20 maart 2020
Bewaren
Ervaringsdeskundige

“Oproep: Laten we vragen en problemen verzamelen waar we tegenaan lopen tijdens de Coronacrisis. Welke hulp blijft liggen? Waar loop je vast? Wat moet er nu en straks geregeld worden nu contact met inwoners zo moeilijk is?”

Welke problemen ontstaan er nu de (schuld)hulpverlening noodgedwongen op afstand plaatsvindt? En welke maatregelen moeten we nemen om de schade (nu en de toekomst) te beperken?

Veel problemen of hulpvragen van een cliënt komen pas naar boven tijdens een bezoek of spreekuur. Hulpverlening komt door de coronacrisis en de noodgedwongen fysieke afstand in het gedrang.

Allerlei organisaties krijgen straks te maken met mensen die niet de hulp hebben gehad die zij nodig hadden. Wat is er geregeld bij het aflopen van bezwaartermijnen, nu er niemand is om te helpen met de post openen en lezen? Hoe gaan we om met boetes en verhogingen voor te late betalingen en het niet reageren bij het ontstaan van achterstanden?

Laten we ervoor zorgen dat gezond verstand de boventoon voert, nu én na de coronacrisis. En dus niet vasthouden aan regels en procedures omdat ‘dat nou eenmaal de werkwijze is’. Ik hoor graag tegen welke problemen jullie aanlopen nu de hulpverlening op afstand plaatsvindt. Door dit, en onze ideeën voor mogelijke oplossingen nu met elkaar te delen, kunnen we op tijd de juiste maatregelen treffen.

Lees in de bijgevoegde pdf mijn blog ‘Beperk de financiële gevolgen van corona voor kwetsbare mensen’ die op 17 maart werd gepubliceerd op de website Sociaal Vraagstukken.

#Participatie & Werk #Jeugd #Langdurige zorg/ Langer thuis
Onafhankelijk Cliƫntondersteuner en Mantelzorgmakelaar

Vaak ken je de zwakke plekken van je cliënt. Wanneer ieder contact frequent contact blijft onderhouden (telefonisch) met cliënten die men heeft, en van daaruit concreet hulp blijven geven.

Coƶrdinator Sociaal Raadslieden Utrecht

Hi Marc,

We hebben met alle sociaal raadslieden in Utrecht een FAQ gemaakt bij inkomensdalingen. Ik denk dat dit voor veel mensen handig is. Ik voeg hem toe.

Daarnaast nog een document met handige links per situatie. Sommigen zijn lokaal, maar veel ook nationaal.

Teamleider Gebiedsteam

Beste Marc,
Is het niet beter om het te hebben over de nieuwe mogelijkheden dan de problemen.
Als wij het over problemen hebben in het sociaal domein hebben wij het altijd over hoe het was!
Ik ben van mening dat wij beter kunnen komen met andere initiatieven die er nu genomen worden binnen het sociaal domein. Ik denk hierbij vooral aan de veranderende werkwijze van Gebiedsteammedewerkers die op afstand nu hulp moeten gaan verlenen. Welke nieuwe methoden worden er ontdekt, welke geschreven regels gebruiken wij niet omdat ze belemmerend zijn, etc.
Het zijn nu vooral de kwetsbaren waar we oog voor moeten hebben en kijken hoe wij die kunnen helpen. Ons niet laten beperken door alle regels en wetten die wij een maand geleden nog gebruikten om b.v. om te komen tot een maatwerkvoorziening of ook de privacy regels maar eens goed onder de loep nemen en ze niet meer laten prevaleren boven de hulp die nodig is.
Dus mijn stelling is : Ga niet uit van problemen die wij mogelijk ervaren maar creëer en maak gebruik van nieuwe mogelijkheden in het sociaal domein.

Adviseur

Goed deze oproep te doen. Ik volg het graag. Deze vraag is via een oproep ook gesteld aan de partners van de Alliantie Kinderarmoede. Laten we de informatie met elkaar delen en kijken of hierin slim samengewerkt kan worden.

Sr Beleidsadviseur Preventie Sociaal Domein en Ouderen

Dag Marc,
De kracht zit hem in het lokale. Per wijk/buurt of gemeente is ondersteuning en zorg ingericht. En zo moet deze ook uitgevoerd worden. Alleen opschalen wanneer het om specialismen gaat.

En volgens mij blijkt dat we dat goed doen met elkaar. We moeten allemaal een stapje extra maken, extra oplettendheid en alertheid naar onze patiënten/cliënten/inwonersgroep. Maar we moeten er op vertrouwen dat we het goed hebben geregeld.


Waar we anders te veel mee bezig zijn is met het afstemmen en coördineren. Dat is niet nodig als we het dicht bij de uitvoering/behoefte houden.

Beleidsadsviseur

Op sociaal web staat een artikel over voorkomen van schulden.

Persoonlijke begeleider

Voedsel ondersteuning voor de mensen, wij lopen er tegen aan dat we dit niet centraal kunnen aanpakken.

HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals