Vraag

5 januari 2021
Plaatsingscoördinator regio Zuidoost

“Wie heeft er een voorbeeld van een landelijk gericht document voor de kwaliteitseisen aan ambulante (jeugd)hulp?”

Toelichting

Er bestaat bijvoorbeeld een document over kwaliteitseisen voor gezinshuizen (De landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen). Ik ben op zoek naar iets vergelijkbaars! 

Adviseur compliance en interne controle
Vrijwilliger

ik denk dat je kunt zoeken op https://ambulantejeugdhulp.nl/#kwaliteitseisen

Beleidsmedewerker Jeugd sociaal domein

Wat een buitengewoon interessante vraag Ironé, graag laat ik mij ook informeren als je daar een reactie op ontvangt. Ik zal in mijn omgeving jouw vraag dan ook delen.

Gr Guus Montenegro

Senior onderzoeker / projectleider

In het kwaliteitskompas van het NJi, blok 4, worden vragen gesteld, die handvaten bieden voor kwaliteitseisen, zoals werken volgens beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen, zicht op wat werkt bij een aanpak, zicht op de effectiviteit van diensten, monitoring en deelname aan een breder samenwerkingsverband voor kwaliteit en onderzoek, zoals het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) of een academische werkplaats. Voor meer informatie, zie www.nji.nl/kwaliteitskompas

Linda Meijer
Senior groepsbegeleider

Binnen de jeugdhulp moet je als medewerkers houden aan de kwaliteitskaders van de SKj. Op hun website vindt je de kwaliteitseisen die aan de medewerkers wordt gesteld.

Consulent backoffice jeugd.

Of hier echt een landelijk document voor is betwijfel ik. Gemeenten nemen in hun eigen beleid kwaliteitscriteria op diverse vormen van jeugdhulp. Wanneer er zorg noodzakelijk is, is het advies om van desbetreffende gemeente of jeugdzorg regio de kwaliteitscriteria te bekijken, of in contact te treden met de desbetreffende gemeente welke kwaliteitscriteria zij voor een bepaalde jeugdhulp vorm hanteren.

Sociaal werker

Op de site van de NJI richtlijnen vind je veel informatie over jeugdhulp.

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Effectieve-jeugdhulp/De-effectieve-professional-Richtlijnen

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals