Vraag

8 mei 2020
Plaatsingscoördinator regio Zuidoost

“Wie heeft er voor onderaannemerschap bij inzet van de jeugdhulp voorbeelden van landelijke afspraken of regio-overstijgende richtlijnen? Het gaat om de inzet van meerdere jeugdhulpaanbieders via een onderaannemingsovereenkomst.”

Toelichting

Hoe bepaal je wie de hoofdaanbieder en onderaannemer is? Wie kan dit bepalen? Is er de mogelijkheid tot weigering van aanbieders tot onderaannemerschap?

Deze vragen spelen vaker, en de noodzaak werd duidelijk bij een specifieke casus. De gemeente wenst onderaannemingsovereenkomst als financieringsvorm.Door de verhuizing van de jeugdige naar de andere ouder, wijzigde de verantwoordelijke gemeente. Meestal komen we er vlot uit, omdat de hoofdaanbieder een aanbieder is die bv verblijf biedt, langere tijd betrokken is of anderszins logischerwijs zich als hoofdaanbieder op stelt. In deze situatie is het minder helder. Aanbieder 1 biedt ambulante hulp en gaat de komende maand afronden. Aanbieder 2 biedt sinds kort een andere vorm van ambulante hulp gericht op het huidige gezinssysteem, dit zal nog een half jaar duren. Aanbieder 3 zal naschoolse dagbehandeling gaan bieden en is nog niet ingezet.

Ik heb al wel voorbeelden van hoe dit met maatwerk is opgelost, maar ben nu op zoek naar landelijke afspraken, of richtlijnen die regio-overstijgend gelden.

Directeur

Hi Irone,
Wij werken bij De Zorgcoach met verschillende hoofd- en onderaannemers in verschillende regio's.
Ik denk dat het belangrijkste vraag is: wat is in het belang van deze klant?
Wij laten in de regel de partij die (ook) behandeling biedt hoofdaannemer zijn.
Maatwerk is idd de oplossig om het voor deze klant optimal te maken en te houden.
Groet,
Ward

Beleid en inkoopadviseur

Onderaanneming mag een gemeente niet afdwingen tenzij je dit in je contract met de gemeente hebt ondertekend. Er zijn naar mijn weten geen landelijke richtlijnen en is dit een lokale aangelegenheid.

Let vooral op waar je als hoofdaannemer verantwoordelijk voor wordt en of je dit zorginhoudelijk wil en kan dragen. Je mag mij gerust contacten om wat aanvullende vragen te stellen.

Kwavisie@gmail.com

Gerard van Dam
Beleidsadviseur

Beste Ironé,

Mijn advies is contact op te nemen met het Ketenbureau i-Sociaal Domein (www.i-sociaaldomein.nl) waar regioadviseurs je kunnen helpen bij deze casus.
Naar mijn weten moet de aanbieder voor deze jeugdige contact met de financieel verantwoordelijke gemeente opnemen. Als de aanbieder een contract heeft met die gemeente kan de aanbieder volgens contractuele afspraken hulpverlening aanvragen. Mooi zou zijn als er een 'warme' overdracht van gegevens is zodat de jeugdige niet opnieuw het aanmeldingsproces moet doorlopen.
Is er geen contract dan wordt het al lastiger. Naar mijn weten zijn er geen landelijke afspraken. Continuïteit van zorg is natuurlijk wel belangrijk. Ik verneem graag in dit forum of dergelijke afspraken bestaan.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals