Vraag

29 maart 2021
Ambulant begeleider

“Is er behandeling waarbij het stoppen met gebruiken van wiet niet als voorwaarde wordt gesteld?”

Jongen van 18 heeft zich gemeld bij psycholoog met vraag; rust creëren in mijn hoofd. Wiet gebruikt hij om rust te voelen. 

#Kind en Jeugd #Sociaal en gezond #GGZ
Praktijkondersteuner GGZ

Hoi Nicolle,
voor mij is dit wat weinig informatie om meteen een antwoord te kunnen geven. Je vraag roept bij mij weer vragen op zoals: waarom gebruikt hij weed, hoeveel gebruikt hij? Waar komt de onrust vandaan, is er al een diagnose gesteld e.d.? is er sprake van AD(H)D of komt de onrust juist van zijn weedgebruik of is er sprake van een heel andere oorzaak? De meeste psychologen stellen als eis dat er geen sprake mag zijn van overmatig alcohol- of druggebruik, omdat een behandeling dan weinig zin heeft.
Waar ik vaker gebruik van maak, is de mogelijkheid van een aantal gesprekken bij iemand van Preventie van Mondriaan; die zijn kosteloos, er wordt geen dossier aangemaakt, kan bij mensen thuis of op een locatie die je samen afspreekt. Dan kan samen bekeken worden wat haalbaar is, hoe gemotiveerd iemand is etc..
Is hij met deze vraag al bij zijn huisarts/ POHGGZ geweest? Ik neem aan dat zij de verwijsbrief gemaakt hebben? Heb jij contact met hen?

Je zou natuurlijk ook met hem samen naar de huisarts/ POHGGZ kunnen gaan, als hij daar mee instemt, en samen bespreken wat haalbaar is voor hem en wat opties zijn.

groetjes,
Anne-Marie

Vrijwilliger

toegang tot de huisarts

Ambulant begeleider SBT2

Ik heb ooit een cliënt begeleid die bij Chamsa therapie heeft gekregen en zij gebruikte harddrugs. Zelfde cirkeltje....

Coördinator palliatieve zorg

Beste Nicolle,

Los van deze casuïstiek is het altijd interessant uit te vragen wat de indicatie van het wietgebruik is.
Bij chronische (zenuw)pijn, pijn bij kanker, aanhoudende misselijkheid en ziekte zoals Multiple sclerose, (m. Parkinson) kan het wietgebruik als behandeling worden ingezet of als zelfgekozen behandeling worden uitgevoerd. In de meeste gevallen zal hierbij gekozen worden voor cannabisolie, maar ook kan men ervoor kiezen een joint te roken.

Ervaringsdeskundige

Jazeker is er een manier. Hypnotherapie.
Rust in het hoofd willen, impliceert dat er onrust is. Hypnotherapie lost het ontstaan van de onrust op zodat blowen voor de rust niet meer nodig is.

Therapeut

Hallo Nicolle, dat hangt van de situatie af. Wiet is zelfmedicatie maar ook een manier om het leven vol te houden, een overlevingsmechanisme dus. Ik heb een jongvolwassene m.b.v. EMDR behandeld op jeugdtrauma's waardoor ze uiteindelijk geen behoefte meer had aan wiet. Maar dat is een lange weg, waarbij meer dan alleen EMDR nodig is.
Zo heb ik ook psycho-educatie gegeven en gesproken over een goede daginvulling. Maar het is aan de psycholoog om te onderzoeken wat in dit geval zou werken. Het komt altijd aan op maatwerk. Want deze jongen moet er zelf achter komen wat de reden is dat zijn hoofd zo vol zit. ( wellicht met behulp van zijn psycholoog)
Succes!

Vrijwilliger

Om de vraag goed te kunnen beantwoorden, is meer informatie nodig (o.a. hoeveel, hoe vaak, hoe lang; eventuele beschikbare diagnostiek; wat moet je je voorstellen bij de kennelijke onrust)
Los daarvan, aangenomen dat gebruik niet dagelijks is en hoeveelheden beperkt zijn, dan zijn er wel behandelingen mogelijk waarbij staken gebruik niet per se een voorwaarde is.
Is gebruik toch meer, dan moet je er o.a. rekening mee houden dat ontwenningsverschijnselen een rol kunnen spelen, juist ook bij de onrust die hij ervaart; ook moet je er dan toch rekening mee houden dat blijven gebruiken interfereert met een behandeling.
Voor een eerste inventarisatie waarbij gekeken wordt wat er aan de hand is, is al gestopt zijn niet direct een voorwaarde. Als iemand zelf als voorwaarde heeft: ik wil niet stoppen, zal het wel erg lastig worden.

Peter Vossenberg
verslavingsarts KNMG/arts M&G

HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals