Tijdlijn

Nieuws
1 dag geleden
Profielfoto van Anja Holwerda
Senior onderzoeker / projectleider

Onderzoek Werkzame Elementen van Kleinschalige Woonvoorzieningen voor Jongeren

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het JENN, een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Doel van dit onderzoek was het achterhalen wat de werkzame factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing van jongeren binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam verblijf.

Op dit moment wordt er in Nederland volop geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Onderzoek naar de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met deze woonvoorzieningen is echter nog zeer beperkt. Het onderzoek van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en het JENN bestond daarom uit twee delen: (1) een literatuuronderzoek naar bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen en (2) een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en ideeën van jongeren, ouders en professionals over het wonen en werken in kleinschalige woonvoorzieningen.

Tijdens de online-inspiratiebijeenkomst op 27 oktober jl. heeft Loraine Visscher (senior onderzoeker Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) de belangrijkste inzichten uit het onderzoek gepresenteerd en toegelicht. Aansluitend hebben in de studio gasten vanuit verschillende invalshoeken, zoals ervaringsdeskundige jongere en ouder, zorgaanbieders, gemeente met elkaar gereflecteerd op de uitkomsten en uitgewisseld over “Wat kun jij vanaf morgen bijdragen?”.

SESSIE OP DE VOOR DE JEUGD DAG

Tijdens de Voor de Jeugd Dag op 7 november jl. ging het om het verhaal van een ervaringsdeskundige ouder waarvan het kind woont in een kleinschalige woonvoorziening. Aan de hand van dit ervaringsverhaal bespreekt Loraine Visscher (senior onderzoeker Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) en ervaringsdeskundige ouder wat nodig is voor succesvolle plaatsingen van jongeren binnen kleinschalige woonvoorzieningen en wat werkzame elementen zijn van deze woonvoorzieningen.

De Voor de Jeugd Dag sessie is HIER terug te kijken!

PRESENTATIE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

Bekijk HIER de presentatie van het onderzoek.

UITGEBREIDE ONDERZOEKSRAPPORTAGE

Lees HIER de uitgebreide rapportage van de resultaten van het onderzoek.

INTERACTIEVE PUBLICATIE “ZO THUIS EN GEWOON MOGELIJK WONEN: HANDVATEN VOOR DE PRAKTIJK”

Download HIER de interactieve publicatie met concrete handvaten voor de praktijk van hulpverlening en beleid (om optimaal gebruik te kunnen maken van de interactieve functionaliteiten open het PDF-document met Adobe Acrobat).

In deze publicatie spiegelen we de inzichten uit de literatuurstudie met de (praktijk)ervaringen van jongeren, ouders en professionals met het wonen en/of werken in kleinschalige woonvoorzieningen. Per thema formuleren we aanbevelingen en praktische tips. We sluiten de interactieve publicatie af met de stappen die professionals, zorgaanbieders en gemeenten kunnen zetten op weg naar het vormgeven van ideale kleinschalige woonvoorziening.

FACTSHEET “IN EEN IDEALE KLEINSCHALIGE WOONVOORZIENING”

De belangrijkste inzichten uit het eerste deel van het onderzoek – het literatuuronderzoek – zijn in een aparte factsheet gebundeld. Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van actuele en bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren.

Klik HIER voor de factsheet.

MEER WETEN?

Mocht je meer informatie willen over dit onderzoek, neem dan gerust contact op met Alona Labun, coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (labun.a@jeugdhulpfriesland.nl) of met Klara van Zoest, het aanspreekpunt van de JENN werkgroep kleinschalige woonvoorzieningen (klara.van.zoest@groningen.nl).

1SociaalDomein heeft dit onder de aandacht gebracht
Nieuws
4 dagen geleden
1SociaalDomein
Admin

Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven, zet aan tot samenwerking ggz en sociaaldomein

Kompas zet aan tot samenwerking #ggz en #sociaaldomein.

Kenniscentrum Phrenos heeft het "Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe zorg en sociaal domein kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie" uitgebracht.

Het Kompas ondersteunt sociaal professionals (denk aan wijkteammedewerkers of ggz-begeleiders), ervaringsdeskundigen en beleidsmakers binnen sociaal domein, ggz, verslavingszorg en aanpalende domeinen als wonen en veiligheid bij het zorgdragen voor een goed én samenhangend aanbod voor mensen met ernstige psychische problemen en hun naasten.

Dit instrument helpt regio’s, organisaties en teams met het vormgeven van samenhang, kwaliteit en innovatie rondom zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problemen. Dit door ZonMw gefinancierde project draagt bij aan de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en sluit tevens naadloos aan bij de opgaven zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord. Het Kompas is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos, Mind, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland.

Nieuws
1 week geleden
Profielfoto van Mieneke Kwist
Netwerkcoördinator Mentale gezondheid

Webinars Armoede en mentale gezondheid op 13 december en 27 januari

Webinars Armoede en mentale gezondheid 13 december en 27 januari

De hoge gasprijzen en stijgende inflatie brengen voor veel Nederlandse huishoudens flinke financiële zorgen. Nieuwe groepen ervaren (de dreiging van) armoede en de mentale gezondheidsimpact hiervan. De waardenetwerken Internationaal verbinden en Mentale gezondheid van de Nederlandse ggz organiseren de komende maanden twee webinars over Armoede en Mentale gezondheid, om dieper in te zoomen op de relatie tussen financiële onzekerheid, maatschappelijke positie en mentale gezondheid.

Op dinsdag 13 december van 16-17 uur delen binnen- en buitenlandse onderzoekers hun inzichten over de complexe, wederkerige relatie tussen armoede en mentale gezondheid. Laura Shields-Zeeman, programmahoofd Mentale Gezondheid van het Trimbos instituut, leidt het gesprek en zal samen met haar collega’s een achtergrond bieden van wereldwijde wetenschappelijke kennis rond het thema. Professor Sarah Damaske van PennState University zal ons vervolgens meenemen in haar onderzoek naar hoe verschillende sociale klassen in Amerika omgaan met werkeloosheid, en de rol die mentale druk, stigma en waarden daarin spelen. De derde spreker wordt binnenkort bevestigd. Houdt onze sociale media in de gaten om hiervan op de hoogte te blijven.

Op vrijdag 27 januari 2023 11.00 – 12.00 uur gaan we verder in op best practices en vraagstukken uit de praktijk. Bijvoorbeeld: Hoe wordt in lokale en regionale gezondheidsnetwerken ingespeeld op (nieuwe) armoede? Welke rol spelen financiële problemen in de behandeling door ggz-professionals en hoe werken zij op dit thema samen met andere professionals binnen het zorgdomein, het sociale domein en de domeinen werk& inkomen en onderwijs? Professionals uit de ggz-organisaties en professionals uit de andere domeinen worden van harte uitgenodigd best practices en vraagstukken aan te dragen en suggesties voor de inhoud van het webinar te doen.

Aanmelden voor 1 of beide webinars kan via het volgende formulier: https://forms.gle/phCUqghW7VHFoc8B6

Inzenden best practices en vraagstukken of overige suggesties voor deze webinars kan bij Vivian Hemmelder en Mieneke Kwist, resp. vhemmelder@denederlandseggz.nl en mkwist@denederlandseggz.nl (graag beide e-mailadressen gebruiken

Nieuws
1 week geleden
Profielfoto van Ellen Soerel
Communicatieadviseur

Middelburg start met de campagne ‘Meedenkers’

’Meedenkers’ helpen inwoners om de weg te vinden naar de juiste zorg en ondersteuning. Gemeente Middelburg sluit hiermee aan bij de Zeeuwse campagne ‘Meedenkers Zeeland’. Meedenkers Zeeland is de naam van de campagne om Zeeuwen erop te wijzen dat ze gratis iemand mogen inschakelen die helpt bij het vinden van de juiste zorg. Iedereen heeft daar recht op, maar weet dat vaak niet.

Wethouder Willemien Treurniet: “Ik ben blij met de meedenkers die onze inwoners helpen om de weg te vinden als er zorg en/of ondersteuning nodig is. Zij kunnen helpen bij regeltaken of bij problemen thuis. Een meedenker kan helpen bij het invullen van formulieren of het contact leggen met zorgorganisaties. Maar ook samen belangrijke gesprekken, waar best veel vanaf hangt, goed voorbereiden. Over toekenning van zorg, financiële tegemoetkomingen of bijdragen bijvoorbeeld. Een meedenker kan ook meegaan of online aanwezig zijn bij het gesprek.”

Vrijwillig of professioneel

Het is altijd fijn als er iemand meedenkt en je helpt de draad weer op te pakken. Hiervoor kan je een familielid, vriend of kennis vragen: iemand die je goed kent. Maar als dit niet kan, dan is het ook mogelijk de hulp van een meedenker in te schakelen. Dit kan een vrijwilliger zijn of iemand met professionele ervaring. Iemand die met je meedenkt waar je terecht kunt voor de juiste zorg en ondersteuning. Of iemand die je helpt de weg te vinden naar de juiste instantie of voorziening.

Officieel heet zo iemand een onafhankelijke cliëntondersteuner. In de campagne omgedoopt tot ‘meedenkers’. Dit omdat een meedenker laagdrempeliger, toegankelijker en eenvoudiger klinkt.

Beeldmateriaal is de basis van de campagne, om ook mensen die moeite hebben met lezen te bereiken. Daarom is er ook een animatievideo ontwikkeld. De illustraties lichten verschillende situaties uit, die voor de doelgroep herkenbaar zijn. De situaties gaan over problemen thuis, zorg voor een ander, regeltaken vanaf je 18e, gesprekken met organisaties of gewoon (weer) meedoen in de samenleving.

Event
Vindt plaats op: 29 november 2022

Life Goals stelt actiebudget beschikbaar voor sociale sportinitiatieven

Tijd voor actie! Life Goals stelt actiebudget beschikbaar voor het verbeteren van mentale gezondheid

Ben je sportaanbieder, verenigingsbestuurder, ondernemer of zorgverlener en wil je maatschappelijke impact maken met sport? Life Goals kan helpen. Wij stellen actiebudget beschikbaar voor het verbeteren van de mentale gezondheid in Nederland. Kom op 29 november naar de KNVB Campus voor een informatiemiddag over Life Goals en kijk aansluitend de wedstrijd Nederland – Qatar.   

Life Goals zet sinds 2010 sportprojecten op voor kwetsbare mensen. Ondanks de mooie resultaten van onze projecten neemt het aantal kwetsbare mensen toe. Zeker als je kijkt naar de mentale gezondheid van Nederlanders. Er zijn ellenlange wachtrijen bij de gezondheidszorg en er kampen meer volwassenen en jongeren met suïcidale gedachten. Ruim 840.000 jongeren en één op de vijf volwassen heeft één of meerdere psychische aandoeningen. Tijd voor actie dus! Juist met sociale sportinitiatieven kunnen we mensen zowel mentaal als fysiek een boost te geven. Sluit jij je aan bij ons netwerk? 

Wat gaan wij doen?  
Life Goals heeft al partnerships in meer dan 30 gemeenten. De komende jaren willen wij meer impact maken door het Life Goals netwerk verder uit te breiden en bij te dragen aan een mentaal gezonde maatschappij. Wij zijn op zoek naar nieuwe partners die in hun eigen wijk of stad sport voor kwetsbare mensen willen organiseren. In de sportschool, bij de vereniging of in een instelling. Life Goals helpt met kennis, geld en concrete projecten om dit op te zetten. Dus ben jij sport- of zorgaanbieder en wil je de kracht van sport inzetten? Wil je concreet aan de slag met een project voor kwetsbare groepen maar weet je niet waar te beginnen? Sluit je dan aan bij het Life Goals netwerk.

Bram Bakker: ‘Van klacht naar kracht’
Bram Bakker is aanwezig als inhoudelijke spreker bij de bijeenkomst. Hij vertelt ons meer over hoe sport bij kan dragen aan de mentale gezondheid van van mensen en het verkorten van de wachttijden. “Het landelijk gemiddelde van de wachttijd voor een GZZ-behandeling is negen maanden. Er staan 60.000 volwassenen op de wachtlijst. Al die mensen kunnen vandaag beginnen met bewegen. Als je negen maanden met mensen gaat bewegen, zal een substantieel deel van de wachtende zeggen: laat die behandeling maar zitten."

Geïnteresseerd?
Op dinsdag 29 november organiseren wij om 14.00 uur een Life Goals netwerkbijeenkomst in samenwerking met de KNVB. Op deze dag bij de KNVB Campus in Zeist ontvang je informatie over Life Goals en de mogelijkheden voor een samenwerking. Als klap op de vuurpijl kijken we gezamenlijk de wedstrijd Nederland – Qatar onder het genot van een drankje en wat borrelhappen.

Datum: dinsdag 29 november 2022
Locatie: KNVB Campus, Woudenbergseweg 56-58, Zeist
Zaal: #11
Inhoud en tijd:
13.30 – 14.00 uur: Inloop
14.00 – 14.15 uur: Introductie/ Verhaal Life Goals
14.15 – 14.45 uur: Actiebudget en Life Goals projecten
14.45 – 15.30 uur: Bram Bakker over sporten en mentale gezondheid
15.30 – 16.00 uur: Borrel en mogelijkheid voor vragen
16.00 – 17.45 uur: Kijken  wedstrijd Nederland – Qatar

Kijk voor meer informatie over Life Goals op www.stichtinglifegoals.nl

Informatie over event:

Locatie: KNVB Campus, Zeist
Datum: 29 november 2022
Tijd: 14:00 - 17:45
29 november
1SociaalDomein heeft dit onder de aandacht gebracht
Nieuws
2 weken geleden
1SociaalDomein
Admin

Eindrapportage Beweging Brede Blik

In opdracht van VNG en VWS werd gekeken naar hoe het gesteld is met het handelen met een brede blik in het jeugddomein. 
Vanuit dit perspectief lees je in deze rapportage meer over wat we het afgelopen half jaar gedaan hebben. 
Centraal stond: verkennen, vernieuwen en verbinden. Hieruit trekken we conclusies waarover we graag in gesprek gaan. 
 

Een brede blik gericht op het stelsel van het jeugddomein 
Periode: januari t/m juni 2022

Beweging Brede Blik is onderdeel van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

José Vianen vindt dit leuk
Nieuws
2 weken geleden
Profielfoto van José Vianen
Adviseur leren

Het Ondersteuningsteam gedupeerde ouders en uit huis geplaatste kinderen.

Werk jij als zorgprofessioneel met gedupeerde ouders waarvan de kinderen uit huis zijn geplaatst of zijn geweest? Kijk op de website van Het Ondersteuningsteam www.hetondersteuningsteam.nl.

Het Ondersteuningsteam kan deze ouders en kinderen begeleiden op allerlei vlakken. Je kan deze ouders aanmelden via de website.

Kijk ook op onze Linkedin pagina: https://lnkd.in/e-3saKBJ van Het Ondersteuningsteam. Daar vind je nieuws over:
➙ Ervaringen van procesbegeleiders
➙ Nieuws van Het Ondersteuningsteam
➙ Wat zien en horen we bij ouders?
➙ Ervaringen van ouders met Het Ondersteuningsteam
➙ Nieuws over voortgang met cijfers en observaties

#uithuisplaatsing #toeslagenaffaire #zorgprofessional

Nieuws
2 weken geleden
Profielfoto van José Vianen
Adviseur leren

Het Ondersteuningsteam gedupeerde ouders en uit huis geplaatste kinderen.

Werk jij als zorgprofessioneel met gedupeerde ouders waarvan de kinderen uit huis zijn geplaatst of zijn geweest? Kijk op de website van Het Ondersteuningsteam www.hetondersteuningsteam.nl

Het Ondersteuningsteam kan deze ouders en kinderen begeleiden op allerlei vlakken. Je kan deze ouders aanmelden via de website.

Kijk ook op onze Linkedin pagina: https://lnkd.in/e-3saKBJ van Het Ondersteuningsteam. Daar vind je nieuws over:
➙ Ervaringen van procesbegeleiders
➙ Nieuws van Het Ondersteuningsteam
➙ Wat zien en horen we bij ouders?
➙ Ervaringen van ouders met Het Ondersteuningsteam
➙ Nieuws over voortgang met cijfers en observaties

#uithuisplaatsing #toeslagenaffaire #zorgprofessional

Event
Vindt plaats op: 1 november 2022

Schulden als gezondheidsprobleem. Samenwerking tussen sociaal domein en eerstelijnszorg en de rol van de zorgverzekering.

Wat is de samenhang tussen schulden en gezondheid? Hoe kunnen zorgverleners financiële zorgen herkennen? Hoe belemmeren financiële zorgverzekeringsproblemen de toegang tot de zorg? En hoe kun je de samenwerking tussen zorgverleners en het sociaal domein vormgeven? Tijdens het congres gaat dagvoorzitter Rick van der Kleij met de verschillende gasten in gesprek om op deze vragen een antwoord te geven.

Voor wie:
Voor iedereen die zich bezighoudt (beleidsmatig of in de praktijk) met schulden en gezondheid. Bijvoorbeeld beleidsmedewerkers armoede, schulden en gezondheid bij gemeenten, zorgverleners en schuldhulpverleners.

01 november
Event
Vindt plaats op: 23 november 2022

Leefstijl als medicijn bij diabetes

Symposium Leefstijl als Medicijn bij Diabetes | een kwestie van gedrag

Op woensdag 23 november 2022 organiseert de faculteit Psychologie van de Open Universiteit in samenwerking met de Bas van de Goor Foundation het symposium 'Leefstijl als Medicijn bij Diabetes'. Locatie is het sfeervolle Royal Theater te Heerlen. Het wordt een exclusieve bijeenkomst met een uitdagend programma voor professionals die het verschil willen en kunnen maken in de zorg rondom leefstijl en mensen met diabetes.

Prof. dr. Erik Scherder zal de middag openen en ons op zijn onnavolgbare wijze meenemen in het belang van bewegen op het functioneren van ons brein.

De middag is bedoeld voor ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals als buurt- en sportcoaches, huisartsen, POH'S, fysiotherapeuten, beleidsmakers binnen de gemeente, zorgverzekeraars met affiniteit voor preventie,.. kortom iedereen die graag in samenwerking met andere professionals tijd en aandacht willen schenken aan leefstijlverandering bij mensen met diabetes.  Tijdens het symposium brengen we verschillende professionals en mensen met diabetes met elkaar in contact. We willen ruimte bieden om concrete stappen te zetten naar nieuwe initiatieven. 

Heb je ideeën, kom je er alleen niet uit en wil je graag samen met anderen een project gaan starten? Kom dan naar het symposium!

Informatie over event:

Locatie: Royal Theater Heerlen aan het Stationsplein 5
Datum: 23 november 2022
Tijd: 13:30 - 17:00
23 november
HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals