19 december 2018
Bewaren
Directeur

“Kan je een WLZ indicatie beschermd wonen combineren met Ambulante ondersteuning? (binnen de WMO gemeente Amsterdam).”

#Jeugd #Langdurige zorg/ Langer thuis #Wijkgericht werken
Maatschappelijk Werker; (ambulant) woonbegeleider; systeemtherapeut

Dat ligt er aan

Er kan geen WMO indicatie begeleiding vanuit de WMO komen omdat deze al in de voorliggende voorziening WLZ zit. Wel kun je, als er spraken is van een modulair Pakket Thuis MPT of Volledig pakket Thuis. Dit gedeelte eruit halen en, evt in onderaannemer schap, aan een derde uitbesteden.

Sociaal maatschappelijk werker

Om heel algemeen op je vraag in te gaan. Nee dat is niet mogelijk. Als er een WLZ indicatie is moet daar alle hulp uit bekostigd worden.
De WMO ziet WLZ hulp ook als voorliggend op de hulp uit WMO, dus als er WLZ is of gezien wordt dat WLZ mogelijk is kan er geen hulp aangevraagd worden vanuit WMO.
De zorgaanbieder waar deze persoon beschermd woont is verantwoordelijk om ook goede begeleiding te bieden dat zouden zij uit de WLZ indicatie moeten kunnen bekostigen. Wanneer zij dit niet doen is het belangrijk om hen hierop te wijzen. Anders is een melding bij het zorgkantoor in de regio van belang.

Dorpencoördinator

Ward,

Misschien heb je wat meer informatie? de WLZ indicatie voldoet blijkbaar ergens niet aan de behoefte van de cliënt? Op welk vlak zit dat dan precies?

Sectormanager

In West-Brabant West zijn er ook producten voor Dagbesteding binnen het domein Beschermd wonen.
Deze worden geïndiceerd in combinatie met een een woon-indicatie vanuit Beschermd wonen. Er zijn 3 zwaartes: licht, midden en zwaar.

HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals