Vraag

26 augustus 2022
Profielfoto van Sonja Liefhebber
Senior adviseur

“Steeds meer sociaal werkers worden zzp’ers of overwegen dat te worden. Herken jij dat? Welke gevolgen zie jij hiervan voor het werk en voor de inwoners?”

Toelichting

Vul de enquete in via Movisie.nl. Of via de directe link hieronder.

Voor zzp’er en voor sociaal werkers in loondienst die hun mening willen geven over deze trent. 

Motivatie

‘In de zorg is de trend al langer zichtbaar, en heeft de groei van zelfstandigen ook allerlei gevolgen. Op de werkvloer zelf bijvoorbeeld, maar ook financiële. Vanuit de zorg is het voorkomen van deze verdere groei een vaak gehoorde wens. De vraag is nu: zet deze groei door ook in het sociaal werk? En als dat zo is: hoe komt dat? En nog belangrijker: geeft het aanleiding tot actie, of niet? Wat we nu al wel weten is dat er een flinke uitstroom is van sociaal werkers. Daarbij spelen zaken een rol als onderwaardering, werkdruk en de tijdelijkheid van projecten.’  

Werkgebied

Movisie

Profielfoto van Aad Groenewegen
Woonbegeleider Forensische Psychiatrie

Van 2010 tot 2016 ben ik ZZPer geweest als Senior Jongerenwerker. Dit komt, en kwam, niet veel voor. De reden was dat de gemeente Rotterdam ging aanbesteden waardoor mijn opdrachtgeven mij niet meer in dienst kon/wilde nemen. Ik had al eerder voor hen gewerkt in dezelfde functie. Eigenlijk was het een verkapt dienstverband. Meer geld leverde het niet op omdat de gemeente een budget gaf voor jongerenwerk. Als ik mijn prijs verhoogde gingen mijn uren omlaag. Mijn werkgever kreeg het werk uiteindelijk niet gegund waardoor ik van de ene op de andere dag werd ontslagen. Qua werk deed het niet onder in vergelijking met mijn eerdere normale werkzaamheden. Probleem waren echter de belastingvoordelen ie je kon krijgen. B.V. Je moest 3 opdrachtgevers per jaar hebben. Het uitvoeren van Jongerenwerk gebeurd meestal op prime-time, de vrijdag- en zaterdagavonden. en daar zijn maar 1 moment van per week. Andere opdrachtgevers wilden ook het uitvoerende Jongerenwerk op die tijden laten plaatsvinden. Afijn je hebt veel administratie, je moet doen aan PR, een website, acquisitie, enz. Het was een leuke tijd mar ik zou het niet weer doen!

Profielfoto van Lieke Peters
Natuur- en Wandelcoach-Curator-Juridisch Mentor-Register Vertrouwenspersoon

Ik kom deze verandering in mijn werkgebied heel veel tegen en kan niet echt vrolijk hiervan worden. Er zijn vele punten waarop deze verandering een negatief effect heeft. Ik ben van mening dat actie vereist is. Allereerst de roep dat het beter betaald. Ik zie hier ontwikkelingen die mij heel veel zorgen baren. Personeel in loondienst is allereerst de dupe. ZZP'rs bepalen graag zelf wanneer ze wel en niet komen werken. Mensen in loondienst hebben hierover weinig zeggenschap en moeten komen als een werkgever hierom vraagt. ZZP'r bepaald zelf wanneer hij/zij vakantie neemt. Inroosteren van personeel is moeilijk. Het kostenplaatje voor inhuur ZZP'r is stukken hoger. De betrokkenheid laat jammer genoeg vaker te wensen over.

Daarnaast voor de ZZP'rs zelf : Weinigen sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. /Bij ziekte geen inkomen? Geen of nauwelijks pensioenopbouw/ Bij ziekte of pensioen terug moeten vallen op Bijstand. Dit is onwenselijk.

Daarnaast ontbreekt heel weinig kennis en vaardigheden voor zelfstandig ondernemerschap bij deze ZZP'r en staart men zich een beetje blind op de vrijheid en geld.

Profielfoto van Johan Boone
Hulpverlener

Hoi Sonja,

De enquete heb ik al eerder ingevuld. Ik merk juist dat er een positieve tendens zit in werken met ZZP-ers/zelfstandig ondernemers en herken de andere 2 eerdere reacties niet. Zij zetten zich dubbel zo hard in voor de cliënten dan mensen in loondienst, omdat ieder het eigen bedrijf goed staande wil houden. Daarbij kunnen ZZP-ers zich niet achter een bedrijfsnaam schuilen en merk ik een zeer sterke loyaliteit naar elkaar en de cliënten.

Aan de andere kant; omdat er binnen de (transgender-) zorg zoveel beweging is, durf ik als ondernemer eigenlijk geen personeel aan te nemen. Zo zijn er verschillende gemeenten die vanwege bezuinigingen gedwongen worden om anders te werken. Zo is door het stopzetten van contractering (bijv bij gemeente Vlissingen) 20% van de omzet weggevallen. Met ZZP-ers kun je hierin makkelijker afschalen. Als ik personeel in dienst had gehad, had ik nu een groot probleem. Zolang er zoveel politieke onrust en beweging is, zal ik met ZZP-ers werken, die loyaal zijn aan elkaar en er voor gaan, vanuit persoonlijke passie en gedrevenheid; niet vanwege het looncomponent, ook al zal mij dat als zorgaanbieder meer kosten.


Gr. Johan Boone
MWRZ

Profielfoto van Marcel Benneker
Marcel Benneker
Recruiter

Beste Sonja,

Ik herken de trend niet tijdens mijn werk. Maar op het moment dat Jobcoaches ZZP’er gaan worden, dan zal dit zeker van invloed zijn. Allereerst gaan de kosten hoger worden. Ten tweede vraag ik mij af of de persoonlijke betrokkenheid net zo groot is als iemand die in loondienst is. Een ZZP’er is toch een zelfstandig ondernemer, waarbij elk uur facturabel moet zijn. Iemand in dienst van, bijvoorbeeld de gemeente, zal doorgaans iets meer tijd en ruimte hebben voor een cliënt.

Profielfoto van Jan Bergen
Vrijwilliger

Mijn zorg is dat zzp-ers hun cliënten selecteren.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals