Tijdlijn

Event
Vindt plaats op: 20 juni 2022

Hittegolf op komst!

Wat kun jij doen voor bewoners met een kwetsbare gezondheid?

De kans op een langdurige periode van hitte neemt toe door de huidige klimaatverandering. Bovendien wordt het tijdens een hete periode in Utrecht 7-10 graden warmer dan op het platteland! Vooral voor inwoners met een kwetsbare gezondheid kan hittestress leiden tot meer gezondheidsproblemen, meer ziekenhuisopnames en in het ergste geval overlijden.   

 

Wil jij weten?

·         Waarom aandacht voor hitte urgent is en voor welke inwoners specifiek?

·         Hoe je hitteklachten herkent en welke maatregelen en extra zorg nodig zijn?

·         Waar je goede informatie vindt?

·         Wat er gebeurt als het nationaal hitteplan wordt geactiveerd?

·         Wat jij/ jouw organisatie kan doen en in samenwerking met wie?

 

Meld je dan aan!

 

Datum:          maandag 20 juni 2022, 16.00 - 17.30 uur

Locatie:         ONLINE  (via Teams. Na aanmelding ontvang je een link)

Aanmelden:  graag vóór 16 juni 12.00 uur, via HUS-academie met deze link.

Voor wie?

Voor huisartsen, huisartsassistenten, POH-ers, apothekers, managers kinderopvang; contactpersonen gemeente Utrecht lokaal hitteplan, coördinatoren en medewerkers van maatschappelijke en welzijnsorganisaties met een focus op ouderen en dak- thuislozen en overige belangstellenden.

 Organisatie  

HUS-Academie, werkgroep Duurzaamheid van HUS en gemeente Utrecht.

 Programma

 16:00 uur  Urgentie, signalen en maatregelen bij hittestress Nienke Sluis (GGDrU), Corine Visser (huisarts)

 16:20 uur  Het Nationaal en lokaal Hitteplan   Jeanet Hekhuis, Jeanne Gootzen (Gemeente Utrecht)

 16:35 uur  Break-out rooms                                                                                                                                               Breakout 1.    Behandeling hittecomplicaties, invloed van medicijnen en de pilot hittestress 85+ in    huisartsenpraktijken (Voor huisartsen en zorgprofessionals)                                                                                    Breakout 2.    Samenwerken rond hitte in de wijk: wie pakt welke rol? Wie/ wat heb je nodig? 

17:15 uur    Plenaire Terugkoppeling

17:30 uur    Einde

Meer informatie? Mail:  j.gootzen@utrecht.nl of vandenkommer@huisartsenutrechtstad.nl

We kijken er naar uit om je te zien!

Informatie over event:

Datum: 20 juni 2022
Tijd: 16:00 - 17:30
20 juni
Event
Vindt plaats op: 9 juni 2022

Netwerkbijeenkomst Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd 9 juni, inloop vanaf 16:00 uur

De afgelopen 2 jaar is veel bereikt in het samenwerkingsverband Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd (GGUJ). In die tijd zijn ruim 150 partners samen aan de slag gegaan voor de kinderen in Utrecht. Het is hoog tijd om die gezamenlijke inspanningen te vieren. Tijdens de bijeenkomst op 9 juni is ruimte voor persoonlijke ontmoetingen, inspiratie en natuurlijk leren van elkaar.

Een aantal partners heeft in totaal 15 interessante workshops over de vier focuspunten van de aanpak GGUJ voorbereid. Die focuspunten zijn:

 • Gezond Speciaal Onderwijs
 • Opvoeden doe je samen
 • Multidisciplinaire aanpak van overgewicht
 • Stimulerende leefomgeving

Voor elke workshop nodigen we één of meer ervaringsdeskundigen uit, zodat we niet óver maar mét hen in gesprek kunnen gaan.

Dus ben je professional die werkzaam is in de stad Utrecht,  betrokken bij dit onderwerp, of zou je dit onderwerp in jouw organisatie onder de aandacht willen brengen, werk je met Jeugd en is hun gezondheid/ gezond gewicht één van je speerpunten, óf is er nog een andere reden waardoor jij denkt: “hier wil ik bij zijn”, dan ben je van harte welkom!

09 juni
1SociaalDomein heeft dit onder de aandacht gebracht
Nieuws
6 dagen geleden
1SociaalDomein
Admin

Praatplaat ‘Passende hulp volgens Jongeren’

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft in co-creatie met (ervaringsdeskundige) jeugdigen, ouders/opvoeders, jeugdprofessionals en onderzoekers de PRAATPLAAT ‘PASSENDE HULP VOLGENS JONGEREN’ ontwikkeld. Een praktische, toegankelijke tool die professionals helpt regelmatig op hun ervaringen in de samenwerking met jongeren en gezinnen te reflecteren en stil te staan bij de vragen:

 • Wat is het effect van mijn handelen op kind, jongere en gezin?
 • In hoeverre neem ik als hulpverlener de tijd om echt te luisteren en aan te sluiten bij wat jongere en gezin aangeven nodig te hebben?
 • Hoe ervaren jongere en ouder(s) dit?
 • Wat gaat al goed en wat kan nog beter?

WAAROM DEZE REFLECTIE TOOL?

Professionele reflectie is essentieel voor de kwaliteit van hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen en het vergroten van vakmanschap. Professionals weten dat reflectie belangrijk is en helpt betekenis te geven aan en echt te leren van wat zij dagelijks zien, denken, doen en ervaren. Ondanks dat reflecteren bijdraagt aan het verbeteren van hulp aan jeugdigen en gezinnen, komt het in de waan van de dag vaak niet van de grond. Het is niet altijd even makkelijk om tijd vrij te maken voor reflectie. Tevens weten professionals soms niet zo goed hoe zij op een gestructureerde manier kunnen reflecteren en hoe zij reflectie een regelmatig terugkerende activiteit kunnen maken. De ontwikkelde tool / praatplaat helpt hierbij en ondersteunt professionals bij reflecteren op hun handelen om daarvan te leren en zich verder te ontwikkelen. Daarnaast helpt de tool om beter te luisteren naar jongeren en gezinnen en om beter aan te sluiten bij wat zij nodig hebben.

HOE KWAM DEZE REFLECTIE TOOL TOT STAND?

De praatplaat ‘Passende Hulp volgens jongeren’ is ontwikkeld naar aanleiding van een pizzabijeenkomst met jongeren bij Jimmy’s in Leeuwarden over wat zij belangrijk vinden als het gaat om ‘Samen beslissen over passende hulp’. Aan de hand van persoonlijke ervaringen van jongeren werd besproken wat hierin al goed gaat, wanneer voelen jongeren zich gehoord en serieus genomen. Jongeren noemen ook concrete (verbeter)punten waar hulpverleners op moeten letten. De aangereikte ervaringskennis gaf, naast wetenschappelijke en praktijkkennis, een uniek inzicht in wat werkt in de samenwerking met jongeren en gezinnen en in hoe de hulp passender, effectiever en efficiënter kan worden. De opgehaalde tijdens de pizza-bijeenkomst inzichten zijn verbeeld in de praatplaat, met veel dank aan Janneke de Boer van Kom tot de Kern.

HOE PAS JE DE PRAATPLAAT TOE?

De praatplaat ‘Passende Hulp volgens jongeren’ is toepasbaar zowel in direct contact met jeugdigen en gezinnen als tijdens intervisie-, supervisie-, coaching sessies of casuïstiekbesprekingen. Daarbij kun je jezelf of elkaar verschillende reflectievragen stellen. Dit levert waardevolle, nieuwe inzichten op. Zo blijven professionals leren en hun handelen verbeteren om betere hulp te bieden aan jeugdigen en gezinnen.

MEER WETEN OF ZELF AAN DE SLAG?
Bekijk HIER meer informatie over praatplaat ‘Passende Hulp volgens jongeren’ en daarbij behorende reflectievragen.

WE ZIJN BENIEUWD NAAR JULLIE ERVARINGEN!
Voor vragen en feedback neem contact op met Alona Labun, coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl.

Nieuws
1 week geleden

Meld je aan voor conferentie Kansrijke Start: Kansrijke Start is óók praten over geldzorgen

Een kind verdient een kansrijke start! Maar als je als ouder te weinig inkomen of schulden hebt, is het moeilijk om te genieten van de zwangerschap en het ouderschap. Dat zorgt voor stress en onzekerheid. En heeft een negatief effect op het welzijn van het kind. Daarom hebben ouders, professionals, wetenschappers en de gemeente Utrecht de handen ineengeslagen om een conferentie te organiseren. Met als doel om als professional geldzorgen te leren herkennen, samen te bespreken en oplossingen te zoeken, zodat elk kind in Utrecht de best mogelijke start krijgt in zijn of haar leven. Hoe je samenwerkt naar oplossingen, met ouders en professionals in het geboortenetwerk.

Datum, tijd en locatie

Dinsdag 24 mei 2022
18.00 tot 21.00 uur, inloop 17.30 uur met een broodje
Stadskantoor gemeente Utrecht (Stadsplateau 1 Utrecht)

Voor wie

Verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, huisartsen, POH, buurtteam, Lokalis, Dock, NIZU en alle andere professionals die werken aan een Kansrijke Start.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen, kraamzorg en verloskundigen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link vóór dinsdag 17 mei a.s.

Meer informatie

Bekijk de volledige uitnodiging hier.

Event
Vindt plaats op: 21 juni 2022

Inspiratieweek Jeugdhulp alles in het werk!

Hoe kan jíj doen waar je echt voor staat? Worden jouw kwaliteiten en talenten voldoende benut? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het beter kan? Kom dan naar de Inspiratieweek van 20 – 24 juni a.s. Met een live event in het Spoorwegmuseum Utrecht (21 juni) en ook op andere dagen live en online sessies, belooft het een bijzondere week te worden! 

--> Meld je aan  

Informatie over event:

Locatie: Spoorwegmuseum Utrecht
Datum: 21 juni 2022
21 juni
Event
Vindt plaats op: 17 mei 2022

Informatieavond: Hoe help ik mijn naaste bij zijn of haar herstel?

Bent u familielid of naaste van iemand met psychische problemen? Dan bent u van harte welkom op de eerste themabijeenkomst van de Familie- en naastenraad van GGZ Oost Brabant. 

Het doel van deze avond is tweeledig: u krijgt informatie van deskundige sprekers en er is gelegenheid om onze  ervaringen met elkaar te delen. Omdat we geloven dat ervaringen delen helpt, we elkaar nodig hebben en het herstel van de cliënt en steun van naasten hand in hand gaan. 

Met bijdragen van:

• Cecil Prins-Aardema, gezinspsychiater bij GGZ Drenthe
• Elske van de Velde, familie ervaringsdeskundige bij FAMEUS
• Lianne Verbruggen-Smulders, directeur behandelzaken en klinisch psycholoog bij GGZ Oost Brabant

Deelname is gratis. In verband met de organisatie en catering (soep en broodje bij aanvang en koffie/thee met iets lekkers) graag vooraf aanmelden via www.ggzoostbrabant.nl/themabijeenkomstnaasten

Informatie over event:

Locatie: GGZ, Gebouw Arsis Gezondheidslaan 65 OSS
Datum: 17 mei 2022
Tijd: 18:00 - 20:30
17 mei
Event
Vindt plaats op: 19 mei 2022

Verschil maken met de menselijke maat

Op 19 mei organiseren we vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd een event voor beleidsambtenaren, wethouders, bestuurders, professionals, ouders en kinderen die zich willen inzetten en verdiepen om de menselijke maat in de jeugdzorg te brengen.

 Het belooft een sprankelende en mooie middag te worden. Naast het feit het een hele interessante middag zal worden, is het de ideale gelegenheid om mensen te ontmoeten en ook een soort van ‘cadeautje’ aan de mensen in en rond het brede domein jeugd. We willen dan ook graag zoveel mogelijk mensen ontvangen.

 In bijgevoegde flyer vinden jullie meer informatie. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

19 mei
1SociaalDomein heeft dit onder de aandacht gebracht
Nieuws
1 maand geleden
1SociaalDomein
Admin

Benieuwd naar wat werkt bij kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren?

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voert, in samenwerking met het JENN (Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland), een onderzoek uit naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Door middel van dit onderzoek willen we achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam verblijf.

Op dit moment wordt er in Nederland volop geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Onderzoek naar de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met deze woonvoorzieningen is echter nog zeer beperkt. Het onderzoek van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en het JENN bestaat daarom uit twee delen: (1) een literatuuronderzoek naar bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen en (2) een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en ideeën van jongeren, ouders en professionals over kleinschalige woonvoorzieningen.

Het eerste deel van het onderzoek is inmiddels afgerond. De belangrijkste inzichten zijn in een FACTSHEET gebundeld. Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van actuele en bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen. Momenteel verkennen we welke van deze elementen volgens jongeren, ouders en professionals bijdragen aan succesvolle plaatsing en duurzaam verblijf, voor wie en waarom. De interviews met jongeren en ouders en de focusgroepen met professionals leveren boeiende inzichten op. We verwachten het onderzoek in juli/augustus 2022 af te ronden.
 

Nieuws
1 maand geleden

Is er behoefte aan Yoga in uw organisatie?

Is er behoefte aan Yoga in uw organisatie?

Mijn naam is Diana Beertema- Paula ik ben bijna klaar met mijn 200 uurs Hatha Yoga teacher opleiding. Ik ben aan het onderzoeken waar er behoefte is?

Voel je vrij om contact op te nemen. In Mei geef ik een aantal gratis Yoga lessen in het park in Utrecht.

Je kan je aanmelden via Eventbrite

 

 

Vriendelijke groet, 

Event
Vindt plaats op: 24 mei 2022

Symposium Wonderful Life: nieuwe perspectieven op zingeving in de werkpraktijk

Hoe help je anderen om meer zin in hun leven te ervaren?
En hoe blijf je in de dagelijkse hectiek verbonden met de zin en betekenis van je werk? 

Op dit symposium nemen vooraanstaande wetenschappers en experts je mee in de nieuwste inzichten over zingeving. Ze zijn van cruciaal belang voor jou als professional in zorg, welzijn, onderwijs en HR, en voor iedereen die bijdraagt aan welzijn en welbevinden van mensen. De keynotes en workshops bieden je kennis, inspiratie en concrete handvatten voor je eigen beroepspraktijk. Vier pijlers staan hierin centraal:

 • Ontmoeting: verbondenheid als essentie van zin
 • Verwondering en verbeelding: openstaan voor nieuwe perspectieven
 • Purpose en richting: actief bijdragen aan iets wat jezelf overstijgt
 • Overgave: accepteren en loslaten van grip en control

Accreditatie 
De volgende accreditaties zijn toegekend:

 • de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT): 6 punten
 • het NIP A&O/A&G psycholoog: 6 punten
 • het Registerplein (cliëntondersteuners, GGZ agogen, maatschappelijk werk, mantelzorgmakelaars, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen en sociaal werkers): 6 punten
 • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV): 1,5 punt
24 mei
HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals