Vraag

9 april 2021
Profielfoto van Yvonne van Renswoude
Directie SMWO

“Wie heeft of kent een goede oplossing om vrijwilligers AVG proof trajecten te laten registreren in systemen van organisaties?”

Toelichting

Wij gaan starten met een pilot waarbij informele clientondersteuners bij voorkeur zelf dossiers kunnen bijhouden en vastleggen in registratiesysteem. We zoeken naar mogelijkheden buitenom ons bestaande systeem (aanpassing is duur), dus zijn er applicaties o.i.d. die hier geschikt voor zijn en ook voldoen aan de AVG eisen?

Profielfoto van Margriet Wanders
Netwerkcoordinator palliatieve zorg

Hier is denk ik veel kennis over aanwezig in de hospices waar vooral met vrijwilligers wordt gewerkt: bijna thuis-huizen. Landelijke koepel is de VPTZ.

Gastvrijheidsovereenkomsten ondertekenen samen zonder financiële verplichtingen.
Daarnaast geheimhoudingsverklaring tekenen waarin staat dat ze zich moeten houden aan de AVG wetgeving.

Succes ermee

Profielfoto van Anja Oosterhoff
Coordinator vrijwilligers

Hallo Yvonne,
Wij gebruiken box.com, omdat we een non profit organisatie zijn hebben we voor een klein bedrag een abonnement waardoor we veilig in de Cloud kunnen werken en ook via een beveiligde link info met vrijwilligers kunnen delen en deze link ook weer omgedaan maken. Dit is AVG proof.

Eenvoudig en makkelijk in gebruik.
Groetjes, Anja Oosterhoff

Hoi Yvonne,
Je vraag is best breed zonder specifieke toelichting. De procedure en het doel van de data verzamelen is niet helder.
Het is op te lossen, maar er zijn een heleboel vragen die beantwoord dienen te worden om inzicht te krijgen welke mogelijkheden er zijn en toepasbaar zijn op basis van financiële en organisatorische mogelijkheden. Op dit moment vinden er veel opensource ontwikkelingen plaats die door de overheid gestimuleerd worden. Mocht je hier verder op in willen gaan, neem gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Mark B. Ellson

Profielfoto van Reneke Boer
Beleidsmedewerker gemeente Steenwijkerland

Mogelijk is het registratiesysteem Match het onderzoeken waard.
In dit registratiesysteem kun je registreren, matchen, monitoren en rapporteren. Deelnemer en vrijwilliger kunnen beiden regelmatig het proces evalueren.
Op https://www.hetbegintmettaal.nl/coordinatoren-taalcoaching/match/ meer informatie over Match.
Vanuit Match kunnen Excel bestanden geëxporteerd worden die weer gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld de monitoring.

Profielfoto van Sjoerd Schwering
Business Development Manager

Goedemorgen Yvonne,

Vanuit MEXTRA werken wij steeds meer als externe veilige dossiervorming voor ondersteuners. Een erg lichte oplossing die snel in te richten is op basis van de wensen en eisen.

Informatie/registratie en plannen kunnen zo gedaan/bijgehouden worden door de betrokkenen, gedeeld worden met clienten indien nodig, supporters etc.

Dit voldoet aan de AVG en jullie organisatie kan toegang krijgen om mee te lezen, of via een rapportage in MEXTRA op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Mocht er interesse zijn dan kan ik altijd vrijblijven een online demo geven.

Wij zien deze vraag steeds meer ontstaan en ontsluiten zo al samenwerkingsverbanden, vrijwilligers, zzp'ers etc.

Have a great day,

Sjoerd Schwering

M +31621139052
T +31242022091
E sjoerd@symax.nl
W www.mextra.nl

Symax - Mextra - <kontaktus>
Ridderstraat 29
6511 TM Nijmegen

Profielfoto van Penny Biere
Opbouwwerker

Op het moment dat registratie noodzakelijk wordt, is het de vraag of het geschikt is voor vrijwilligerswerk. Bij vluchtelingenwerk wordt alleen het hoogstnoodzakelijke geregistreerd. Is alles geregeld en een kleine voortgangsregistratie mogelijkheid die zich alleen richt op dat er contact is geweest en wat er is geregeld. Ook bij een jongerencoachingstraject met vrijwilligers wil je niets over de inhoudt weten en alleen of het goed gaat en wanneer er doorverwezen is naar professionele hulpverlening. Wanneer wordt het traject afgesloten en waarom. Ga dus goed na wat je van vrijwilligers vraagt aan registratie. Clienten moeten akkoord geven bij registratie van gegevens. Het is niet antwoord op je vraag, maar ik heb meer dan 20 jaar ervaring met vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen heel professioneel werken, maar dat betekent niet dat ze ook professioneel moeten registreren. Dan is het geen vrijwilligerswerk meer. Vrijwilligers kunnen ook per mail even laten weten hoe het gaat en dat knip en plak je dan in je eigen systeem.

Profielfoto van Anita Mathoera
Projectmanager

Je zou eens navraag kunnen doen bij Piet de Groot van Adsysco, Lelie zorggroep start een pilot met Adsysco.

Profielfoto van Ellis Abbema
Eigenaar

Ha Yvonne, Ik ben momenteel vrijwilliger bij het Rodekruis bij het doen van bron- en contactonderzoek. Ook daar werken vrijwilligers in het registratiesysteem met inachtneming van de AVG. Mogelijk kan je bij het Rodekruis navraag doen hoe zij dat hebben aangepakt?

Profielfoto van Frans Somers
Onderzoeker inburgering

Wat is er op tegen om deze clientondersteuners zelf, remote, in te laten loggen op jullie systeem? Jullie beheerder zal wellicht de toegang per onderdeel (de rapportage ) kunnen regelen.

Profielfoto van Frans Somers
Onderzoeker inburgering

Training, regelmatig bespreken en in het algemeen bewustwording doen ontstaan van het belang van vertrouwelijk verwerken van gegevens. Dat hoeft helemaal niet altijd technisch/jruridisch: ik ga er van uit dat de informele clientondersteuners door jullie organisatie begeleid worden door professionals?

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals