Vraag

28 april 2020
Profielfoto van Nicole Huttenhuis
Communicatieadviseur

“Ik ben op zoek naar ervaringen en bestaande manieren om het regionale zorgaanbod goed op de kaart te zetten. Kan jij met mij delen van welke sociale kaart jij gebruik maakt en waarom?”

Toelichting

Ggz instellingen gaan steeds meer samenwerken met huisartsen en andere hulpverleners. Bij GGz Breburg ben ik als communicatieadviseur betrokken bij het programma 'Reis van de client'. GGz Breburg neemt de hele ‘reis’ van de cliënt onder de loep om deze op verschillende punten te verbeteren. Doel is om te komen tot kortere wachtlijsten en cliënten die eerder de juiste zorg krijgen. Bovendien voelen zowel cliënten als verwijzers zich welkom en goed geïnformeerd.

GGz Breburg is gevestigd in de regio Tilburg en Breda en gaat steeds meer samenwerken met andere zorgverleners in de regio. Zij gaan bijvoorbeeld hun expertise al bij de huisarts inzetten. Een verwijzing kan naar GGz Breburg zijn, maar ook naar een andere zorg- of welzijnsorganisatie. Een duidelijke sociale kaart is daarom van belang. Het meest logisch is om gebruik te maken van een (bestaande) sociale kaart. Maar er bestaan veel sociale kaarten en vaak zijn die onvolledig, niet up-to-date of is het lastig een selectie te maken. Ik ben benieuwd van welke oplossingen andere ggz organisaties, verwijzers en sociale wijkteams gebruik maken? Van welke sociale kaart maak jij gebruik en waarom? Heeft jouw organisatie een good practice die je wilt delen? Ook voorbeelden buiten Brabant zijn welkom!

Profielfoto van Gerard Latjes
Bestuurder

Enige weken geleden hebben we voor de gemeente Uden de applicatie Preventiematrix Uden gebouwd. Deze applicatie doet volgens mij precies wat je zocht.
Organisaties kunnen ieder hun eigen aanbod vermelden in de preventiematrix. Verwijzers en andere zorgverleners kunnen vervolgens op basis van hun wensen naar een geschikt aanbod zoeken in de preventiematrix.

Mocht je interesse hebben in deze applicatie, neem dan gerust contact met me op via: info@bewonersplein.nl

Profielfoto van Gerard Latjes
Bestuurder

Dag Nicole,

Bewonersplein is een stichting zonder winstoogmerk. Wij ontwikkelen in nauw overleg met betrokkenen software voor de non-profit sector. Een van onze producten is een sociale kaart. Onze sociale kaart wordt gebruikt in Oss, Bernheze en Uden.

Kijk bijv eens op:

https://wijkderuwaard.nl
https://hulpwijzer-bernheze.nl
https://portaalnaargezondleven.nl

Het grote voordeel van onze sociale kaart is dat hij instelbaar is op wijk-dorpsniveau, op gemeentelijk niveau en/of regionaal niveau. Achter onze sociale kaart zit een regionale database. Hierdoor kan informatie tussen diverse partijen eenvoudig gedeeld worden.

Onze nieuwste module is een preventiewijzer jeugd die we ontwikkeld hebben voor de gemeente Uden maar ook buiten de gemeente Uden beschikbaar is. In de preventiewijzer jeugd wordt alle aanbod van alle aanbieders bij elkaar gebracht. Aanbieders kunnen zelf hun aanbod onderhouden. Professionals kunnen via filters en de zoekfunctie heel specifiek de gezochte informatie vinden voor hun werkgebied

Gerard Latjes
Beheer Bewonersplein

Profielfoto van Tom Spitters
Directeur

Dag Nicole,

Steunwijzer levert een sociale kaart oa. in de regio Breda, zie www.kiesjezorg.nl.
Momenteel bedienen wij 45 gemeenten. Zij gebruiken één softwarepakket, deze is geschikt voor:

1. Contractbeheer
2. Productbeheer
3. Leveranciersbeheer
4. Voorraadbeheer
5. Communicatie- en e-mailverkeer

Het platform is ontwikkeld als generieke SaaS-oplossing met voldoende flexibiliteit voor wensen van de individuele klant. Alle gemeenten kunnen het gebruiken. Met onze portal kan het lokaal gecontracteerde aanbod beheerd worden, gekoppeld aan productcodes, tarieven en looptijden. Het concept lijkt op websites zoals Zoover, Independer en Tripadvisor.
Als gemeente klant bepaal je welke zorgorganisaties toegang krijgen tot de portal en daarmee vindbaar zijn voor de gebruikers.
De 45 huidige klanten vertegenwoordigen 1.950.000 inwoners.

Bekijk in 1.5 minuut onze visie via deze animatie: https://youtu.be/faxnd5q58mQ

Profielfoto van Ineke Verheij
Informatiespecialist

Hallo Nicole,

Ik kwam je vraag tegen bij het opschonen van mijn mailbox, netjes gemarkeerd met een rood vlaggetje (de intentie tot beantwoording), maar helaas naar onder gezakt door acties met een ‘hogere urgentie’. Nu is ‘Sociale Kaart’ een onderwerp waar je niet hoeft te kijken op een maandje (of jaartje?) meer of minder en het voordeel is dat ik kan voortborduren op alle reacties die je al hebt ontvangen. Hierin herken ik trouwens veel van mijn eigen ervaringen!

Om in het kort mijn reactie in perspectief te plaatsen: ik ben vanaf 2001 in Flevoland bezig met het fenomeen Sociale Kaart. GGD Flevoland was eind vorige eeuw een van de pioniers bij de ontwikkeling van een sociale kaart rond zorg en welzijn. Vanuit onze (basis) taakstellingen ‘Het informeren van burgers’ en ‘het ondersteunen van gemeenten bij de ontwikkeling van het gemeentelijke gezondheidsbeleid’ werd de noodzaak tot inzicht in en overzicht van organisaties werkzaam in de domeinen zorg (en later welzijn) onderkend. Dat is alle jaren overeind blijven staan en heeft stormen van verschillende aard (bezuinigingsronden, gemeentelijke transities etc) weten te doorstaan. Er zijn in het land veel (vaak commerciële) partijen op de sociale kaart markt actief. In de reacties op je vraag zijn er al veel langs gekomen. Ik heb in al die jaren heel wat initiatieven en ontwikkelingen zien komen en weer zien sneuvelen. Samenwerkingsvormen, van landelijk tot lokaal niveau. Veel belovende ideeën verzandden, samenwerkingspartners werden concurrenten.

(Voorzichtige) conclusies en adviezen op basis van jarenlange ups en downs:
• Leg bij de ontwikkeling van een sociale kaart de focus op het aanbod (diensten, activiteiten, producten) van organisaties.
• Een sociale kaart rond (1) een thema (bv eenzaamheid, leefstijl, schulden, psychische problematiek) op (2) lokaal niveau (gemeente/buurt/wijk) heeft meer kans van slagen dan een algemene sociale kaart waarin de gebruiker hopeloos verdwaald raakt tijdens z’n zoektocht naar relevante informatie.
• Bezint eer ge begint: het opzetten van een goeie sociale kaart is al een hele klus. Maar de grootste uitdaging is het actueel houden van de informatie. Dat is een (arbeids)intensief proces, maar bepaalt voor het grootste deel de kwaliteit van het product. (Financiële) borging van dat proces voordat je begint is een absolute must.
• In al die jaren komt de vraag naar sociale kaart informatie steeds weer terug.

Inspiratie
• Orangehill.nl, leverancier van Digivers Verwijsgids. In ontwikkeling is de Verwijzer, een nieuwe opzet waarin het aanbod van organisaties centraal staat.
• Voorbeelden: socialekaartflevoland.nl socialekaartdenhaag.nl, wiewatwaaarlelystad.nl, dronterwijzer.nl, verwijsgidskanker.nl.

Veel succes met je zoektocht!

Profielfoto van Nico Landsman
Innvovatie aanjagen en ondersteunen

Goeie vraag. Ik geloof vooral in het ontmoeten en kennen van elkaar. Toch zou een sociale kaart die wordt bijgehouden nuttig zijn. Ik kom in Zeeland deze tegen, die in meerdere gemeenten in Nederland actief is: https://www.socialekaartnederland.nl/onze-klanten. Als ik daar 'zorg' intik, krijg ik 12.863 organisaties, te verfijnen naar rubriek en locatie, bij 'Thuiszorg' 1.487. Bij 'wonen' 4.902. Ik kan kiezen voor aanbieders die in een gemeente zijn gevestigd (Thuiszorg Breda: 73). Maar hoe goed hij wordt bijgehouden weet ik niet.
Op DISK https://www.digitale-sociale-kaart.nl staan in totaal 4.479 aanbieders, bij rubriek 'Thuiszorg' 991. Als ik Breda kies, krijg ik er nog 313, veelal landelijk werkende organisaties.
Op https://www.zorgkaartnederland.nl/?zoekterm=thuiszorg+breda vind ik 24 aanbieders (met patiëntenreview). Deze is veel specifieker (zorg) dan andere sociale kaarten.

Profielfoto van Jolande Rommens-Musquetier
Jolande Rommens-Musquetier
Psychosociaal therapeut, Relatietherapeut en WMO begeleider Breda

Wat fijn als we meer en beter samen werken met elkaar. Tot op heden wordt er door GGZ Breburg niet of nauwelijks samengewerkt met vrijgevestigde psychosociaal therapeuten of relatietherapeuten. Een POH GGZ verwijst niet of nauwelijks door dan naar de eigen GGZ en plaats daarmee mensen maandenlang op een wachtlijst terwijl je bij mij binnen 2 weken kan beginnen. Als relatietherapeut werd mijn bestaan volledig ontkent door een POH GGZ. Dat is in niemands belang, hier heb je alleen verliezers. Het lijkt me raadzaam om in een sociale kaart ook al die andere hulpverleners op psychosociaal gebied te verzamelen tot nog ken ik er geen die echt compleet is helaas... Er is nog zoveel meer buiten de eigen (reguliere) GGZ!

Profielfoto van Anitha Wagemans
Ondernemend verbinder

Hallo Nicole,

Om de toegankelijkheid naar ervaringsdeskundigheid te vergroten, ben ik o.a. een sociale kaart aan het ontwikkelen van alle ervaringsdeskundigen in Nederland.
Als zorgpionier faciliteer, coach en bemiddel ik ervaringsdeskundigen naar arbeid.

Groet, Anitha

Profielfoto van Gwendolyn Van der Hofstad
Wijkteammedewerker met specialisme complexe jeugd

Dag Nicole,

De gemeente Tilburg heeft daar een website voor gemaakt: Zorginregiohartvanbrabant.nl

Profielfoto van Wil Roozendaal
Adviseur en dienstenontwikkelaar

Beste Nicole,

Kijk ook eens op https://www.digitale-sociale-kaart.nl/informatie/wat-is-disk.html

Met vr. gr.
Wil

Profielfoto van Dennis van de Rijt
Trainer, coach en implementatieconsulent

Hoi Nicole,

Vanuit Welzijn op Recept, die veel ervaring op dit gebied hebben, wordt Wijkconnect naar voren geschoven. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar het concept is wel vernieuwend en aansprekend. En in de praktijk toegepast.

Succes!

Hartelijke groet,
Dennis

Profielfoto van Renée Verhoeff
Ouderbegeleider

Via de H10; ingekochte hulp Haaglanden.

Profielfoto van Marielle Schipperen
Projectcoördinator

Hoi Nicole

De eeuwige vraag rondom de sociale kaart rondom zorg, welzijn, onderwijs en sport. Ik heb er inmiddels aan meerdere meegewerkt vanuit de GGD, welzijnswerk en de bibliotheken. Dit zijn drie partijen in jouw regio die je kan vragen of zij al een (digitale) sociale kaart hebben. Scheelt een hoop werk als je daarbij kan aansluiten. Ook fijn als zij hem up to date kunnen houden want dat is inderdaad een hele klus.

Maar mijn eerste reactie is maak er geen, maar zorg voor regelmatige ontmoetingsmomenten met mensen uit diverse velden. In Amersfoort doen ze dit bijvoorbeeld onder de vlag van netwerkbijeenkomst gezondheidsachterstanden.
Waarom zeg ik dit? Omdat zorgverleners pas gaan verwijzen als ze de activiteit of de persoon ook kennen. Een gevoel en gezicht bij hebben. Met enkel een sociale kaart digitaal of op papier werkt het niet (is mijn ervaring).
En super als de zorg- of hulpverleners ook wonen in de of rondom de plek waar ze werken. Dat scheelt zoveel in de verbinding met het lokale merk ik. Dus benut ook de collega's die wél in de betreffende plaats of regio wonen.

Inwoners willen zo min mogelijk zoeken en daarom is het fijn dat bijvoorbeeld het welzijnswerk in Nijkerk overzichtelijke boekjes uitgeeft waarin op wijk en thema niveau activiteiten staan. Of een kaart rondom dementie vanuit dementie vriendelijke wijk.
Dus één digitale sociale kaart werkt voor mensen vaak ook weer niet het is té veel info. Wel fijn als de verschillende kaarten een eigenaar hebben die ze update en er een verzamelplek is om ze te vinden.

En vanuit de bibliotheken bestaat er dus al een enorme database: GIDS database. Die kan ontsloten worden op tal van websites.
In Nijkerk heeft de bibliotheek de taak gekregen om de sociale kaart bij te houden op gebied van zorg, welzijn, sport etc. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorkant (de website) en de bibliotheek beheert de achterkant (GIDS database) waarbij de bibliotheek zorg dat elke organisatie elke 6 maanden gecontroleerd wordt of ze nog bestaan en de check of de contact informatie nog correct is. Hele klus maar sommige bibliotheken worden hier dus voor betaald. Check het eens in jouw regio zou ik zeggen!

In Nijkerk hebben we afgelopen 2 jaar rondom gezondheidsthema's thema maanden gehouden waarbij inwoners én professionals ook fysieke ontmoetingsmomenten hadden, filmpjes zijn gemaakt voor op de digitale sociale kaart en wachtkamers én de sociale kaart is geupdate.
Dit alles vanuit een samenwerking tussen bibliotheek, eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn. Dat was heel mooi om samen de thema's onder de loep te nemen en te ervaren wat er allemaal al lokaal is. En waar de hiaten worden ervaren.

Dit sloot ook goed aan bij Welzijn op Recept, waarbij de welzijnscoach de sociale kaart rondom welzijn en sport lokaal goed in het vizier heeft. Daarom hoeft een huisarts of POH GGZ dat niet te weten. Kunnen zij dat mooi loslaten. Dus als er een welzijnscoach is in de regio, neem er eens contact mee op wie weet heeft die ook een goede sociale kaart.

Tal van partijen die je dus kunnen helpen of al iets hebben. Vraag het dus lokaal aan de GGD, bibliotheek, gemeente, Welzijnsorganisaties zou ik zeggen! Succes

Profielfoto van Peter Krop
Vrijwilliger

Sinds kort is de wijkwebsite www.wijkderuwaard.nl actief. Hierbinnen maken we gebruik van de sociale kaart van "bewonersplein". Deze wordt gevuld en bijgehouden door alle gebruikers/participanten.
Deze is inmiddels al vrij volledig, er wordt gewerkt aan volledigheid. Ideeën en bijdragen zijn welkom!

Profielfoto van Maria Naus
Preventieadviseur

Hallo Nicole,

Ik werk bij Preventie Indigo Brabant. Ik maak gebruik van verschillende sociale kaart, zoals een op de website van de gemeente Oss of het steunpunt mantelzorg LvC.
Het lastige is dat er verschillende sociale kaarten zijn per regio dus is het zoeken en ik denk ook minder gebruiken. Dus toch afgaan van wat je zelf weet, en daar mogelijk iets in mist.
Voor de 'Reis van de client' is het ook belangrijk aandacht te hebben voor de naasten, familie en kinderen van mensen met psychische problematiek, nabestaanden na suïcide en naasten poging suïcide. Dus ik hoop dat die ondersteuning ook meegenomen wordt in een sociale kaart voor de Reis van de Client. Voor vragen kun je contact met me opnemen: m.naus@indigobrabant.nl

https://www.oss.nl/zorg/ondersteuning_voor_mantelzorgers.htm

Profielfoto van Barbara de Groen
Adviseur lokaal organiseren

Hoi Nicole,

We horen vaak dat iedereen z'n eigen sociale kaart heeft, een levende sociale kaart, op het moment dat je hem ontwikkelt is ie al weer achterhaald.
Vanuit BeterOud en later ook voor Dementie voor Elkaar hebben we een 'wie is wie in de wijk' gemaakt. deze vul je zelf in. juist vanuit het perspectief van de client, wie staan er allemaal om de client heen. het is dan meer een sociale kaart van de client. ik stuur het mee ter inspiratie. hoop dat je er wat aan hebt. succes!
https://www.beteroud.nl/lokaal-samenwerken/infographic-wie-is-wie-in-de-wijk
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2019/10/wie-is-wie-bij-dementie.pdf

Hartelijke groet, Barbara de Groen, Vilans

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals