Channels

Jongerenwerk

688 volgers
Dit channel van beroepsvereniging BVjong is er voor alle jongerenwerkers in Nederland. Er is ruimte voor discussie, vraag & antwoord en het delen van publicaties over het jongerenwerk.
Interessant voor: Kinderwerkers, jongerenwerkers, beleidsmedewerkers en alle andere professionals die geïnteresseerd zijn in het jongerenwerk.
#jongerenwerk #kinderwerk #beroepsvereniging

Kwetsbare Gezinnen

481 volgers
Dit channel is er voor alle professionals die te maken hebben met kwetsbare gezinnen. Denk aan risico op huiselijk geweld en kindermishandeling. Door samenwerkende partijen opgericht zodat professionals tijdens de Coronacrisis elkaar kunnen helpen met tips, goede voorbeelden en kennis.
Interessant voor: Jeugdbeschermers, wijkteammedewerkers, jeugdhulpverleners, onderwijsprofessionals, gezinswerkers en alle andere professionals die zich inzetten voor het verbeteren van gezinssituaties.
#jeugdhulp #huiselijk geweld #kindermishandeling

Mooi Maatwerk

412 volgers
Op dit channel delen professionals doorbraken bij complexe casussen met elkaar. Ook onopgeloste casussen worden op het channel besproken. Mooi Maatwerk is een traject van het Programma Sociaal Domein.
Interessant voor: Sociaal werkers, teamleiders, gemeenteambtenaren en alle andere professionals die te maken hebben met gestapelde en complexe problematiek.
#schulden #armoede #gestapelde problemen #maatwerk

Positieve Gezondheid

1173 volgers
Op dit landelijke channel helpen professionals elkaar met vragen over Positieve Gezondheid en delen ervaringsverhalen. Het channel versterkt en versnelt de beweging rondom Positieve Gezondheid.
Interessant voor: Huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, jeugdwerkers, sociaal werkers en alle andere professionals die Positieve Gezondheid (gaan) toepassen.
#positieve gezondheid #betekenisvol #preventie #zorg

Alles is Gezondheid

1374 volgers
De beweging Alles is Gezondheid gaat voor een gezonder en vitaler Nederland. Het netwerk bestaat uit meer dan 3000 partners. Het channel verbindt netwerkpartners aan elkaar én aan andere professionals in het sociaal domein.
Interessant voor: Netwerkpartners van Alles is Gezondheid, gezondheids-professionals, welzijnswerkers en alle andere professionals die willen bijdragen aan een gezonder Nederland.
#leefstijl #leefomgeving #preventie #mentale balans

Odensehuizen Nederland

96 volgers
Een Odensehuis is een informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met dementie, mantelzorgers en hun netwerk. Op dit channel delen coördinatoren en vrijwilligers tips en ervaringen met elkaar.
Interessant voor: Coördinatoren, participanten en vrijwilligers van een Odensehuis en alle andere professionals die te maken hebben met cliënten met (beginnende) dementie.
#dementie #eigen regie #mantelzorg #empowerment

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

83 volgers
Het UAF biedt talentvolle vluchtelingen de kans om zichzelf verder te ontwikkelen via onderwijs en werk. Op dit channel staat UAF in contact met geïnteresseerde professionals en samenwerkingspartners.
Interessant voor: Docenten, gemeente-ambtenaren en maatschappelijk gerichte professionals in het bedrijfsleven.
#statushouders #onderwijs #arbeidsmarkt #vluchtelingen

LCGW

90 volgers
Het LCGW is de vereniging van gemeenteambtenaren in het brede sociale domein. Op dit channel wisselen LCGW-leden met elkaar uit hoe zij actuele vraagstukken aanpakken vanuit hun gemeente. Ook niet LCGW-leden zijn van harte welkom mee te doen op dit channel.
Interessant voor: Gemeenteambtenaren, gemeentelijke partners, onderzoekers, en alle andere professionals die zich inzetten voor verbetering van het sociaal domein.
#gemeente #netwerk #kennis #verbetering sociaal domein

GezondheidsRegio Oost-Brabant

76 volgers
Channel Gezondheidsregio Oost Brabant is een leernetwerk waarin drie proeftuinen in de omgeving Oss ervaringen met de methodiek ‘Anders denken, doen en organiseren’ uitwisselen.
Interessant voor: Beleidsmakers, regiomanagers, wijkcoördinatoren en alle andere professionals die meer willen weten over ontschot werken met één uitvraag.
#wijkaanpak #ontschot werken #proeftuin #integrale aanpak

Stichting Halt

52 volgers
Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Op het channel staan Halt-medewerkers in contact met professionals uit het lokaal bestuur, onderwijs, zorg en welzijn.
Interessant voor: Professionals die werken bij gemeenten, scholen, politie en hulpverlening die te maken hebben met (licht) criminele jongeren.
#jeugdcriminaliteit #veiligheid #preventie
HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals