Vraag

19 november 2020
Vrijwilliger

“Hebben jullie ervaring met situaties waarbij aangifte wordt gedaan door de zorgaanbieder, voor het vernielen van spullen van de zorgaanbieder (of van een medewerker), door een client/bewoner ?”

Toelichting

Het afwegingskader hierin blijft m.i. interessant. Je hebt te maken met de zorg voor een 'kwetsbaar' persoon, misschien met psychiatrische en lichamelijke problematiek. Vernieling kan ook bewust of onbewust worden ingezet, schreeuw om aandacht (en daardoor heel bewust zijn van gevolgen) of een schreeuw vanwege het psychische/psychiaterische probleem. Daarnaast zorgt aangifte ook voor een vertrouwensbreuk maar geeft ook een duidelijk gevolg en reele consequentie weer van ongewenst gedrag. Welke afweging maken jullie hierin? 

Coördinator Housing first Eindhoven

Hallo Mike,
ik heb meerdere malen de noodzaak ingezien aangifte te doen van bijv. vernieling of anderszins molest. Hierbij wel duidelijk het onderscheid van vernieling etc. i.c.m. een psychiatrisch toestandsbeeld. Als dit ontbrak, dan werd er in de regel aangifte gedaan. Niet alleen vanwege schade maar ook om richting cliënt uit te stralen behandeld te worden als gelijke. Daarnaast duidelijk te maken dat sommige acties niet getolereerd worden. Binnen de MO zie ik vaak sancties, bijvoorbeeld ontzegging toegang tot een locatie bij escalatie, dan vind ik het noodzakelijk ook door te pakken met een aangifte. Daadkracht uitstralen maar ook je grens bewaken hierin. Aangifte binnen onze organisatie kan op adres van zorgaanbieder.
Grt Wilco

HR-expert

Hallo Mike,

Het komt helaas voor dat cliënten eigendommen van medewerkers of onze organisatie beschadigen. Als er sprake is van opzet kan aangifte gedaan worden. Het doen van aangifte kan juist onderdeel zijn van het herstelproces. Je geeft hiermee de grens aan dat destructief gedrag gevolgen heeft. Bovenal is dit vaak wel maatwerk.

Beste Mike, we bekijken van situatie tot situatie en van persoon tot persoon of we aangifte doen en/of we een schadevergoeding vragen aan de betreffende cliënt. Vaak heeft de cliënt weinig geld (en kun je alleen maar aan hem/haar vragen om kleine vergoedingen te betalen). Verder kan het gebeuren dat een bewindvoerder (als die er is) de verantwoordelijkheid bij de zorginstelling legt en geen schadevergoeding betaalt.
In plaats van aangifte doen we wel wat vaker een melding bij de politie, zodat iemand een dossier opbouwt. Risico van te snel aangifte doen is namelijk dat het Openbaar Ministerie de aangifte gewoon seponeert en dan heb je alle moeite voor niks gedaan. Bovendien is zoiets een verkeerd signaal naar de cliënt, als een aangifte verder zonder consequenties voor de cliënt blijft.
Wat nog wel eens zin kan hebben is om de wijkagent te vragen, als het zich een paar keer heeft voorgedaan, om een "pittig" gesprek met die cliënt te hebben. Daarvoor moet je dan natuurlijk wel een goed contact met je wijkagent hebben en hij/zij moet ook bereid zijn om dit te willen doen.
Het hangt ook een beetje af van de diagnose. Bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis zul je sneller de cliënt geheel verantwoordelijk maken en aangifte doen dan bij b.v. iemand met een floride psychotisch toestandsbeeld.
Zelf heb ik één "vernielzuchtige" cliënt, wiens financiën in beheer zijn bij een familielid die tevens bewindvoerder is en die dan de schade vergoedt via de bankrekening van deze cliënt.

Aandachtsfunctionaris

In geval van vernieling ziekenhuis eigendommen of persoonlijke schade aan medewerkers wordt er in het ziekenhuis altijd aangifte gedaan. Juridisch is dat vastgelegd.
Vr.gr. Nicoline van os

Klinisch Psycholoog/Programmaleider GGZ in de Wijk

dag Mike,
Het is lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Het hangt af van de aard en mate van vernieling, in hoeverre iemand daarin 'toerekeningsvatbaar' was, hoe je inschat dat de consequenties zijn en wat je ermee wil bereiken. De schade verhalen op iemand (veelal op iemands verzekering) doen we sneller dan aangifte doen. Er is ook nog de optie van melding bij de politie i.p.v. aangifte.
vriendelijke groet,
Hanneke Schuurmans

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals