Vraag

23 augustus 2023
Profielfoto van Chantalle Kempener
Procesbegeleider

“Wat zijn de ervaringen in andere gemeenten / wijkteams met bezwaarzaken voor een afkeuring of lagere toekenning voor PGB Jeugd”

Toelichting

Per jaar krijgen we te maken met enkele bezwaarzaken voor een afkeuring of lagere toekenning van aanvragen voor persoonsgebonden budget jeugd. Ik ben echter benieuwd hoe vaak andere gemeenten/wijkteams zulke bezwaren binnenkrijgen en hoe vaak deze als gegrond/ongegrond beoordeeld worden door de commissie, rechtbank (beroep) of CRvB (hoger beroep)?

Werkgebied

Wijkteam gemeente Westland

Profielfoto van Daniel de Beer
Jeugd- en gezinswerker

In de gemeente Zaltbommel, waar ik als jeugd- en gezinswerker in het sociale team werk, hebben we met enkele bezwaren per jaar tegen een PGB-besluit te maken. Dit betreft vrijwel altijd PGB's eigen netwerk, waarbij ouders als argument aandragen zelf de beste zorg aan hun kind te kunnen verlenen. Ondertussen geven deze ouders aan overbelast te zijn en in geldnood te zitten omdat ze niet of minder kunnen werken. Twee contra-indicaties om een PGB toe te kennen. Tenslotte is inkomstenderving geen grond om een PGB toe te kennen én wordt overbelasting niet minder als deze ouders hetzelfde blijven doen met hun kind (maar dan tegen een vergoeding). Als we de PGB eigen netwerk vraag afwijzen, zijn ouders steevast teleurgesteld en soms boos. Tot een bezwaar leidt het zelden.
PGB's voor de inzet van zorgaanbieders of ZZP'ers worden vrijwel altijd door ons toegekend, mits er sprake is van een hulpvraag die professionele zorg of hulp verantwoord.

Profielfoto van Terenja Dors
Vaktherapeut / beeldend therapeut

Ik heb ervaring (als aanbieder) in ouders begeleiden in bezwaarprocedures en rechtszaken in een aantal verschillende gemeenten (Noord en Zuid Holland). (ja, ook een van de gemeenten onderaan deze site)
De ervaringen zijn daardoor verschillend: 1 gemeente handelde hier heel correct in, 2 andere waren minder prettig, waarvan 1 zelfs ronduit klachtenswaardig (vond klachtenfunctionaris van die gemeente ook).

Bij bezwaarprocedures wordt de gang van zaken vaak aan eigen beleid getoetst en daardoor vaak als 'ongegrond' beoordeeld (slager keurt eigen vlees), terwijl later bij de rechtbank als 'gegrond' beoordeeld wordt, omdat dat het landelijk wettelijk kader er naast gelegd wordt (Jeugdwet, bestuursrecht). Het zou gemeenten sieren als ze dat 1 in hun beleid al zelf doen en 2 bij bezwaar het alsnog doen, zodat gang naar de rechtbank niet nodig is.
Dit geldt voor afwijzing en tarieven.

Ook de ervaring dat als een afwijzing aan de voorzieningenrechter wordt voorgelegd, de gemeente zonder zitting 'de fout' inziet en alsnog hulp toekend. Waarom moeten ouders door zoveel gedoe om hulp te krijgen?!

De zaken die ik begeleid heb zijn in 1e of 2e instantie allemaal gegrond verklaard.
Spijtig is dat dat dan vervolgens alleen voor de bezwaarde wordt gecorrigeerd en niet het gehele beleid op dit punt. Daardoor worden er regelmatig vergelijkbare bezwaarprocedures gevoerd. Zonde van tijd en geld, vooral voor gezinnen die hulp nodig hebben en geen extra taak en stress.

Profielfoto van MARIA Houben
Ervaringsdeskundige

PGB,

Ik vind het diep en diep triest dat een beleid door gemeenten gevoerd wordt dat Pgb niet mogelijk is en niet kan. Er wordt namelijk vergeten dat indien iemand zelf of vanuit zijn netwerk het PGb kan beheren dit iets is waar een wettelijk recht op berust. Deze kennis is blijkbaar bij veel mensen niet in hun scholing opgenomen. Indien ze het wel in de scholing mee krijgen en aan mensen dus onjuiste informatie, leugens vertellen vindt ik het een nog grotere aanfluiting. Daarbij vaak wordt met de fraude die in het Pgb gewapperd. Hierin wordt vergeten dat het een fractie van alle fraude is. Over de giga fraude in ZIN wordt maar wijselijk de mond gehouden. Vaak nog helemaal niet onderzocht of uitgezocht. Want als dit bekend zou worden dan stonden de haren helemaal overeind te wapperen. Eigenlijk is zog in Pgb een zeer goedkope zorg, al wordt ook hierin het tegenovergestelde telkens geroepen. Daarbij vindt ik een heel belangrijk iets dat mensen eigen keuzevrijheid en eigen regie hebben. Zeker zelf kunnen bepalen wie er in hun huis komt en wie er vaak aan het lijf van mensen zit. Deze zelfbeschikking en eigen regie staat toch ook bij u voorop? Waarom dan niet bij u medeburger waarvoor u zich toch zou willen inzetten?

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals