Vraag

22 februari 2019
Wijkggd’er

“Hoe komen de meldingen over personen met verward gedrag die bij de politie binnenkomen, in jouw gemeente bij de hulpverlening terecht?”

Toelichting

Ik merk heel vaak dat deze mensen (die ik liever 'mensen die gedoe geven' noem) vaker in aanraking komen met de politie. Hun behandelaren of andere hulpverleners hebben eigenlijk geen weet van wat die personen doen en hoe ze bij de politie in beeld zijn. Ik zou die twee werelden graag wat dichter bij elkaar zien. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat in andere gemeentes doen.

Adviseur

Hier een blik vanuit Noord Holland Noord!

Verbinder, vernieuwer en veranderaar in zorg en sociaal domein

Hi Sarah, mijn ervaring is dat gemeenten en regio's dit op een andere manier organiseren. Is er binnen jouw regio (je bent wijk GGD-er zie ik) geen ontwikkeling om een bestaand meldpunt (OGGZ, Zorg en overlast, dak- en thuislozen, bemoeizorg etc) te verbreden? De politie heeft al eerder de noodklok geluid dat ze niet goed weten wat ze moeten doen met de mensen die gedoe geven. Investeren in afspraken en samenwerking tussen politie (wijkagent) en jouwzelf?

Manager ai

In Amstelveen werken drie mensen uit de GGZ in eht Sociaal Team. De lijnen van politie/wijkagenten naar sociale teams zijn heel kort. voornamen en 06 nummers. Als de politie iets signaleert waar zij zich zorgen over maken kunnen ze direct inbellen zonodig met een van de teamleiders.
Dat is in meerdere gemeentes gelukkig het geval. Hulde aan de wijkagenten!

Vanuit de sociale teams kan verbinding zijn met Fact-teams, de afdeling ambulant enof met de crisisdienst. Niet elke GGZ staat daar open voor maar dat zie je steeds meer.

Ook zijn er succesvolle samenwerkingen met organisaties van ervaringsdeskundigen die Sociale Teams bijstaan of als algemene voorziening vrij toegangkelijk zijn.

Toegepast gerontoloog i.o. / Casemanager en raadslid

Hallo Sarah,

De politie heeft de mogelijkheid om personen met verward gedrag aan te melden bij het OGGZ. Het OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) is een meldpunt en kan verdere acties niet uitzetten tenzij er al een samenspel is met andere instanties of organisaties. De politie heeft hier geen lead in (zij bepalen niet). Als er nog geen samenspel is dan kan de desbetreffende specialist/casemanager/maatschappelijk werker/ contact opnemen met onder andere huisarts of GGZ. In overleg wordt er besproken wat de vervolgacties zijn (bijvoorbeeld huisbezoek van een psychiater). De persoon met verward gedrag is dan in beeld bij de OGGZ en bij de GGZ.

Is het duidelijk en kun je hier iets mee ?

Groet,
Linda
Casemanager

Alje Wierenga
Coördinator zorg en veiligheid /Oggz

Op basis van een oggz convenant met behandelende sector, politie, ggd, woningbouw komt de informatie bij de oggz regisseur en deze zorgt voor de verbinding die passend is in de situatie.

Manouk Visser
Junior adviseur
HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals