Vraag

23 november 2022
Profielfoto van Annelies van Benthem
Gedragswetenschapper

“Welk instrument of methodiek is passend voor een risico-inventarisatie bij een brede doelgroep (0-100 jaar, met o.a. opvoedingsproblematiek, LVB, dementie, verslaving, en andere kwetsbaarheden)?”

Toelichting

Voor onze organisatie zoeken wij een geschikt en dekkend instrument voor risicotaxatie. 

Onze organisatie valt binnen het sociaal domein en biedt ambulante begeleiding aan een brede doelgroep (0-100 jaar, van opvoedingsproblematiek, ASS, NAH, LVB, verslaving, dementie, enzovoorts)

In onze risicotaxatie willen we op methodische wijze de volgende 5 categorieën in kaart brengen:

(1) geweld naar anderen

(2) victimisatie

(3) zelfbeschadigend gedrag

(4) ontrekken aan de begeleiding

(5) middelengebruik en zelfverwaarlozing

Profielfoto van Jopie Van Etten
Gedragsdeskundige

Geen risicotaxatie, maar voor volwassenen zou je wel de ZRM kunnen gebruiken om het functioneren op meerdere levensgebieden in kaart te brengen.

Profielfoto van Vera Boers
Gezinscoach CJG Segbroek

Hoi Annelies,

Wij in Den Haag maken gebruik van de Arij. Ben je hier al bekend mee? Ik hoor het graag.

Een ‘dekkende’ risicoinventarisatie, begrijp ik. Waarom dan de keuze van deze 5 categorieën bij zo’n brede doelgroep? En zijn er verwachtingen over ‘hoe’ die risico’s dan met welke voorspellingskracht in beeld zouden moeten komen?

Profielfoto van Arnoud van Gaal
Verpleegkundig specialist

De FARE is een risicotaxatie dat we binnen de forensische poli

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals