12 september 2018
Bewaren
Wijkverpleegkundige

“Hoe krijg ik de gemeente zover dat zij de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van preventie in de wijkverpleging ook oppakken? Op dit moment merk ik dat ze naar de verzekeraar blijven wijzen, terwijl dit een gezamenlijk probleem is.”

#Wijkgericht werken #Positieve gezondheid #Integrale aanpak
Adviseur

Hoi Petra,

Misschien door de gemeentepolis (voor minima) als insteek te gebruiken? Het artikel in de bijlage biedt hopelijk wat tips of inspiratie.

Vriendelijke groet,
Marloes Aalbers (adviseur bij Kenniscentrum Sport)

Directeur

Hoi Petra, Dat is inderdaad een complexe zaak. Niet 1, 2,3 te beantwoorden. Wel onderwerp van gesprekt tijdens het congres Welzijn op recept, dat het kenniscentrum welzijn op recept organiseert. Dat is 20 september op onze website hebben we een link geplaatst www.lcgw.nl Ook gemeente worstelen met deze vraag. Voor hen is het lastig instappen en betalen als de baten bij de zorgverzekeraar komen. En de verzekeraar heeft ook zo zijn eigen regels. Goed om met elkaar over in gesprek te gaan. welzijn op recept kan een 1e stap zijn. .

Buurtwerk/coordinator servicedesk WeHelpen.nl/Veendam

Ik zou het proberen via een gesprek met de gemeente in het kader van de Woonvisie, hierin zou ook wijkverpleging een onderdeel kunnen zijn van het hoofdstuk sociaal domein.

Wmo-consulent

Dag Petra,
In onze gemeente is er een duidelijke samenwerking tussen de wijkverpleegkundigen en het wijkteam, die de indicaties stellen. De wijkverpleegkundigen sluiten 2-wekelijks aan bij ons casusoverleg waarin hen gevraagd wordt wat zij kunnen betekenen en zij kunnen casussen inbrengen waar zij bij betrokken zijn. Er worden regelmatig ook samen casussen opgepakt. Dit wordt door beide partijen als zeer waardevol en aanvullend ervaren.
Wij zien hierin ook de meerwaarde van de preventieve werking. We hebben zeer korte lijnen met de S1 verpleegkundigen.

HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals