Vraag

19 april 2023
Profielfoto van Ilse Kunst
Projectleider

“Wie heeft ervaring met zorgverzekeraars die bereid zijn bij te dragen aan financiering van coördinatie op ketensamenwerking of netwerksamenwerking?”

Toelichting

Hebben jullie ervaring met een zorgverzekeraar die bijdraagt aan de financiering van coördinatie op keten- netwerksamenwerking? En zo ja, onder welke betaaltitel deden zij dit dan? Verzoek is onlangs door mij gedaan bij 2 ZV's. Dit is afgewezen. Argument ZV: dit kunnen we niet, want wij financieren alleen persoonsgerichte zorg. 
In het verleden heb ik gehoord dat zij wel eens financiële bijdrage aan ketensamenwerking hebben geleverd bij een ander traject. Maar ik kon mij de constructie niet meer herinneren.

Motivatie

We bereiden een kenniswerkplaats voor met het netwerk rondom GGZ. Het organiseren en onderhouden van het netwerk en de werkplaats vraagt veel coördinatie. Een deel daarvan zal via cofinanciering moeten gaan dat verdeeld wordt onder de partijen. Daarom wordt dit ook gevraagd aan de ZV's. 

Werkgebied

GGZ

Profielfoto van Han Von den Hoff
Directeur/bestuurder

In Zuid-Limburg heeft CZ met geld en andere steun bijgedragen aan de ontwikkeling van regionale samenwerking op het gebied van o.a. chronische ziekten, zorg voor kwetsbare ouderen, anderhalvelijnszorg etc.

Profielfoto van Geert van Hoof
Medisch adviseur

Hoi Ilse, ik heb afgelopen 15 jaar bij een zorgverzekeraar gewerkt dus ik ben goed op de hoogte van de spelregels.
Het klopt dat de coördinatie en ketensamenwerking niet afzonderlijk wordt vergoed. Deze inzet is als het goed is verrekend met de tarieven voor de persoonsgerichte zorg. Althans, dat is het uitgangspunt.
Voor het ontwikkelen van een dergelijk samenwerkingsverband kun je wellicht een beroep doen op subsidie van een ROS bij je in de buurt (https://www.ros-netwerk.nl/ros-netwerk). Maar daarmee heb je nog geen structurele bekostiging van je netwerk.
Daarvoor zou je gebruik kunnen maken van de zogenaamde ADZ regeling. Maar dan moet je wel aan specifieke kwaliteitseisen voldoen:
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/11/01/nza-stelt-prestatie-vast-voor-parkinsonnet

Profielfoto van Diek Scholten
Coordinator

Beste Ilse,
Zorgverzekeraars faciliteren het proces van samenwerking met extra financiering. Dat heet O&I, Organisatie en Infrastructuur. Dat is niet voor alle zorgverzekeraars hetzelfde. Ik werk in een gebied met Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraars en is deze extra financiering op samenwerkingsniveau in de wijk georganiseerd en gefinancierd vanuit de regionale huisartsorganisatie. Dat gaat over multidisciplinaire samenwerking waarbij bepaalde problematiek, bijvoorbeeld GGZ, dan een thema is. Zo hebben wij in een gemeente Praktijkondersteuning GGZ - Jeugd ingericht en dat leidt tot een forse daling van niet noodzakelijke 2e lijn GGZ. Juist door tijdig te signaleren en andere oplossingen in te zetten.
Met de nieuwe beleidslijnen (IZA en GALA) ontstaan er op regionaal niveau nieuwe mogelijkheden voor versterking van de samenwerking, daar kun je ook naar kijken.

Profielfoto van Ingrid de Kok
Coördinator integrale vroeghulp

Dag Ilse,
Door CZ is meen ik destijds de regiefunctie zorgschakels (ouderenzorg) opgezet en in eerste termijn rechtstreeks gefinancierd.
Ik meen dat dat nu loopt via de huisartsen.

Maar is Zorgbelang ook niet een organisatie die je kunt inschakelen?

Profielfoto van Dees Gardeniers
Procesregisseur Zorg en Veiligheidshuis

Hallo Ilse. Ik heb geen pasklaar antwoord op je vraag maar vanuit de (landelijke) Zorg- en veiligheidshuizen voeren we regelmatig regie in zaken waar ook de GGZ bij betrokken is. Mogelijk kan men je bij het secretariaat van de Landelijke ZOrg- en veiligheidshuizen verder helpen!
Veel succes in ieder geval.
Dees Gardeniers, Proces-regisseur Zorg- en Veiligheidshuis Parlstad.

Profielfoto van Rik Kors
Strategisch adviseur

kijk eens naar "Proeftuin Ruwaard in Oss"

Profielfoto van Sabine Braat
Strategisch adviseur

CZ samen met gemeente Tilburg .

Profielfoto van Jan Bergen
Vrijwilliger

Beste Ilse,

goeie vraag!

Zorgverzekeraars vragen voor een (nooit structurele) bijdrage vaak wel regie zowel op systeem als op uitvoerend niveau.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals