Vraag

14 maart 2022
Profielfoto van Jennifer Eeuwijk
Senior epidemioloog

“Hoe herken jij vanuit de wijkverpleging kwetsbare burgers in de wijk? En welke interventies zet jij in om de gevolgen hiervan te beperken of voorkomen?”

Toelichting

Kwetsbaarheid is een belangrijke voorspeller van gezondheidsproblemen. Het is een taak van de wijkverpleging om de risico’s op kwetsbaarheid op tijd te herkennen en om interventies in te zetten die de gevolgen van kwetsbaarheid beperken of voorkomen. Voor kwetsbaarheid zijn geen verpleegkundige richtlijnen beschikbaar. Dit betekent dat de verpleegkundige diagnostiek, interventies en uitkomsten niet zijn samengevat in concrete aanbevelingen over hoe te handelen en wat er nodig is voor de (wijk)verpleegkundige zorg voor kwetsbare mensen (in alle leeftijden). Hierdoor bestaat het risico dat het thema kwetsbaarheid verschillend wordt omschreven en uitgewerkt. Dit maakt het lastig een oordeel te geven over de kwaliteit van de geleverde zorg of uitkomsten van zorg te vergelijken.

Motivatie

Kwetsbaarheid is een belangrijk onderwerp in de wijkverpleging en de kinderthuiszorg en kan elke cliënt, van 0 t/m 105 jaar oud, treffen. Er is echter geen eenduidige definitie van kwetsbaarheid en het is ook niet duidelijk wat er nodig is om kwetsbaarheid of de gevolgen van kwetsbaarheid te voorkomen. Daarom heeft de stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging van V&VN besloten om onderzoek te laten doen naar dit thema. We vragen je hulp omdat dit onderzoek niet zonder de input van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten kan!

Vul daarvoor de vragenlijst in via: https://lnkd.in/dk_Znv48
Het kost je ongeveer 15-20 minuten en kan tot uiterlijk 25 maart. 
 
Alvast hartelijk dank voor je tijd en moeite!

Werkgebied

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Pallas health research and consultancy in opdracht van V&VN en de stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging. 

Profielfoto van Sandra Bouckaert
Procesbegeleider/ coach/ adviseur

Beste Jennifer, Mijn naam is Sandra Bouckaert. Ik ben doorverwezen naar deze site door Cecile Ter Beek, directeur van Sociaal Team Houten en actief binnen het sociaal domein. Ik ben procesbegeleider en executive coach met een achtergrond in de zorg en het onderwijs. Antropologisch en psychologisch opgeleid. Ik vind je vraag heel mooi! Een prachtig doel. Ik denk dat ik een interessante tool voor je heb mocht je dieper willen ingaan op de resultaten van de vragenlijst die je nu hebt uitgezet. Als dat zo is: lees dan verder.

Ik heb een inclusieve, anonieme digitale dialoog ontwikkeld, Let's Connect, waarmee je kunt praten met professionals. Je zet de dialoog uit met enkele verdiepende vragen en de deelnemers kunnen reageren op elkaar. Het kost niet veel tijd en je kunt de uitkomsten van de vragenlijst gebruiken om bijvoorbeeld tot aanbevelingen, omschrijvingen of richtlijnen te komen. Het is een methode waarbij je de creatieve potentie van professionals maximaal inzet en veel informatie boven tafel krijgt. Dankzij unieke algoritmes worden alle meningen en invalshoeken, ook van de minderheid verwerkt.

De doelgroep wordt uitgenodigd middels een e- mail om standpunten en meningen te geven. Zij kunnen een toelichting geven op hun antwoord. In een tweede ronde zien zij meningen van hun collega’s. Deze meningen kunnen ze ranken met een positief of een negatief cijfer. Tot slot volgt een rapportage van de dialoog en een terugkoppeling. Na elke dialoog kun je nader onderzoek doen, live verder praten, een volgende dialoog ingaan of besluiten om richtlijnen op te stellen o.i.d.

Ik geloof zelf in de ‘wisdom of the crowd’ en de dialoog als middel tot veranderen. Iedereen heeft iets waardevols toe te voegen. Door ook het minderheidsdenken toe te laten en een continue dialoog tot stand te brengen, creëer je een sustainable professioneel platform waar je vraagstukken samen op kunt lossen. Wil je meer weten? Kijk op https://letsconnectonline.nl of stuur mij een e- mail: sandra@letsconnectonline.nl Hartelijke groet en veel succes met je uitvraag. Sandra Bouckaert

Profielfoto van Jan Bergen
Vrijwilliger

Je kunt het niet alleen. Een hometeam of in ieder geval regelmatige samenkomst van wijkverpleging, thuiszorg, huisartsen, casemanager dementie maakt dat we kwetsbare mensen eerder zien, en samen gaamn bepalen wat te doen.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals