Vraag

16 juni 2020
Specialist cultuur, zorg en welzijn

“Welke mogelijkheden zijn er in jouw werk om kunst en cultuur te verbinden met zorg en welzijn?”

Toelichting

Vanuit het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zetten we ons breed in om kunst en cultuur met verschillende domeinen te verbinden, dus ook met zorg en welzijn. Ik ben benieuwd welke mogelijkheden jij hier in ziet. Welke samenwerking is er nu al? Welke voorbeelden wil je met ons delen? Waar zou je nog expertise bij nodig hebben? Is LKCA bekend bij je?

Social worker

Wij werken hier samen met Artiance Alkmaar.
Wij hebben als buurthuis besloten onze activiteiten zoveel mogelijk te richten op creativiteit en kunst, om zo tot de te behalen doelen te komen.
We zitten in een wijk waar creativiteit niet vanzelfsprekend is en waar mensen maar weinig ruimte (letterlijke en figuurlijk) hebben om creatief aan de slag te kunnen.
Vanuit deze creativiteit proberen wij thema's als eenzaamheid aan/op te pakken.

Vrijwilliger

Kunst en cultuur hebben een integrale plaats in de activiteiten van Odensehuis Walcheren.

Projectleider strategie

Hallo Angela,

Misschien een interessant programma waar in 's-Hertogenbosch aan wordt gewerkt. Lang Leve ...! een artistiek actieonderzoek naar de beeldvorming rond senioren in ’s-Hertogenbosch.

Deze maand staat er ook een manifestatie op de agenda: Kun je prettig oud zijn in coronatijd? Wat is de waarde van expressie en creativiteit in de anderhalve meter-samenleving? Hoe helpt kunst om eenzaamheid te voorkomen? Van 1 t/m 30 juni 2020 organiseren bewoners van ’s-Hertogenbosch Zuid samen met het netwerk Lang Leve…! een coronaproof programma vol kunst, zin en contact.

Groet, Marco van Geffen

Teamcoördinator

Beste Angela,
Bedankt voor de vraag.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nu geen mogelijkheden zie om deze verbinding te maken vanuit mijn huidige organisatie. Dit heeft vooral te maken met onze expertise op het gebied van het voorkomen/opheffen van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. Ik zie degelijk wel mogelijkheden om die verbinding te maken met bijv. de hulpverlening die ervoor zorgt dat de veiligheid blijvend is of vanuit verwerking van trauma.
Denk aan projecten vanuit de Blijfgroep, zij organiseren veel voor kinderen die binnen hun locaties verblijven.
Hopelijk heb je iets aan mijn reactie.
Groet Radha Ramautar

Praktijkhouder, Geriatriefysiotherapeut MSc.

Hallo Angela, LKCA is niet bekend bij mij. Wel heb ik 'kunst' in de praktijk hangen, vervaardigd door één van onze medewerkers; Marian van der Burgt. Dit heeft zeker meerwaarde voor de sfeer, en wordt gewaardeerd door clienten. Groet, Gerard Dirven M 06-10401159

Coördinator vrijwillige inzet, welzijn op recept, budgetmaatjes, vervoer met vrijwilligers

Beste Angela,

Onze welzijnsorganisatie Scala werkt op verschillende gebieden samen met kunst en cultuur:
- Naschoolse activiteiten binnen de brede scholen
- Verbinding van activiteiten onder en na schooltijd en regulier aanbod, via een drieptrapsraket: kennismaken onder schooltijd (voor alle kinderen) - verdiepen na schooltijd (voor de kinderen die dat willen) - doorstroom naar reguliere aanbod. We hebben hier op muziekgebied erg goede ervaringen mee in de samenwerking met de aanbieder van muziekonderwijs in onze gemeente, de lokale muziekvereniging en brede scholen.
- Oefengelegenheid bandjes en ondersteuning (muziek)evenementen vanuit het ondersteunen van jongeren bij hun talentontwikkeling.

Verder zijn we in gesprek met een cultuuraanbieder over activiteiten voor statushouders en andere Nederlanders. Kunst is immers ook een taal, waarmee je elkaar kunt begrijpen en leren kennen zonder de taal te spreken.

In onze gemeente (Ooststellingwerf) worden kunst en cultuur activiteiten gedaan met een mix van bewoners zorginstelling en basisschoolkinderen.

Herkenbaar is bij ons ook dat mensen wel graag een kunst of cultuuractiviteit zouden willen doen (in het kader van zingeving, talentontwikkeling, positieve gezondheid), maar dat de kosten hiervoor vaak te hoog zijn.

LKCA was bij ons nog niet bekend, mooi dat ik dit nu weet via dit channel!

Vriendelijke groet, Marleen v/d Heijden.

Liesbeth Schroen
Voorzitter

Hallo Angela,

Ik werk als complementair therapeut met onder andere een specialisatie als therapeutisch harpspeler. Sinds 2015 leid ik de Europese tak van de internationale opleiding International Harp Therapy Program. We leiden mensen op om met de harp in de zorg en welzijnssector te werken. Deze opleiding bestaat al sinds de jaren 90 vanuit de VS.

Momenteel onderzoek ik de mogelijkheid om een extra module te gaan maken voor muziek aan het levenseinde.
Soms zijn er geen oplossingen meer om mensen beter te maken, maar kan de kwaliteit van leven duidelijk verbeteren door therapeutisch harpspel in de zorg in te zetten. Het zorgt voor een intieme sfeer, waar ruimte is voor reflectie, emotie, samenzijn, harmonie. Zowel voor de stervende / zieken mensen als het personeel en familie een helende omgeving.

Het gaat bij therapeutische muziek niet om concertjes geven, maar om de juiste afstemming te maken, waarbij de muziek resoneert met de cliënt/patiënt en heling mogelijk maakt. Soms zijn enkele klanken genoeg, soms herkenbare liedjes voor de mensen.
Vooral de daling van bloeddruk, verhoogde zuurstof opname en het verhoogde emotioneel welbevinden zijn factoren die als therapeutisch effect gezien kunnen worden.

In groepen ook bijvoorbeeld: actieve deelname van patiënten/cliënten, interactief spel, saamhorigheid, rekening houden met elkaar, etc.

Bij de IHTP wordt een mogelijkheid geschapen om in alle sectoren in de zorg met de harp te spelen.

Mocht je meer informatie wensen, dan kun je me altijd bellen op 06-18257160.

Harpelijke groet,
Liesbeth Schroen

Dag Angele, er zijn niet direct mogelijkheden. Met hartelijke groet, Jeanette

Patricia Mari
Jongerenwerker

Beste Angela,

Een mooi voorbeeld hiervan is BOOST: BOOST is met acht partners het samenwerkingsnetwerk op het gebied van welzijn, cultuur en sport in Alphen aan den Rijn. We versterken en stimuleren elkaar om meer verbinding te creëren tussen de basisvoorzieningen en tussen de bestaande en nieuwe initiatieven. Ik ben werkzaam als jongerenwerker binnen dit samenwerkingsverband waarin we kunst en cultuur hebben kunnen koppelen aan preventie en welzijn voor kinderen en jongeren. Groetjes Patricia

Activiteitenbegeleider

In verpleeghuis DrieMaasHave te Maassluis hebben we vanuit het team welzijn contact met de kunstenaars van Maassluis. Het afgelopen jaar heeft 1 van de kunstenaars 2 gastlessen gegeven in het verpleeghuis, 1 bij de schilder club eb 1 bij de creatieve soos. Doel was om werkstukken van bewoners van het verpleeghuis mee te laten exposeren tijdens de jaarlijkse kunst en atelier route in Maassluis. Helaas gooide de corona roet in het eten en is de route niet doorgegaan. Het was verrassend om te zien hoe bewoners een nieuwe insteek maakten na de gastles en hoe enthousiast er gewerkt werd en wat het verder naar boven deed komen.
Naast dit project vinden er in het verpleeghuis ook regelmatig exposities plaats.

Oefentherapeut Mensendieck/ dansdocent/ trainer IPH

Beste Angela

De gezondste regio 2025 in Limburg is hier ook volop mee bezig. Ik zal de vraag naar hun ook doorsturen.

Ik ben zelf (psychosomatisch) oefentherapeut en dansdocent en in onderstaand filmpje kun je zien hoe ik het zelf combineer.
https://www.youtube.com/watch?v=VNeb4qSTcy8&t=2s
Ik begeleid dansers van de vooropleiding / mensen van de musicalvooropleiding waarmee ik de link tussen zorg en welzijn en cultuur leg.
Daarnaast zijn er ook clienten van mij gaan schilderen of bijv op toneelles gegaaan omdat ze zoals blijkt nav het gesprek met het spinnenweb ook op zoek zijn naar bijvoorbeeld meer zingeving/ meedoen.

Goede netwerken uitzetten, samenwerken en willen leren is volgens mij hierin heel belangrijk.

Mocht je meer willen weten kun je contact opnemen via info@inbalansvenlo.nl

Groetjes Estelle

Zorgondersteuner in de klas in speciaal onderwijs

Ik ben zelf van oorsprong creatief therapeute beeldend vormen. Werk als Zorgondersteuner op school in de klas of uit de klas in corronatijd. Bij veel kinderen kan ik mijn kennis inzetten tijdens de ontspanmomenten die ik 1 op 1 heb. Werk dan creatief en beeldend als dat kan. Ook bij de Bso zet ik deze kennis in. Afhankelijk van de vraag die kinderen hebben en of ze er affiniteit mee hebben.

Huisarts en Medisch Adviseur

Beste Angela,
Ik heb niet direct voorbeelden uit mijn eigen werk of regio, maar vond bijgevoegd filmpje van Hans Jung, huisarts en actief met het werken met positieve gezondheid, een prachtig voorbeeld van hoe kunst een inspiratiebron en/of motivator kan zijn. In dit geval tot revalidatie van een jong meisje, die in dans haar motivatie vond om te revalideren.
Het aansluiten bij datgene wat iemand motiveert is in mijn optiek een mooie verbinding tussen kunst, cultuur en gezondheidszorg.
Groet, Natasja van den Ende, med adviseur ZEL

Directeur

LKCA is goed bekend. Ik zie kunt en cultuur als een goede verbinder in het sociaal domein. Zo is er kunst op recept een methode om mensen die regelmatig bij de huisarts komen anders te helpen dan met medicatie. Namelijk door ze te verwijzen naar de kunst en cultuur sector waar ze opgenomen worden in een activiteit. De activiteit helpt hun om hun talenten weer te herkennen en de activiteit brengt hen niet onbelangrijk in contact met anderen. Natuurlijk is er veel meer over te zeggen. Klik daarvoor op de link

Jongerenwerker

Ik ben jongerenwerker bij levgroep in Helmond. Vanuit Levgroep wordt de verlengde schooldag (VSD) uitgevoerd op basisscholen die zich hiervoor hebben aangemeld. De verlengde schooldag is letterlijk een verlengde schooldag, naschoolse activiteit, waar de kinderen zich voor kunnen aanmelden. Vanuit dit stuk kan ik kunst en cultuur verwerken door middel van activiteiten ism kunst en cultuur organisaties in de omgeving. Vakdocenten uit verschillende disciplines, dus niet alleen kunst en cultuur, geven lesjes van 1,5 uur. En leren de kinderen andere hobbies, sporten etc. kennen.
LKCA is niet bekend bij me.

Eigenaar

In de thuisbegeleiding zoals ik die aanbied is het vinden van een nuttige maar vooral passende dagbesteding is een hobby een van de elementen waar je dan naar kijkt. Omdat het in mijn doelgroep vaak mensen betreft met geen of slechts een klein budget kom je, indien bijvoorbeeld schilderen of beeldende kunst een passie blijkt te zijn, meestal uit bij een lokaal initiatief voor handwerken, of schilder- of boetseerclubje, in het buurthuis of plaatselijk centrum voor artistieke vorming. Wellicht ligt daar voor jullie initiatief ruimte tot samenwerking om de aan te leren techniek naar een hoger plan te tillen.

Ik hoop dat dit je vraag een beetje beantwoord. Anders mag je me bellen met je vragen of opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Stefan Vlaminckx

0623624630

Programma ontwikkelaar/ subsidie adviseur/ fondsenwerver

Hallo Angela,
Er staat een mooie call open bij Fonds Cultuurparticipatie, Volgens mij kun je daar ook wel voorbeelden vinden.
Succes, Groeten Barbara
PS als je meer wilt weten stuur me een LinkedIn uitnodiging.

Senior beleidsadviseur

Kunst en cultuur kan goed gezien worden als preventie of ter ondersteuning van zorg en welzijn. Er zijn legio voorbeelden waarbij kunst en cultuur de mensen kan verbinden. Een voorbeeld is Gekleurd Grijs in Drenthe.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals