Vraag

17 november 2020
Evert van Rest
Procesbegeleider

“Wat helpt jou om de verhalen van inwoners op de juiste plek te krijgen en bespreekbaar te maken in de organisatie of aan de (gemeentelijke) beleidstafel? En wat staat jou in de weg?”

Toelichting

Sociaal werkers zijn bij uitstek de verbinding tussen de praktijk en het beleid. Sociaal werkers kunnen beleid sturen door de verhalen van de inwoners terug te koppelen aan beleidsmakers. Dat kan zijn in de eigen organisaties, aan gemeentelijk beleidstafels, of zelfs op landelijk niveau. Ik ben benieuwd naar wat jou als sociaal werker helpt om de verhalen op de juiste plek te krijgen. En wat staat jou daarbij in de weg?

Ik stelde deze vraag in het themagesprek solidariteit, samen met Jan Willem Bruins, algemeen directeur van BPSW. Jan Willem geeft in het gesprek aan hoe de beroepsvereniging BPSW zowel op landelijk, als ook regionaal niveau professionals met elkaar verbindt en hen ondersteunt om de weg te vinden naar beleidstafels en politieke ingangen.

Zie hieronder de link naar het volledige gesprek.

Meld je aan voor 19 november
De onderwerpen in het gesprek en nog vele andere komen aan bod bij De agenda van het sociaal werk 2020 op 19 november. Meld je ook aan!

Voorzitter

Mijn ervaring als vrijwilliger is dat de vrijwilligersorganisaties wel gevraagd worden naar hun ervaringen en verbeter suggesties voor het inrichten van het sociaal domein. De betrokken vrijwilligers zijn te verdelen in echte doeners en organisatiestructuur denkers. De laatste categorie ambieert om ook betrokken te worden bij de beleidstafel van de gemeente maar heeft heel veel moeite om op dat niveau transparant en gelijkwaardig mee te mogen denken en praten. Ook speelt hierbij de implementatie van hoe burgerparticipatie toe te passen. Wel van belang hierbij is dat als de het waarderen van de intrinsieke motivatie van de vrijwilliger een grote bijdrage levert tot zijn motivatie.
tot zover
Arie

Ervaringsdeskundige

We zijn bij SZW gestart met de maatwerkplaatsen. In het filmpje wordt dit uitgelegd. Zowel UWV als SVB hebben inmiddels maatwerkplaatsen waar klant verhalen, complexe zaken en beleidsvraagstukken worden opgepakt.

Sociaal werker

Beste Evert,

Helaas, ik heb geen enkel antwoord. Ik was erg geïnspireerd door de uitnodiging en ben reuze benieuwd naar o.a. de vijf sterfstijlen en ‘Schrijf een brief’, ‘Lied van mijn leven’ en ‘Dialogen over het levenseinde’.
Ik denk dat ik eerst meer wil halen voordat ik iets teruggeef.

Met dank en vriendelijke groet,
Coby Merkens.

Wijkcontact Medewerker Jeugd Maatschappelijk Ondersteuning

zie info

Storytelling specialist

Hallo Evert, hierover kan ik veel vertellen; misschien handig om een keer telefonisch contact te hebben? Ik heb een achtergrond als Sociaal Werker (30 jaar), docent/onderzoeker HBO Sociaal Werk en Storytelling Specialist.
Ik heb inmiddels veel ervaring opgedaan met het doen van 'narratief onderzoek', leren van verhalen. Narratief onderzoek omvat het verzamelen, vormen, verdiepen en vertellen van verhalen (4 x V). Als je leren van verhalen gebruikt in alle onderdelen van de cyclus beleidsontwikkeling (zie publicatie 'inwoner centraal, bij werken aan kwaliteit en outcome) dan resulteert dat in betere en effectievere hulp. Komende donderdag 20 november vertel ik hierover in een online webinar ervaringsdeskundigheid, georganiseerd door 'Nieuwe Bezems' (WWZ Academie). Verhalen maken duidelijk 1. wat leeft en speelt bij bepaalde doelgroepen; 2 wat nodig is om te zorgen dat mensen mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving; 3 wat werkt in interventies (werkzame processen, zie publicatie 'Wat verandert' van Movisie); 4 wat effecten en impact van interventie is. In oktober heb ik een workshop gegeven aan medewerkers van Movisie die betrokken zijn bij het Koplopersproject. Daarnaast kan ik veel vertellen over opdrachten 'narratief onderzoek' die ik heb gedaan voor organisaties in zorg en welzijn, overheid en onderwijs. In verhalen zit veel kennis verborgen . Organisaties kunnen die gebruiken om te (her)ontdekken 1. waarop zij zich willen laten afrekenen; 2 te communiceren wat 'hun geheim' is; 3 waaruit hun vakmanschap bestaat.

Verbindingsprofessional JGZ

Gemeente Breda werkt met Thematafels. Daaraan nemen vaak managers en beleidsmakers deel. Daaronder zijn zogenaamde wijktafels waar de zorg- en welzijnsorganisaties worden vertegenwoordigd door 'mensen uit het veld'. Vanuit die wijktafel kunnen wij signalen doorspelen naar de thematafel.

Stafarts JGZ

ik ben geen sociaal werker. als JGZ hebben we veel contact met gemeente H'meer. hierbij komen alle onderwerpen aan tafel en als er signalen zijn vanuit inwoners of andere professionals (bijv. zorg loopt niet, langer wachtlijst, zorg om bepaalde wijk ) etc, dan bespreken we dit .
we hebben een goed contact met de gemeente, dus we kunnen dit goed bespreken

Transformatiecoach

Beste Evert,
In wijkteams Enschede werken we met 'vertelpunten'. Dit zijn online vertelpunten waar medewerkers en inwoners hun ervaringen kunnen delen. Deze ervaringen ga je in een een team met diverse fucties duiden om vervolgens om te zetten naar beleid. Bij deze sessies zitten beleidsambtenaren aan tafel. Wij hebben zelfs een dergelijke sessie met de gemeenteraad gedaan, waardoor ook zij ineens andere inzichten kregen. Het voordeel van werken bij de wijkteams in Enschede is dat wij een hybride organisatie hebben en wij sowieso concreet samenwerken met beleidsmedewerker, kwaliteitsmedewerkers van de gemeente. wijkteammedewerkers en ambtenaren kennen elkaar en hebben persoonlijk contact. Dit heel kort in een notendop. Als je meer wilt weten, dan is een persoonlijk gesprek handiger denk ik.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals