Vraag

7 oktober 2019
Dorpencoördinator

“Ik ben op zoek naar een cursus/training projectmanagement die goed aansluit op werken in het Sociaal Domein.”

Eerder heb ik de LOI de module proces-, programma-, en project management geprobeerd.
Dat was het zeker niet (lesstof over de WBP, chipknip, diskettes en CD-Rom).

#Professionalisering
Opleider en procesbegeleider

Je zou kunnen kijken bij de opleidingen van Dees Oosterhout.
Ik heb daar onlangs de opleiding Procesmanagement gevolgd en ik ben daar zeer enthousiast over!

Coordinator

Hallo Bas,

Ik heb dit voorjaar Projectmanagement Zorg en Welzijn gevolgd bij ICM opleidingen. Een mooie aanvulling in mijn functie als wijkmanager waar ik veel met projecten te maken heb. De diversiteit van deelnemers maakt dat je uit verschillende hoeken in Zorg en Welzijn informatie krijgt. Wie weet is dit wat jij zoekt. Succes, Ans

Jack Kerkhofs
Management

Dag Bas,

Ik heb zelf een cursus projectmatig creëren gevolgd.

Het geheim daarvan is dat op een goede manier gebruik wordt gemaakt van vormkracht, samenwerkingskracht, persoonlijke kracht en voedingskracht.

Voedingskracht is de voedingsbodem waar het project zijn oorsprong vindt en waarvoor het ook bestemd is. Het is de reden van bestaan voor het project en heeft dus vooral met de energie van de opdrachtgever te maken.

Persoonlijke kracht komt tot uitdrukking in ideeën, creativiteit, visie. Het is het vermogen om de huidige realiteit te ontstijgen en vooruit te zien naar een gewenste toekomst.

Samenwerkingskracht is het vermogen om in dialoog samen iets te creëren dat de kwaliteiten van ieder individu overstijgt.

Vormkracht manifesteert zich in het vermogen om creatieve ideeën, visies en idealen tastbaar te maken en ook werkelijk te realiseren.

In een project dat soepel verloopt, is de energie van de vier krachten voelbaar, bijna tastbaar aanwezig. Alle betrokkenen werken gezamenlijk vanuit hun eigen inspiratie en hetgeen waarin ze zelf geloven.

Voedingskracht, persoonlijke kracht, samenwerkingskracht en vormkracht kunnen we vertalen naar vier dimensies die in Projectmatig creëren een belangrijke rol spelen. Wij noemen ze de ‘zij’-kant, de ‘ik’-kant, de ‘wij’-kant en de ‘het’-kant. In Projectmatig creëren spelen ze allemaal een even belangrijke rol. Een project kan niet zonder een van deze vier dimensies.

Misschien is dit een methode die bij je past.

Voor meer informatie zie de links.

Projectleider

Zelf heb ik de opleiding Post Hbo Management gedaan aan de Christelijke Hogeschool Ede.
Een erg goede opleiding als basis voor mijn functie als Projectleider. Wie weet voor jou ook iets?

Coach, trainer, sociaal innovator

Hallo Bas, wat wil jij vooral leren, waar wil je je in ontwikkelen? 'Projectmanagement' is een zeer breed gebied. Wil je je richten op het binnen tijd en budget resultaten opleveren (de technische kant). Of zoek je juist naar methoden om mensen te motiveren en te activeren om mee te gaan in een verandering (de mens kant). Of zoek je naar methoden om op creatieve wijze met innovatieve vernieuwende oplossingen te komen (de innovatie kant)?

Zelf ben ik jaren terug geschoold in Prince2, maar ook Projectmatig Creëren. Nu zijn methoden als Scrum sterk in opkomst, die ontwikkelen producten en diensten meer kortcyclisch.
Je zou ook eens kunnen kijken naar Human Design Thinking en Lean Startup, waar ik zelf graag mee werk. Principes zijn om in creatieve sessies zo snel mogelijk een eerste ontwerp, prototype, te ontwikkelen en met de mensen die ermee moeten werken onderzoeken of de gekozen oplossing werkt. Dit werkt snel maar vooral ook erg inspirerend omdat betrokkenen ook meepraten en meedenken over werkbare oplossingen.
Ik volg veel opleidingen online, ik ben nogal een innovator en loop vaak vooruit op ontwikkelingen. En dan zijn er nog geen trainingen bij de reguliere instellingen te vinden. Daar kan ik je dus geen tips over geven.

Directie

Hallo

Neem contact op met NSPOH www.nspoh.nl. Zij organiseren een PM training die meer is afgestemd op werken in het sociaal domein. Vraag naar trainer Evi Vermeer, zij kan je hier alles over vertellen.In het kort
Wil je leren hoe je projecten planmatig aanpakt? En hoe je ervoor zorgt dat mensen en middelen op elkaar zijn afgestemd? Doe dan deze module Projectmanagement en ontdek hoe je resultaatgerichter en effectiever kunt werken.

Wat je leert
Creatief creëren en projectmatig werken
De module is een (keuze-)onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij en gezondheid (M&G). Je kunt hem ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.

Door projectmatig te werken, kun je werkzaamheden structureren en ordenen. Daardoor werk je resultaatgericht en efficiënt. Maar het gaat ook om het zorgvuldig samenstellen van projectteams en daarbinnen creëren van energie en commitment Hierdoor worden doelen sneller behaald en zijn trajecten beter te evalueren.

Tijdens deze driedaagse module leer je de principes van projectmanagement en planmatig werken. Je past die bovendien toe bij het definiëren en opzetten van een eigen project. Daarbij ontwikkel je verschillende concrete vaardigheden. Zo leer je hoe je een projectvoorstel opstelt en uitwerkt in verschillende onderdelen van een projectplan. Maar je leert ook een projectteam samen te stellen.

Na afloop van deze driedaagse module:
ken je de belangrijkste ontwikkelingen in projectmanagement
kun je een project definiëren en opzetten volgens methodiek van projectmatig creëren;
heb je praktische en concrete projectmanagement-vaardigheden ontwikkeld
kun je bepalen hoe je een passend projectteam samenstelt;
kun je je eigen kwaliteiten als projectleider beoordelen.
Docenten
Het onderwijs wordt verzorgd door Evi Vermeer, procesbegeleider, teamcoach en trainer NSPOH.

Voor wie
Beleidsmedewerkers, bestuurders en uitvoerders die werkzaam zijn in de public en occupational health en die projectmatig werken. Bijvoorbeeld bij GGD, GGZ en andere maatschappelijke organisaties. De module is ook geschikt voor huisartsen en arboprofessionals.

Toelatingseisen
Academische vooropleiding en tenminste vier jaar werkervaring.

Ervaringen
Josien van Wijk -projectmanagement NSPOH

“Over Projectmanagement ben ik erg enthousiast Je leert in deze module niet alleen over de praktische zaken waar je bij het managen van een project rekening mee moet houden. Maar ook over wie je zelf bent, over je rol in een team en hoe je daar met je communicatie rekening mee houdt. Tijdens de interactie in de groep komen alle deelnemers goed aan bod. Daar zorgt de docent goed voor!”
Josien van Wijk, jeugdarts en in opleiding tot arts maatschappij en gezondheid
Medisch adviseur bij RIVM-DVP Noord-Oost

Score in eerdere evaluatie: in 2018 kregen verschillende uitvoeringen van deze module van de deelnemers een 8,5 en een 8,1 en in 2017 het cijfer 8,6. 100% van de deelnemers zou hem aanbevelen aan anderen.

Groet Louisa Bosker.

HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals