gezinscoach praktisch uit in een onderwijskundig-pedagogisch kader. Het spreidingsgebied van mijn coachingstrajecten is bovenregionaal maar selectief. 

Profielfoto van JP de Groot
Wijkteammedewerker

Jouw vraag roept bij bij mij vooral veel nieuwe vragen op.

Ten eerste de titel (Wie beschikt over expertise om te informeren over ouders die ten onrechte met uithuisplaatsing van hun kinderen zijn belast met de opdracht om zoveel mogelijk op afstand van hun kinderen te blijven om ze zomin mogelijk te belasten met hun ouderschap) is mij veel te vaag. Wat zeg je nou precies? Wie zegt dat een uithuisplaatsing onterecht was? Hoe kunnen kinderen worden belast met ouderschap? Wat wordt daar precies mee bedoeld?

Dat ouders een verziekte relatie hebben is niet perse een reden tot gezagbeeindiging. Wel een factor. Hoewel ik meestal van mening ben dat gezagbeindiging vooral een doel is ten goede van de gecertificeerde instelling (makkelijker besluiten nemen) heb ik in deze geen idee wat er speelt en of het een logische actie is. Besef dat bij beindigd gezag ouderschap nog steeds van belang blijft.

Volgens mij vraag je enkel naar de mogelijkheid voor juridische bijstand, klopt dat? De rest van de info ondersteunt die vraag m.i. verder niet. Het antwoord is inmiddels ook al gegeven geloof ik. En anders: sociaal raadslieden, juridisch loket e.d.

Profielfoto van Marion Mus
Kwartiermaker en Ervaringswerker in Armoede en Sociale Uitsluiting

Vanuit de toeslagenaffaire weet ik dat er ondertussen ook veel (praktische)kennis ligt bij IPW (Instituut Publieke Waarden) wellicht heeft u daar iets aan!

Met vriendelijke groet,
Marion Mus
Kwartiermaker en Ervaringswerker bij Sterk uit Armoede

Profielfoto van Josephine Sinke
Coördinator

Voldoende antwoorden hoop ik? Ik sluit me aan bij bovenstaande.

Succes!

Profielfoto van Marc Goossen
Adviesteammedewerker Raad voor de Kinderbescherming Roermond

Vanaf 1 januari 2023 kunnen ouders gebruik maken van kosteloze rechtsbijstand tijdens de zitting waar het verzoek tot gezagsbeëindiging wordt behandeld. Deze bijstand wordt verleend door een advocaat met veel kennis van de juridische procedures binnen het jeugdrecht. 21 dec 2022

Bovenstaande is bij wet ingevoerd.

Dan nog aanvulling: ontnemen gezag is een onjuiste term. Het is al een aantal jaren beëindiging van het gezag. Dat kan een gezinsvoogd niet aanvragen. Wel kan hij een onderzoek vragen bij de raad voor de kinderbescherming.
Die kunnen dan na onderzoek al dan niet de rechter hierom vragen.

Van belang hierbij is ook de aanvaardbare termijn. NIet altijd of ouders kinderen ook een thuis (weer) zouden kunnen bieden.

Hoop dat u wat met de info kunt doen.

Profielfoto van Rian Loonen
Manager Jeugdteams

sowieso is er het AKJ wanneer er sprake is van klachten over een samenwerkingspartner, zoek dus die informatie op! https://www.akj.nl/welkom/

daarnaast is het soms handig om een pro deo advocaat in te schakelen die hen bijstaat. Zeker wanneer het in de samenwerking niet goed loopt.
Zijn ze toevallig ook slachtoffer van de toeslagenaffaire? Dan is er het ondersteuningsteam die het gezin ook bij kan staan. (ps zij zijn er alleen voor slachtoffers van de toeslagenaffaire) https://hetondersteuningsteam.nl/

Profielfoto van Diane Jongkind
Gedragswetenschapper

Ik heb de nodige ervaring als jeugdbeschermer en ben nu werkzaam als gedragswetenschapper bij een gemeente, afdeling Jeugd. je kan me bellen op 06 15586688, wellicht kan ik meedenken.

Profielfoto van Rita Heilbron
Onafhankelijk netwerkregisseur complexe maatschappelijke vraagstukken

Misschien een indirect antwoord.
Ken je www.zorgwelzijn.nl al?
Hier een artikel “ werk vooral bij uithuisplaatsing beter samen met ouders en niet tegen hen”.
In dit artikel staat de naam van Mieke Krol, advocaat.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals