Vraag

16 oktober 2023
Profielfoto van Romy Kuijer
Student

“Wordt de rechtspositie van de psychiatrische patiënten versterkt met de invoering van de de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) ? Wat zijn ervaringen?”

Toelichting

Voor een opdracht op school houd ik mij samen met mijn projectgroep bezig met deze vraag. Graag horen wij van u wat u van deze wetwisseling vind en of de rechtpositie van de psychiatrische patienten ermee is verbeterd. 

Profielfoto van Hellen Kohler
Communicatie adviseur

Beste Romy,
de Stichting PVP, die het patiëntenvertrouwenswerk in de (verplichte) ggz regelt, heeft daar het eea over geschreven in o.a. haar jaarverslag en in diverse artikelen. Kijk daarvoor op https://pvp.nl/over-ons/publicaties-en-onderzoek
Op de website https://wvggz-kct.nl kun je diverse verslagen vinden van regiomonitoren én uiteraard kan het lezen van de wetsevaluatie Wvggz je veel inzicht opleveren. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z20189&did=2022D43222

Heb je dan nog meer info nodig, neem dan contact op met de Stichting PVP en vraag naar Hellen Köhler.
Succes!

Profielfoto van Marit Veurink
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Mijn ervaring vanuit de crisisdienst is dat er niet minder verplichte zorg wordt aangevraagd dan met de eerdere wetgeving. Nu mag je gehoord worden, maar veruit het hoogste percentage crisismaatregelen wordt aangevraagd zonder dat de client wordt gehoord. Dit is een optie die je kunt aanvinken bij het aanvragen van de CM.

Ik heb (nog) geen ervaring met deze wetgeving maar ik begrijp uit de achterliggende gedachte dat verplichte opname zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Het lijkt mij dus dat de rechtspositie met deze gedachtegang in zoverre versterkt wordt dat een verplichte opname moeilijker wordt. Maar of dat beter is voor de patiënt zoals ook Wendy Liebregts aangeeft, dat is maar zeer de vraag.

Profielfoto van Wendy Liebregts
Cliëntondersteuner

Ik ben voor een project vanuit een wijkteam voor al mijn uren gekoppeld aan FACT GGz sinds een jaar. De BOPZ heb ik dus niet meegemaakt. Wat we hier merken met de WVGGz is dat de psychotische klachten dusdanig moeten oplopen dat er niet tijdig kan worden ingegrepen met een ZM, maar pas als er sprake is van "maatschappelijke teloorgang, agressief gedrag etc. Omdat de psychotische klachten al langere tijd aanwezig zijn duurt het vervolgens veel langer voor dat deze ook weer medicamenteus onder controle te krijgen zijn, waarbij ook niet iedereen terugkomt op het niveau van eerder functioneren. Elke psychose levert schade op en hoe langer deze duurt, hoe meer schade. Dus dat is een heel groot nadeel van de WVGGz. We zien een cliënt verslechteren, zolang deze vrijwillig niets wil moeten we maar afwachten en monitoren tot het echt uit de hand loopt.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals