Vraag

2 juni 2022
Profielfoto van Leonie Slagers
Verloskundige + aandachtsfunctionaris HG+KM

“Wie kan mij helpen bij het vinden van een organisatie die kwetsbare zwangere(n) kan ondersteunen in het contact met veilig thuis en jeugdzorg ?”

Toelichting

De stichting ouders en jeugdzorg al gevonden maar deze werkt niet in mijn regio; Haaglanden. 

Ik werk als eerste lijns verloskundige en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling in hartje Den Haag. Mijn clienten bevinden zich regelmatig in een zeer kwetsbare positie; migranten achtergrond, taalbarierre, in woord en schrift, geen sociaal netwerk en niet de weg in het Nederlands zorgsysteem kunnen vinden. 

Motivatie

De verloskundige zorg is een intensieve maar ook  kortdurende zorgperiode waarbij problemen vaak aan de oppervlakte komen, transitie van kansarm naar kansrijk mogelijk is

Werkgebied

eerstelijns verloskundige praktijk Den Haag

Profielfoto van Marja Sinteur
Directeur Zorg

Kan de kraamzorg je hier niet in ondersteunen?

Profielfoto van Liesbeth de Kok
Regisseur JMO

Er is al veel gereageerd/ Kansrijke start, CJG, sociaal wijkteam. Dat laatste is in Den Haag een Wmo-wijkteam geworden/ Als ze 18+ is kan je een Wmo-melding doen. Dan kan er gekeken worden of er een passende zorgaanbieder is die haar kan ondersteunen. Men kan ook meedenken in het voorliggend veld. De verschillende aanbieders die hieronder ook al zijn genoemd , zijn bekend bij de Wmo.

Profielfoto van Simone Kienhuis
Arts Maatschappij en Gezondheid, jeugdgezondheid

Mischien zou een JGZ verpleegkundige hier iets mee kunnen?

Profielfoto van Marielle Custers
Jeugdverpleegkundige, gespecialiseerd in ouder-kind relatie, interne trainer hechting aandachtsfunctionaris Geweld in Afhankelijkheidrelaties en KinderArmoede.

Misschien is er ondersteuning te vinden binnen de JGZ 0-18 of zijn er in jullie regio ook voorzorgverpleegkundigen. Of hoogrisico-overleg bij kwetsbare zwangeren?
Vanaf juli wordt landelijk het prenatale huisbezoek weer ingevoerd, vanuit de JGZ kan de jeugdverpleegkundige hierin ondersteunen.
groetjes, Marielle

Profielfoto van Saskia van de Graaff
Locatie manager Leger des Heils St-Maartensdijk (Tholen)

Goedemiddag Leonie,

Ik werk binnen het Leger des Heils en heb je vraag voorgelegd bij mijn collega's.
Ze willen graag met je kijken of ze kunnen helpen en je kunt mijn collega Lies Laurens daar over bellen.
Haar nummer is 06-23539829. Haar email-adres is lies.laurens@legerdesheils.nl
Hopelijk kunnen we wat voor je betekenen.

Met vriendelijke groet,
Saskia van de Graaff

Profielfoto van Karin Sleurink
Gezinswerker

In Utrecht hebben we baby thuiszorg. Misschien is dat een idee?

Profielfoto van Sjors van der Quast
Coördinator sociaal domein

Beste Leoni,

In Gouda zijn we bezig met een klantroute voor (kwetsbare) zwangere.
In de bijlage vind je een opzet hiervan. Misschien kun je er wat mee?

Vriendelijke groeten,
Sjors van der Quast

Profielfoto van Maaike van Leeuwen
Medewerker Veilig Thuis

Zorgbelang Nederland vindt het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Op een manier zoals zij dat zelf graag willen, op een manier die bij hen past.

Profielfoto van Hilde De Vreugd
Hilde De Vreugd
Pedagogisch medewerker

In sommige gemeenten zijn er binnen de Bibliotheek heel veel mogelijkheden voor hulp bij taalbarrière en je weg vinden in het zorgsysteem. Ik weet niet hoe dat in jullie regio geregeld is. Maar is misschien een idee om daar eens te informeren.

Profielfoto van Hetty Koenraads
Psychiatrisch Maatschappelijk Werker / Equine Assisted Therapist

Nu ik er een podcast over beluister, denk ik dat het inzetten van een beschermjassen-sessie mogelijk tot veel meer begrip en inzicht zou kunnen leiden bij de hulpverlening.

https://open.spotify.com/episode/4BzZfs9a4d5Zh9rWCxVn9K?go=1&utm_source=embed_v3&t=0&nd=1

Profielfoto van Eefke Postma
Ervaringsdeskundige

https://www.siriz.nl/nieuwe-hulpposten-haag-en-heerlen/

mijn contactpersoon:
Judith de Bruin
06-12351245
j.debruin@siriz.nl

Profielfoto van Janine Kikkert
Janine Kikkert
Pedagogisch medewerker/onderwijsassistent

De Wijkwieg in Genemuiden is hier een kansrijke partner in. Voor informatie kan je contact opnemen. Succes, Janine Kikkert

Profielfoto van Jenny Winter
Onafhankelijk clientondersteuner

Dag Leonie,

Iedere burger heeft recht op onafhankelijke clientondersteuning.
https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/zorg-voor-elkaar/samen-komen-we-eruit-de-juiste-hulp-voor-iedere-hagenaar.htm
Zie ook het antwoord hieronder, waarbij opgemerkt dat MEE niet alleen clientondersteuning biedt voor mensen met een verstandelijke beperking: https://www.meezhn.nl/
Succes!
Groet, Jenny Winter

Profielfoto van Hetty Koenraads
Psychiatrisch Maatschappelijk Werker / Equine Assisted Therapist

Wat als je de vraag bij Veilig Thuis en Bureau Jeugdzorg zelf stelt. Wie kan op een onafhankelijke manier de cliënt ondersteunen. Zoals vanuit MEE cliëntondersteuners beschikbaar zijn voor mensen met beperkte verstandelijke vermogens?

Profielfoto van Claudia Brand
Docent

Hallo Leonie,

Misschien kan de JIM aanpak hierin iets betekenen?
https://jimwerkt.nl/
In de regio Den Haag zijn er al diverse organisaties die hier mee werken.

vriendelijke groet
Claudia Brand

Profielfoto van Peter Hulsen
Consultant

De kwetsbare zwangere(n) kan in contact gebracht met de jeugdgezondheidszorg. Als het goed is, is/zijn zij daar al in beeld. Om te voorkomen dat ze daar geen gehoor mocht(en) treffen, kan de moeite waard zijn daar eerst even te toetsen of de vragen daar inderdaad welkom is.

Profielfoto van H.A. Dam
H.A. Dam
Poh ggz jeugd

De poh ggz jeugd bij de huisarts kan deze doelgroep ook goed ondersteunen.

Profielfoto van Miloe Stegenga
Gedragswetenschapper
Profielfoto van Renee van Meer
Jeugdprofessional

Humanitas heeft in sommige gemeenten een passende module: Wel thuis. https://www.humanitas.nl/programmas/wel-thuis/

Profielfoto van Henk Visch
Strategisch adviseur

Kansrijke start, al in eerdere reactie genoemd, is de aanpak van de Jeugdgezondheidszorg voor a.s. en jonge ouder. Het is het basisaanbod voor begeleiding van deze doelgroep (organisatie die dat levert is Centrum voor Jeugd en Gezin) in gemeente Den Haag. Ook biedt het CJG een gezinscoach aan, onderdeel van de Jeugdhulp, volgens de website CJGdenhaag.nl

Succes!

Profielfoto van Tineke Toering
Tineke Toering
Gezinswerker

de 1e 1000 dagen van een kind, Kansrijke Start Pharos

Profielfoto van Nadira Bouchama
Ambulant hulpverlener
Profielfoto van Marjolijn van Balen
Trajectbegeleider SMO Verdihuis

Veilige Start van de William Schrikker Stichting.

Profielfoto van Andrea Gerits
Andrea Gerits
Beleidsmedewerker Jeugd Parkstad

Beste Leonie,

Ik denk dat het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdhulp) hiermee kan helpen! Dit is niet specifiek op zwangeren en/of zwangerschappen gericht, maar is een algemene organisatie. Zij bieden eenieder die te maken heeft met Jeugdhulp ondersteuning, kunnen adviseren en dienen als vertrouwenscentrum. Ook kunnen cliënten ondersteuning krijgen bij het indienen en/of bespreken van klachten of onvrede. Maar dit hoeft niet altijd aan de orde te zijn. Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen voor advies over diverse zaken.

Kijk maar eens op de website:
https://www.akj.nl/welkom/

Groet uit Heerlen,

Andrea Gerits

Profielfoto van Miriam Wasser-Christenhusz
Kinderverpleegkundige en aandachtsvelder psychosociale familie gerichte zorg

Hallo Leoni .
Vanuit Pharos Den Haag is er vroegsignalering en doorgaande zorg voor kwetsbare zwangeren en kinderen.
Zie https:// www.pharos.nl

Vanuit Haga ziekenhuis
Zorgpaden kwetsbare zwangeren.
Ketenpartners in en rondom geboortezorg .
Misschien dat je van daar uit ketenzorg kunt opzetten.
Er is al.een zorgpad ketenzorg bekent

Heel.veel.succes.
Vriendelijke groet.
Miriam.Wasser
Kinderverpleegkundige NlQF6 Aandachtsvelder psychosociale familiegerichte zorg Villa Expertcare Wezep

Profielfoto van Irene Witjens
Directeur

Hoi Leonie,
Heb je ook gedacht aan Fiom Utrecht, zij begeleiden zwangeren mogelijk ook in deze situatie.
www.fiomutrecht.nl

Groeten, Irene Witjens
U Centraal

Profielfoto van Machella Boot
Commmunicatieprofessional

Dag Leonie,

Wellicht dat https://stichtingjess.nl/ je verder kan helpen.

Groet,
Machella Boot

Profielfoto van Adri van Ommen
Gastouder

Stichting siriz?

Profielfoto van Anouk Maes
Verpleegkundig specialist Geboortecentrum

Veel gemeentes werken met professionele of vrijwillige hulpverlening zoals buurtgezinnen.
Dit is jammer genoeg in iedere gemeente of regio anders.
Mijn advies is de connectie zoeken met je eigen gemeente en daar vragen naar de sociale kaart van de kwetsbare zwangere/gezin.
https://www.mijnkansrijkestart.nl/en/start
https://www.mijnkansrijkestart.nl/en/zorgpaden/den-haag/36
Hier kun je ook zorgpaden vinden met advies of organisaties.

Profielfoto van Nieke Mimica
Regisseur Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning

Beste Leonie,
Ik ben werkzaam als projectleider Haagse Kansrijke Start zullen we een keer kennismaken? Ik richt mij vooral op het programma Nu Niet Zwanger (www.nunietzwanger.nl) maar mijn collega's zetten zich intensief in voor de samenwerking tussen het medische en sociaal domein.

Profielfoto van Chantal de Bonth
Specialist cultuureducatie

Dag Leonie,

je kunt een mail sturen naar nunietzwanger@ggdhaaglanden.nl. Contactpersonen zijn Melissa Geers en Nieke Mimica.

https://www.ggdhaaglanden.nl/onderwerp/nu-niet-zwanger/

Hartelijke groet,

Chantal

Profielfoto van Tineke Rook
Jeugdverpleegkundige

Is er niet een voorzorg-verpleegkundige? Informeren via consultatiebureau of GGD organisatie?

Profielfoto van Lotte Smit
Gezinscoach

Zou tien voor toekomst vanuit het Leger des Heils daarbij niet kunnen helpen?

Profielfoto van J.E.M. Mol
Wijkteam consulent Jeugd

Hoi Leonie,
Misschien kan 'Voorzorg' iets voor jullie betekenen, of 'stevig ouderschap'. Ook is er bij ons nog 'kansrijke start' van de GGD. Wellicht is Homestart ook nog een mogelijkheid. Succes in je zoektocht!

Profielfoto van Heleen Boender
Gedragswetenschapper

https://jiphaaglanden.nl/themas/jonge-ouders/spreekuur-loket-jonge-moeders-in-den-haag/ ?
Informatie is afkomstig van google, niet van eigen ervaring.

Profielfoto van Marga Sutherland
Communicatie-adviseur

Hi Leonie, misschien hebben jullie in Den Haag ook een netwerk Kansrijke Start? Daar zitten vaak mensen van JGZ en/of sociale teams in die weten hoe je kwetsbare zwangeren kunt ondersteunen. Anders eventueel en kaderarts Jeugd via de huisartsenzorg.

Groetjes, Marga

Profielfoto van Chien Engel
Opbouwwerk

neem contact op met welzijn organisatie of sociaalwijk team die weten vaak dit soort antwoorden

In de regio Utrecht heeft de GGD jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau opgeleid om zwangeren intensief te begeleiden, tot 2 jr na de geboorte van het kind. Misschien is dit in den Haag ook wel zo?
groetjes Wendela, GGDRU

Profielfoto van Marianne de Groot
Coordinator

Hallo Leonie,

Ik weet niet of je er al mee bekend bent, maar Home Start zet tegenwoordig op diverse locaties ook vrijwilligers in t.b.v. zwangere vrouwen. Het programma werkt preventief en afhankelijk van de zwaarte van de vraag bieden vrijwilligers van Home-Start opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. M.n. als het gaat om het uitbreiden van het netwerk, uitwisseling en de weg weten te vinden kunnen de vrijwilligers van Home Start mogelijk iets betekenen. Ik heb even gekeken en in de regio Haaglanden is Home Start actief: https://www.home-start.nl/den-haag/home.

Succes!

Profielfoto van Wendy Liebregts
Cliëntondersteuner

Het lijkt mij dat het wijkteam of CJG hier zeker een rol in kan nemen. In Tilburg hebben we vanuit MEE de Babyroute (onderdeel van Kansrijke Start), waarbij we kwetsbare zwangere (en partners) ondersteunen. Dit is bij ons geïntegreerd in de wijkteams

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals