Vraag

13 november 2019
Profielfoto van Bas Evers
Bas Evers
Product Manager

“Werk jij in een wijkteam? Hoe maak jij als professional, samen met de cliënt, de match tussen een zorg- of ondersteuningsvraag en het beschikbare aanbod?”

Toelichting

Ik ben - samen met bestuurskunde studenten uit Rotterdam - aan het onderzoeken op welke wijze al het aanbod in het sociaal domein bij elkaar gebracht kan worden zodanig dat dit aansluit bij de behoeften van de burger. Ik ben op zoek naar best practices. Maar ook naar jouw ideeën hierover. Welke middelen worden hiervoor reeds gebruikt in jouw regio? Gebruik je een sociale kaart of is deze in ontwikkeling? Zet je je netwerk in? Werkt dit goed of juist niet? Lees ook de bijbehorende Pdf voor meer achtergrondinformatie over dit onderzoek, alvast dank!!

Profielfoto van Dimitri Hiy
Directeur DA Systems B.V. | Social Effect

Hoi Bas,

Middels onze softwaretool DoelgroepAnalyseSysteem kunnen welzijnsorganisaties en wijkteams hun sociale kaart vastleggen in speciale modules. Deze modules kunnen vervolgens op maat worden ingericht met gewenste, aanvullende velden (zoals type aanbod, openingstijden, etc.). Er staan dus vaak vooraf ingestelde definities waarlangs de match plaatsvind tussen client en aanbiedende organisatie.

Je kunt me uiteraard benaderen voor meer informatie! info@dasystems.nl

Groeten, Dimitri

Profielfoto van Kim Driessen
Klantmanager Inkomen

Beste Bas,

Wij werken bij gemeente Veldhoven niet in wijkteams.

Op dit moment zijn wij onze werkwijze aan het veranderen. Wij willen gaan werken volgens de bedoeling middels de methode de omgekeerde toets van Stimulanz.
D.m.v. deze werkwijze is het de bedoeling dat er meer verbinding is tussen de verschillende clusters zodat wij samen de beste ondersteuning aan de klant kunnen bieden.
Hier sta ik helemaal achter.

Wat betreft de andere vragen kan ik daar helaas geen antwoord op geven aangezien mijn werkzaamheden vooral gericht zijn op het inkomensaspect. Zodra er zorg bij komt kijken dan betrek ik een maatschappelijk werker erbij.

Hoop dat je iets aan mijn antwoord hebt.

Succes met het onderzoek.

Groeten,
Kim

Profielfoto van Vivian Cremers
Vivian Cremers
Soiaal Wijkteam medewerker

Beste Bas,

Ik ben werkzaam binnen een SWT in de gemeente 's-Hertogenbosch. In onze wijkteams is een grote kennis van de sociale kaart aanwezig. Ook weten we elkaar goed te vinden mochten we niet de juiste aanbieder weten. Hier betrek je vanaf het begin de burger bij. Ook is er een website van de WMO coöperatie. Hier zijn verschillende kleinere partijen bij aangesloten. Deze site is vrij toegankelijk en een centraal punt om naar een zorgaanbieder te zoeken.

Profielfoto van Liza Ronde
Liza Ronde
Manager

Hoi Bas, ik ben geïnteresseerd naar de uitslag van het onderzoek, kun je mij daarover, wanneer mogelijk, informeren? Alvast bedankt!

Profielfoto van Glenda Roseval
MST-therapeut

Beste Bas,

Ik werk niet in een wijkteam en ik ben niet degene die de match maakt. Wat doe ik wel?
Ik werk in een daklozenopvang voor gezinnen. De match hiervoor wordt gemaakt bij het gemeentelijk loket Centraal Onthaal (CO). Bij CO moeten alle daklozen in Rotterdam zich melden als zij gebruik willen maken van maatschappelijke opvang. Ik onderzoek eerst de oorzaak van dakloosheid en daarna werken we aan het doel, een eigen woning. Even terug naar jouw andere vragen. Hoe kan het aanbod in het sociaal domein bij elkaar komen? Mijn cliënten hebben geen keus in zorgaanbieder. Het is een noodsituatie. Alles kan bij elkaar komen door middel van internet of krant. Ik denk dat je daarin alleen organisaties in moet plaatsen die al langer bestaan of het moet goed worden onderhouden. Oude informatie zorgt voor vervuiling. Ik ben van mening dat de gemeente er verantwoordelijk voor moet worden gesteld om burgers goed te informeren. Onze sociale kaart is in ontwikkeling, maar moet dus up-to-date worden gehouden. Ik heb het stuk ook gelezen over de behoefte van het wijkteam en de burgers. Ik las dat de kwaliteit van organisaties niet te achterhalen is. Hulpverlening en kwaliteit is een interessant. Ik werk met verschillende mensen en zo ook mijn collega's. Op basis waarvan wil je de kwaliteit bepalen? Terwijl het misschien klikt met een hulpverlener wil niet zeggen dat de organisatie 'slecht' is. Ik doe mensenwerk en alles is op maat. Dus die burger die op zoek is naar 'kwaliteit' heeft bepaalde verwachtingen en moet dit bespreekbaar maken bij een eerste gesprek. Dan kan de hulpverlener bepalen of daaraan kan worden voldaan. Anders kan er niet worden aangesloten bij de behoefte. Een burger moet dus eigenlijk hulpverleners kunnen uitnodigen alsof het een sollicitatiegesprek is. Eerst een periode van 3 maanden hulp en daarna evalueren of de burger door kan gaan met desbetreffende persoon. Uiteindelijk is dit mensenwerk, kwaliteit is persoonsgebonden. Het is dan ook bijna niet te meten, omdat de burger ook de keus heeft om onjuiste keuzes te maken zoals meer schulden maken door naar een casino te gaan. Als de hulpverlener hier wat van zegt dan kan er een conflict ontstaan. Waarbij de burger klaagt dat het een slechte hulpverlener is. De burger is zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een kwalitatief leven! De burger moet willen veranderen en de hulp echt accepteren. Dan kan er een kwalitatieve verandering plaatsvinden. Ik hoop je vraag te hebben beantwoordt.

Profielfoto van Tanya Neijts
Aanjager Samenwerkwijze Oss / Intern auditor / Trainer Positieve Gezondheid

Beste Bas, in Oss zijn we bezig met de verbreding van een ander manier van samenwerken tussen de bewoner en de zorgprofessional; de Samenwerkwijze. Doelstelling is het creëren van een vitale wijk waar de inwoner tegen lagere zorgkosten een hogere positieve gezondheid ervaart.
De samenwerkwijze is een onderdeel van de proeftuin Ruwaard, zie voor meer informatie de website: www.proeftuinruwaard.nl
Deze manier van samenwerken is gebleken effectief, de welzijnsscore die de inwoners zichzelf geven is in de wijk Ruwaard gestegen van 3,4 naar een 8.

Profielfoto van Cor Vork
Coach financiele hulpverlening

Dag Bas,
Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een CRM systeem wat gebruikt gaat worden bij een centraal aanmeldpunt. Als de zorgvrager daar binnen komt voor een intake gesprek kan er tijdens dat intake gesprek al gevalueerd worden wat de zorgvrager nodig heeft. Het CRM systeem zorgt dat het uitgezet wordt naar de hulpverleners.

Wij verzorgen fianciele coaching voornamelijk schulden problematiek met een grotere hulpvraag..

Ik hoop dat ik je geholpen hebt?

Fijne dag,

Cor

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals