Vraag

27 november 2018
Profielfoto van Loudy Nijhof
Senior Jeugdprofessional

“Hoe gaan andere gemeenten om met 18-/18+? Mijn ervaring is dat veel gemeenten zich onvoldoende bewust zijn van het feit dat de Jeugdwet expliciet voor de kwetsbare groep jeugdigen, bijvoorbeeld die met LVB, op het 23ste pas eindigt.”

Toelichting

Veel gemeenten blijven toch maar tot dat 18e jaar jeugdhulp indiceren, of hebben zelf regelgeving bedacht om het maar tot 18 jaar te hoeven indiceren. Ook zie je dat op participatiegebied gemeenten een opdracht hebben voor de doelgroep kwetsbaren tussen de 16 en 27 jaar. Jammer genoeg komt dit alles onvoldoende uit de verf tot nu toe, terwijl het bijvoorbeeld juist de bedoeling is geweest van de wetgever om de kwetsbare groep jeugdigen door het verruimen van de wet juist te beschermen. Wat is de ervaring van anderen hiermee?

Profielfoto van Jacko van der Meulen
Jacko van der Meulen
Programmadirectie

Een bekende worsteling. In Amsterdam zijn we bezig hoe je de jeugdzorg en WMO aan elkaar kan knopen zodat er van deze arbitraire grens geen sprake hoeft te zijn.

Profielfoto van Bas Immerzeel
Dorpencoördinator

Ik heb veel zien gebeuren dat bij het inbrengen van een casus iedereen moeilijk opkeek, "nee dat is niet aan ons want 18+..."

Wat mij betreft een thema dat prominenter op de agenda mag staan!

Profielfoto van Cleo Westermann
Cleo Westermann
Maatschappelijk Werker/Extra Thuis ouder

Beste Loudy,
Je beschrijft het goed. Kwetsbare jongeren ook 18+ hebben vaak nog ondersteuning nodig op diverse gebieden, praktisch maar ook sociaal-emotioneel, want zoals uit onderzoek naar het puberbrein kont hebben zelfs gezonde adolescenten noet de hersencapaciteit om te plannen of andere complexe inzichten te interpreteren. Als een jongere dan ook nog eens geen steunend netwerk heeft dan is het bijna ondoenlijk deze jongere te ondersteunen en/of te beschermen. Wij zien met regelmaat dat hier ernstige consequenties uit voortkomen zoals het misbruik van LVB meiden in het mensenhandelcircuit, maar ook de jongens die ingezet worden voor diverse criminele activiteiten of prostitutie. Deze jongeren kunnen we wettelijk nu niet beschermen. Een RM krijg je niet voor elkaar omdat ze niet schizofreen of psychotisch zijn maar ze zijn wel degelijk een gevaar voor zichzelf of voor een ander. Uiteraard zijn dit de extreme zaken, maar zou kunnen worden opgelost binnen een juridisch kader of eerder specialistische hulpverlening in te zetten.

Profielfoto van Lisette Snippe
Ambulant Gezinsbegeleider | EFT Bemiddelaar

@Loudy Nijhof zie ook het artikel dat op Sociale Vraagstukken is gepubliceerd over het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving om de jeugdhulplicht naar 21 jaar te verhogen:

https://www.socialevraagstukken.nl/verhoog-jeugdhulpplicht-naar-21-jaar/

@Pink Hilverdink wellicht heb jij nog voorbeelden voor Loudy van hoe gemeenten omgaan met 18-/18+?

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals