Vraag

29 november 2019
Profielfoto van Dimitri Hiy
Directeur Registratiesysteem DAS | Makkelijk en slim registreren binnen het sociaal domein

“Jan Willem Bruins (directeur van de BPSW) attendeerde op de laatste ontwikkelingen rondom multiprobleem gezinnen. Wat vind jij: Is er een breder mandaat voor sociaal werkers nodig?”

Toelichting

Jan Willem Bruins (directeur van de BPSW) attendeerde op de laatste ontwikkelingen rondom multiprobleem gezinnen. "Zoals het ernaar uit ziet zullen de sociaal werkers meer mandaat krijgen om domeinoverstijgend te handelen om sneller (in crisissituaties) kwetsbare inwoners te kunnen helpen". Wat vinden jullie van deze plannen en herkennen jullie het geschetste beeld in het bijgevoegde rapport? Alvast bedankt voor de reacties!

Profielfoto van Peter Van Dalen
Adviseur, teamleider

Op zich prima als er sociaal werkers zijn die meer bevoegdheid krijgen om door te pakken in multiprobleemcasussen. In praktijk het vaak erg lastig om verschillende betrokken professionals op 1 lijn te krijgen, of om door de wirwar van regelgeving heen breken. Aan de andere kant leidt een mandaat af van de noodzaak om als betrokken professionals gezamenlijk tot een oplossing te komen. Uiteindelijk gaat het om werkhouding en verantwoordelijk nemen, wat niet in een 'mandaat' te vangen is.

Profielfoto van Chris Kuypers
Directeur

Het rapport stelt als optiestructuur op pagina 25: "Om in voorkomende gevallen (snel) tot de kern van de casus door te dringen en tot een maatwerkoplossing te komen, zou het helpen wanneer de sociaal werker zich kan wenden tot een vaste functionaris die binnen de eigen organisatie de taak heeft zich bezig te houden met multiproblematiek. Wij adviseren daarom om in de regeling op te nemen dat (het wenselijk is) dat overheidsorganisaties een functionaris multiproblematiek aantrekken."

Ik vind dit een vreemde aanbeveling. We roepen al jaren 1 gezin 1 plan en meteen daar achteraan 1 contactpersoon. Nog iemand erbij geeft alleen maar meer regeldruk. Ik denk dat sociaalwerkers voldoende op de van de mogelijkheden die de ‘eigen wetten’ binnen de eigen organisatie bieden om af te wijken. Geeft hen de ruimte om indien nodig snel te handelen.

Profielfoto van Iris Cents
Iris Cents
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Ik vroeg mij in het verlengde van mandaat (ik neem aan dat het schuurt tegen dwang/ veilig thuis) af of het sociale wijkteam tegenwoordig hier voldoende in toegerust is op deze multiproblem gezinnen? Want wat wordt er dan nog gemist? (dit vanuit mijn eerdere werkzaamheden vanuit Jeugd ggz in de CJG gezinnen)

Profielfoto van Niko de Groot
Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er

Volgens mij gaat het niet om meer mandaat wat nodig is. Maar om meer out-of-the-box denken. Doen wat nodig is in het belang van de jongere of multi-problem-gezin.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals