Vraag

7 oktober 2020
Profielfoto van Sjef van der Klein
Sociaal Werker

“Wie heeft er een goed, lokaal voorbeeld waarin professionals uit zorg en welzijn structureel de sociale problematiek rondom eenzaamheid gezamenlijk oppakken?”

Toelichting

Ik ben benieuwd wie er in staat is geweest structureel een positie te creëren (en financieren) tussen de domeinen zorg en welzijn. Een positie die de brugfunctie mag zijn tussen de sociale problematiek, waaronder eenzaamheid, en de medische kant waar deze problematiek vaak als eerst gesignaleerd wordt. Wie heeft er tips over hoe dit goed te organiseren?

Videogesprek terugkijken
Deze vraag van Sjef kwam aan de orde tijdens het gesprek tussen hem en Movisie-onderzoeker Jan Willem van de Maat. Wil je dit videogesprek terugkijken? Klik op de link hieronder. 

Profielfoto van Penny Biere
Opbouwwerker

Hoi Sjef,
Misschien komt het omdat we in een dorp zitten, maar we hebben contact gelegd met huisartsen, fysiotherapeuten etc uit het dorp en ons idee (oprichting ontmoetingscentrum) uitgelegd. Iedereen was enthousiast. Fysiotherapeuten zien dat mensen ook daadwerkelijk fitter zijn door o.a. het gezamenlijk wandelen en huisartsen verwijzen iedere nieuwe cliënt direct door naar PostaanZee. Mensen krijgen een warm welkom en kunnen direct aanschuiven bij activiteiten. Er zit altijd wel iets voor ze bij. Omdat het werkt is doorverwijzing door (zorg)professionals nu als vanzelfsprekend. En onze deelnemers zijn onze grootste pr. Wandelen deden voor corona 60 mensen aan mee. Iedereen loopt op eigen tempo en daarna gezamenlijk koffie drinken. Doordat je loopt kan je enigzins anoniem deelnemen. Dat maakt deelname heel eenvoudig. Drie dames die al 30 jaren bij elkaar in de straat woonden hadden geen contact met elkaar. Door mee te gaan wandelen leerde ze elkaar kennen en nu komen ze bij elkaar op de koffie. Rond het voorjaar geven wij alle wandelaars 2 bosjes tulpen. 1 voor zichzelf en 1 voor iemand waarvan ze denken dat die het kan gebruiken. Een buurman of buurvrouw die weinig de deur uit komt. Hier hangt een kaartje van ons aan dat ze welkom zijn. Met Kerst organiseren wij een lunch voor mensen die echt alleen zijn. Niet voor Kerst, maar op 1e Kerstdag. Dat is juist de dag dat het nodig is. Ik ben al jaren welzijnswerker, maar wat we hier bereikt hebben is echt heel bijzonder.

Profielfoto van Beheerder LKCA
Specialist cultuur, zorg en welzijn

Dag Sjef,

Misschien niet helemaal precies waar je naar zoekt, maar wel interessant vanwege de samenwerkingsvormen zijn de volgende projecten: https://overdedrempel.frl/wat-is-over-de-drempel in de Gemeente Leeuwarden. Daarbij aansluitend zijn op https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/ veel meer voorbeelden te vinden van initiatieven in andere gemeenten.
In Nieuwegein is een variant van Welzijn op Recept, namelijk Kunst op Recept, een samenwerking tussen het kunstencentrum, huisarts en welzijn. Ook bij veel deelnemers aan deze aanpak speelt eenzaamheid een belangrijke rol, ook al wordt dit in de spreekkamer niet altijd zo benoemd. Zie www.kunstoprecept.nl

Hartelijke groet, Angela van Dijk

Profielfoto van Moniek Offermans
ACT-Coach/Mind-Walk trainer/Trainer Mindfulness voor kinderen

Hallo Sjef,

Ik weet niet in welke regio je woont maar binnen Burgerkracht is men ook veel bezig met lokale initiatieven rondom eenzaamheid. Misschien kun je al iets met hun website: www.burgerkracht.nl

Groetjes Moniek

Profielfoto van Gudule Boland
Strategisch projectleider en adviseur

Beste Sjef,

In Zwolle is een interessante samenwerking: https://www.in2werelden.nl/projecten/professionals-en-cultuursensitieve-zorg-een-lerend-netwerk-van-professionals-zwolle/

En deze misschien (Dementievriendelijke gemeente): https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/

Met vriendelijke groet, Gudule

Profielfoto van Miriam Heijnders
Coördinator kennisnetwerk Welzijn op Recept

Beste Sjef,
Mooi de reacties die hier al te lezen zijn en alle tips die je gekregen hebt. Een die ik zeker wil meegeven is Welzijn op Recept. Juist binnen deze interventie streven we ernaar om op een structurele manier de samenwerking tussen zorg en welzijn te ontwikkelen en binnen deze samenwerking komt de financiering van deze samenwerking altijd aan de orde. Welzijn op Recept richt zich niet alleen op eenzaamheid maar op alle lichte psychosociale problematiek. dus ook depressies, angstklachten, rouw, ed.
De insteek is in eerste instantie altijd de persoon die zich meldt in de eerstelijnszorg. echter bij een evaluatie kijken we naar het totaal aan aanmeldingen/verwijzingen en wat dat zegt over de wijk, over de structurele factoren die er onder liggen en of deze niet via een andere weg aan te pakken zijn. In het land lopen mooie voorbeelden van dit soort projecten die deze brede blik hebben.
voor meer info over Welzijn op Recept zie, www.welzijnoprecept.nl
Groet,
Miriam

Profielfoto van Frans Vrijmoed
Coördinator

Weet niet of dit helpt, maar gemeente Almere is vorig begonnen met programma GOUD in Almere dat eenzaamheid adresseert, met onderkenning van zes, zeven of acht aandachtsgebieden van wonen tot zingeving. Het programma mobiliseert hervoor diverse organisaties uit het sociale domein, startte in Almere Haven en wordt per stadsdeel uitgerold. Deze week was week van de eenzaamheid, waarin GOUD met diverse sessies actief was. Voor het sociale domein in Almere hebben betrokken organisaties een platform dat Breed Overleg Plus heet.

Profielfoto van Klaas Burger
Klaas Burger
Artistiek leider
Profielfoto van Tea van der Veen
Casemanager dementie

Aanpakeenzaamheid.nl

Profielfoto van Tea van der Veen
Casemanager dementie

Eentegeneenzaamheid.nl.

Profielfoto van Margot Mulders
Geestelijk verzorger

In Houten zijn we in staat geweest een mooi initiatief te organiseren vanuit welzijn ('van Houten&co) i.s.m. het Centrum voor Levensvragen rondom de problematiek van eenzaamheid bij ouderen:
MOTTO Houten: Meelevende Ondersteuning ten behoeve van Thuiswonende Ouderen. Het wordt gefinancierd door o.a. Oranjefonds en de gemeente Houten.

We werken daarbij samen met o.a. Platform DuurSaam Houten waarin huisartsen vertegenwoordigd zijn.

DuurSaam Houten is een samenwerking tussen partners om een integraal en samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg voor ouderen in Houten te bieden.
Voor meer info: m.mulders@vanhoutenenco.nl

Profielfoto van Guus Bax
Guus Bax
Sr beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling

Beste Sjef,
Geen specifiek antwoord voor eenzaamheid. Maar positieve gezondheid kan bijdragen zicht te krijgen op oorzaak en gevolgen van klachten, ook van eenzaamheidsklachten. Het gespreksmodel van het spinnenweb kan hierbij helpen. zie: https://iph.nl/nieuwe-animatie-positieve-gezondheid-voor-patienten/


Eenzaamheid wordt altijd negatief benaderd. In het blad Volzin nr 10 oktober 2020 las ik een recensie van het boek De lege hemel. Over eenzaamheid. Eenzaamheid definieert zij als "het nare gevoel dat je krijgt als je een tekort aan verbondenheid ervaart". Zij geeft ook aan dat eenzaamheid een vermogen is. Als je eenzaam bent, lijdt je aan wat er níét is, en dat getuigt van zelfreflectie en voorstellingsvermogen. Misschien een nieuwe manier om tegen eenzaamheid aan te kijken en ermee om te gaan?


Zelfreflectie en voorstellingsvermogen zijn overigens heel specifieke zaken die de mens van het dier onderscheid. Je een beeld van de toekomst vormen wordt daardoor voor de mens mogelijk. Een dier kan dit niet. Verwachtingen koppelen aan het zelf gecreëerde toekomstbeeld behelzen vaak een beeld/verwachting over je contacten met anderen. Dit kan te optimistisch of te pessimistisch zijn. Aan de beeldvorming of de verwachting werken heeft dan meer kans op succes dan om "de wereld om de eenzame heen" proberen tot ander gedrag te bewegen. Deze laatste alinea is een eigen observatie.

Profielfoto van Elaine Summ
Ervaringsdeskundige

Hallo Sjef,

Wij jagen landelijk verschillende Teams van de Buurt aan (preventief voor de Wmo) een samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, scholen, huisartsen, praktijkondersteuners, revalidatie, gemeente, ziekenhuizen en kerken.
Getrainde vrijwilligers, studenten en professionals vanuit de samenwerkende organisaties allen werkzaam in een Team van de Buurt, ondersteunen preventief de burger. Op deze wijze wordt de druk op de professional aanzienlijk minder en wordt de professional geraadpleegd wanneer de vraag van de burger buiten ‘de scoop’ vallen van vrijwilliger of student.
Vanuit deze samenwerking rondom die ene burger, geeft het de mogelijkheid om krachten te bundelen en overlap te voorkomen. Hierdoor kunnen beschikbare middelen en man/vrouwkracht zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet. Tegelijkertijd meten we lokaal en landelijk de effecten zodat we kunnen leren van de data zoals in de 5 hoofdthema's Eenzaamheid, Participatie, Mobiliteit, Veiligheid & Vitaliteit.
Teams van de Buurt zetten tegelijkertijd in op een aantal andere belangrijke bedrijfsonderdelen zoals; krapte Arbeidsmarkt, Zorg ontlasten, Verzuim Nieuwe Stijl, (Wijk)leerbedrijf en Preventie en Participatie.
Binnen Teams van de Buurt kunnen herintreders en mensen vanuit verzuim re-integreren en leren om zich verder te ontwikkelen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden binnen Teams van de Buurt een opstap naar vrijwilligerswerk of stromen door in het sociaal werk of hebben een nieuwe vorm van dagbesteding verkregen.

Het daadwerkelijk samenwerken tussen diverse partijen lukt alleen als er ook gezamenlijke belangen (verdienmodellen) zijn. Deze andere manier van organiseren en werken binnen Teams van de Buurt maakt dat er zich kansen voor doen in de markt.

Sjef wil je meer informatie of in gesprek wees welkom.
Ellen Zomer - Pro-Feel 06 13939844 of ezomer@pro-feel.nl

Profielfoto van Sietske Boekema
Vrijwilliger

Beste Sjef,
In Groningen hebben wij de training van Movisie gevolgd. Jan Willen is een paar keer bij ons geweest. Inmiddels hebben wij verschillende netwerkpartners waaronder het UMCG.
Humanitas Groningen is de kartrekker.
Zie onze website: www.eensamen050.nl

Profielfoto van Drs. Irene Godderij
Rouw & Verlies begeleiding

Dag Sjef,
Wellicht kun je iets met de informatie vanuit d gemeente beekdalen, (L). Wethouder Jeanette van Dam kan je hier wel iets meer over vertellen omdat zij een project gestart zijn rondom eenzaamheid en zorg. Haar tel nr is 06-28650761
Hartelijke groet,
Irene Godderij

Profielfoto van Frederike Lunenberg
Opbouwwerker

hallo Sjef,
In Hoogeveen hebben we ontmoetingsgroepen plus in verschillende wijken.
de plus zit in de aanwezigheid van een thuiszorgmedewerker bij de groep.
vrijwilligers en sociaal werkers draaien de groep en door de plus kan bijna iedereen in de buurt meedoen.
we signaleren allemaal, stellen indicaties voor dure zorg uit, laten mensen vooral in de eigen buurt met de eigen mensen zo lang mogelijk samen op trekken.
de financiering voor de plus komt nu van de gemeente; we gaan in gesprek met de zorgverzekeraar.... wie weet...

groetjes
Frederiek Lunenberg; stichting Welzijnswerk Hoogeveen

Profielfoto van Guus Montenegro
Ambassadeur samenleven sociaal domein

Hoi Sjef ik zit nu bij de webinar eenzaamheid en hierin heb ik vernomen dat innovatienetwerk jeugd in Brabant hier heel veel ervaring mee heeft.

Profielfoto van Chris Kuypers
Directeur

Hoi Sjef en andere geinteresseerden, hierbij stuur ik de aanmeldlink voor het gratis webinar Jong & Eenzaam van woensdag 7 oktober:

https://www.join-us.nu/webinar-jong-eenzaam/

Het webinar zal daarnaast ook op een later tijdstip terug te kijken zijn, mocht je morgen niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen.

Profielfoto van Peter Paul Doodkorte
Adviseur/projectleider

Sjef,

Volgens mij kan Meervoormekaar in Wijchen je verder helpen. Neem eens contact op met Annette Nijhuis, bestuurder aldaar. https://www.linkedin.com/in/annette-nijhuis-95240a11/

Profielfoto van Piet Vessies
Netwerkadviseur

Dag Sjef,

wellicht kan een kijkje op de website van https://vooreenzaamheid.nl/ je helpen. heel veel leuke lokale voorbeelden.

Met vriendelijke groet,

Piet Vessies
Netwerkadviseur
06–53318966 

Alles is Gezondheid
piet.vessies@allesisgezondheid.nl
www.allesisgezondheid.nl

Profielfoto van Pieter Hilhorst
Landelijk projectleider

Beste Sjef,

Een heel mooi voorbeeld is The Circle. Dat Britse project wordt heel goed beschreven in het geweldige boek Radical Help van Hillary Cottam.

Profielfoto van Esmeralda de Vries
Ervaringsdeskundige

Ik ken wel een succesvol grassroot project: de Buurvrouw&BuurvrouwBus.

Profielfoto van Hannie Eijk
Maatschappelijk werker

Er is een filmpje op you tube van Rotterdam Charlois.

Goede vraag Sjef! Bij Movisie zien wij ook dat problematiek zoals eenzaamheid raakt aan de werkpraktijk van veel verschillende professionals. Movisie heeft een training en praktische routekaart ‘In gesprek over eenzaamheid’, bedoeld voor professionals die het gesprek over eenzaamheid met iemand aangaan.

Daarnaast hebben we een werkdossier 'Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid' (waarin kennis is gebundeld over de werkzame factoren bij het terugdringen van eenzaamheid), een 'Verbetertool' (die je kan gebruiken om jouw project of aanpak te toetsen en verbeteren) en nog veel meer nuttige informatie. Check de links hieronder.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals