9 juli 2019
Bewaren

“Als jongerenwerkers (werkzaam in het wijkteam Loosduinen) zijn we aan het stoeien met hoe we de progressie in het proces van jongeren kunnen bijhouden. Hoe doen we dit zonder dat we een hele administratie moeten bijhouden?”

Het bijhouden van een administratie is erg tijdrovend, ter ondersteuning van onze verantwoording. Daarbij moeten we voorkomen dat we de AVG schenden. Ik vermoed dat er elders al veel is ontwikkeld of bedacht op dit gebied. Ik hoor graag wat werkt en waarom.

#Jeugd #Wijkgericht werken #Wet- en regelgeving
Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er

Hoi Sabine

Interessante vraag. Leuk ook dat je naar aanleiding van de Dag van het Jongerenwerk met deze vraag kom.

Een aantal van bovenstaande reacties komen vanuit de hulpverlening. Binnen wijkteams worden verschillende registratiesystemen of apps gebruikt, die zich richt op de individuele casuïstiek. Als het jullie opdracht is om binnen het wijkteam te werken, dan wordt je als jongerenwerker helaas vaak gedwongen met dat registratiesysteem te werken.
Belangrijk is vooral wat je wilt met je registratie Zoals je ook aangegeven zijn deze registratiesystemen voor het werk als jongerenwerker niet geschikt en veel te bureaucratisch. Zeker niet als je de registratie vooral wilt gebruiken voor het volgen van straatjongeren (nog) zonder jeugdhulp-indicatie en/of jaarlijkse rapportage naar de gemeente.
Dan zijn de bovenstaande suggesties die Dick Smit (jongeren in kaart) en Dimitri Hiy (da-systems) hierboven gedaan hebben meer geschikt. En ik zie dat veel welzijnsorganisaties eigen registratiesystemen hebben. Daarnaast heb je ook nog de plusminmee-app voor jeugdgroepen van Straatcontact https://www.straatcontact.nl/pg-29326-7-95277/pagina/methode_straatcontactnl.html.
Als BVjong krijgen we wel vaker de vraag over goede registratiesystemen voor jongerenwerkers. Misschien goed om hier een expert-meeting over te organiseren. Sabine heb je interesse om hier samen met Dick Smit, Dimitry Hiy hierover door te praten. Dan wil ik namens BVjong hier wel het initiatief voor nemen.
Niko de Groot (BVjong)

Directeur

Hallo Sabine, ik moest meteen aan een oplossing denken welke we ontwikkeld hebben voor een club in Maastricht. Deze bestaat uit twee delen. Enerzijds een kleine webapplicatie waarmee je de vragenlijst(en) beheert en uitzet en anderzijds een App waarmee deelnemers de vragenlijst kunnen invullen. Dit laatste kan via een PC, tablet of via de telefoon, een internetverbinding is hierin voldoende. De data wordt vervolgens opgeslagen in de webapplicatie in een tijdlijn per deelnemer. Dan in de webapplicatie zit ook nog een statistieken editor waarmee je eenvoudig analyses kunt maken van de verzamelde data.

Wellicht voorziet deze oplossing aan jullie behoefte? Mocht er interesse zijn neem dan even contact met me op dan geef ik je toegang tot onze demo omgeving en dan kan je zelf eens (op je gemak) kijken of dit past binnen jullie organisatie.

Succes en groet
Marcel Jonker

Paula Zwijgers
Adviseur

Hallo Sabine, Misschien is de app van Bettery een idee? Ken je die? Ik heb geen aandelen, maar bel wel groot fan van de onderliggende ICF. De app wordt gebruikt door cliënten. Zij besluiten zelf of ze de gegevens ook delen met hun behandelaar.

Manager ai

De Rom-cap is daar het meest geschikt voor.
Daarmee is ook het gemiddelde resultaat per behandelaar te achterhalen. Wat weer handig is voor de inkoop.
Kind of ouder vullen deze elke 3 maanden online in.
Verdiend zichzelf drie keer terug!

Adviseur Zorgkwaliteit en Innovatie GGZ WNB

hallo Sabine,
het hangt er vanaf wat je precies wilt. Via de zelfredzaamheidsmatrix jeugd (https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Zelfredzaamheidschaal-voor-jeugdigen-(ZRJ).pdf ) kun je in beeld brengen hoe het gesteld is met een jongere of de jongeren in een wijk. er zijn schalen voor verschillende leeftijdsgroepen. belangrijk om deze lijst in een digitale omgeving in te vullen, zodat je data kunt combineren en koppelen.

Op individueel niveau kun je de progressie in beeld brengen per doel via de methodiek van goal attainment scaling. stel: je doel is: ik kan zelfstandig winkelen in de stad, kun je dat doel opknippen in kleine stapjes. 0=ik durf de deur niet uit, 1=ik durf met begeleiding op straat, 2=ik durf met begeleiding naar de buurtsuper, etc. 5= ik kan zelfstandig winkelen in de stad. zo kun je ieder stapje als succes vieren met de jongere. Doel behaald: ja. Je kan het ook iets anders inrichten: doel is: ik durf weer alleen te gaan winkelen in de stad: schaal van 0-4 (0-5) 0=niet, 1= een beetje, 2=soms, 5 is: helemaal. het hangt af van het doel wat het handigste is om te gebruiken.
Je kunt dan om de zoveel tijd met de jongere de voortgang op de doelen doornemen.
Ook hier geldt: probeer dit te registreren in een digitale omgeving, zodat je rapportages kunt maken en niet handmatig allerlei lijsten/documenten moet doornemen en turven.

Via de methodiek van Scott Miller kun je per gesprek nagaan in hoeverre het gesprek nuttig en effectief is geweest.

succes ermee!
Aletta Wagenaar

Dirk Winkel
Manager

Hallo Saskia, binnen RegiCare is er binnenkort een module RegiSignaal beschikbaar bedoeld om snel zaken vast te leggen o.a. rondom jongeren. Kun je mij aangeven welke zaken jullie willen vastleggen. Dan kan ik kijken of we in die vraag kunnen voorzien. Groeten, Dirk Winkel, AdSysCo

Storytelling specialist

Hoi Sabine,
Keap it stupid simple :) Als ik goed naar mijn collega's jongerenwerkers heb geluisterd wil je vooral volgen van jullie 'empowerment' jongeren brengt. Is er sprake van groei:
- in persoonlijk functioneren: Meer zelfvertrouwen, meer zelfredzaamheid, beter zelfbeeld, meer grip op levensgebieden
- in sociaal functioneren: meer sociale contacten, betere sociale vaardigheden (luisteren, opkomen voor jezelf, samenwerken)
- in maatschappelijk functioneren: iets doen voor een ander, vrijwilliger zijn binnen of buiten het jongerenwerk, iets doen voor de wijk, de stad, enz.
Om te 'meten' of er sprake is van progressie gebruikten wij destijds smileys (rood > oranje > groen) of een cijfers, bijv. score 1 t/m 10. Je zou een lijst kunnen maken van alle jongeren die je kent en elk van hen elk kwartaal per een score kunnen geven. Eventueel nog ruimte voor opmerkingen/voorbeelden

Bedenker DoelgroepAnalyseSysteem | Adviseur Social Effect

Hoi Sabine,

Vanuit DA Systems werken we samen met verschillende jongerenwerkorganisaties op dat vlak. Ik heb je al een PB gestuurd hierover.

Ik sta je graag te woord over de mogelijkheden. In het kort zijn er 3 mogelijkheden:

- Kijken naar de progressie van de individuen
- Kijken naar de progressie van groepen
- Kijken naar de progressie van de wijk (overlastlocaties, vindplaatsen, etc.)

Mvg, Dimitri Hiy
www.dasystems.nl

Senior adviseur

Dag Sabine, ik moest meteen aan een app denken en misschien is daylio dagboek een makkelijke manier om de voortgang van meerdere jongeren met elkaar en met jullie als professionals te delen. Ligt er natuurlijk aan wat je wilt meten, weten en wie er de progressie bijhoudt. Succes, Theo

Consulent / trainer / coach jongerenwerk en jeugdbeleid

Dag Sabine,
Jan Schellekens heeft een monitorsysteem ontwikkeld genaamd Jongeren in Kaart. Je zou met hem contact op kunnen nemen om te kijken in hoeverre dit systeem "AVG-proof" is. http://www.jeugdenjongerenwerk.nl/jongeren-in-kaart/

Als je je niet wilt of kunt vastleggen aan een registratiesysteem, bijvoorbeeld i.v.m. de kosten, kan je ook zelf een eenvoudige monitortool maken, gericht op de ontwikkeling van je doelgroep. Binnen de hulpverlening wordt veel de zelfredzaamheidsmatrix. Je kan , enigzins gebaseerd op deze methodiek je eigen ontwikkelpunten in een matrix zetten om het verloop bij te houden.
Als je in zo'n matrix persoonsgegevens vast legt zal je de jongere om toestemming moeten vragen, inzagerecht geven e.d. conform de AVG

Dorpencoördinator

Hoi Sabine,

misschien goed om even iets meer info te geven over het soort proces je wil volgen. Heb je laagdrempelig contact met jongeren vanuit bijv. ambulant jongerenwerk bij de voetbalkooi zal je hier anders mee omgaan dan wanneer je een individueel traject loopt met een jongere.

Zonder in te gaan op alle mooie mogelijkheden in de ontelbare cliëntvolgsystemen en registratiesoftware denk ik dat je oplossing vooral ligt in het zoeken van mogelijkheden. Aan dit antwoord zul je dus niet heel veel hebben wanneer je deze vraag stelt omdat je op zoek bent naar een systeem dat je ook kunt gebruiken voor verantwoording.

Zoek even naar de mogelijkheden van de AVG, merk nog steeds dat veel sociaal professionals het als een enorme belemmering in hun mogelijkheden zien, terwijl het juist kaders biedt over wat je allemaal kan doen en hoe je dat op een goede manier doet.

Op 26 juni 2018 op een congres over verward gedrag Jolanda van Boven hier over horen spreken "Biedt de AVG ruimte?". Ik heb een handout van de presentatie, zie bijlage.

Directie

Beste Sabine, actuele vraag. Progressie in het proces van jongeren klink voor mij nog redelijk abstract. Voordat progressie kunt gaan meten dient duidelijk te zijn wat het vertrekpunt is (0-meting), wat je doel met de jongere is en op welke wijze jullie samen dit doel wensen te bereiken. Voor de motivatie en betrokkenheid kan het ook zinvol zijn om tussendoelen te benoemen en hierop in te spelen. Maar een 0-meting en het stellen van een doel alleen is niet voldoende. Om vervolgens de progressie meetbaar te maken is het van belang een helder duidelijk aan te geven op welke punten (indicatoren) je de progressie wilt (en ook kunt) meten. Periodiek kun je voor deze indicatoren een meetmoment inlassen. Dan kan middels een gesprek waarin de te meten punten aan de orde komen maar door het periodiek aanbieden van digitale (slimme)vragenlijsten die door de jongere en/of begeleider periodiek worden ingevuld. Aan de hand van een dashboard kun je de vorderingen bij houden en beter interpreteren en indien nodig daarop inspelen zonder hierover een tijdrovende administratie bij te houden. Voor meer informatie over het meten van progressie middels (digitale) slimme vragenlijsten kun je altijd contact met me opnemen. Hartelijke groet

Coach & Trainer

Mextra is een pakket wat je als abonnement kunt kopen. Je kunt met de jongeren zelf een toegankelijkheid afspreken. Dan kunnen ze meeschrijven, of zien wat je als gespreksnotitie hebt gemaakt, evt laten wijzigen of wat wenselijk is.

Beheerder en toegang is zelf in te richten.

Er zijn vast meer van dat soort systemen. Ook zodanig dat ze er een EVC en CV van kunnen maken. Dat heb ik toevallig een paar jaar geleden gezien bij een scholieren programma. Dat was meer grafisch ook leuk, aantrekkelijk. Konden de kinderen bijv. foto’s uploaden.

Teamleider Gebiedsteam

Beste Sabine,
Mijn tip aan jou zijn er eigenlijk 2.

1e. Zorg aan de voorkant dat je met de jongere heldere en duidelijke resultaten hebt
afgesproken en dat met de jongere hebt gedeeld. Laat het dit als notitie op de
Smartphone van de jongere zetten
2e. Spreek met de jongere af dat hij of zij zelf (in 2 zinnen ) schrijft of de resultaten
zijn gehaald (waarom wel en waarom niet)

Bij ons als Gebiedsteam maken wij gebruik van een registratiesysteem (Regieboxx) waarin wij bij alle inwoners van ons gebied gebruikmaken van deze methode.
Op deze manier voorkom je dat jij als jongerenwerker, hulpverlener iets op schrijft dat niet door de jongere (inwoner) zelf is gedaan.

Het vergt in eerste instantie wel een aanpassing / verandering bij jou zelf. We zijn als hulpverlener geneigd om het over te nemen.

Succes en mocht je vragen hebben, mail dan gerust.

Gr. Marius

Projectleider

Dag Sabine,

Ik werk op dit moment niet meer met jongeren en dus zeg ik misschien iets "ouds" maar toen ik samen met jongeren aan het werk was, gaven zij aan dat het voor hen belangrijk is om zelf bij te houden hoe ze vinden dat het gaat. Uiteraard vraag je dan of je zo nu en dan mee mag kijken en iets over mag nemen, maar je laat de regie meer bij de jongeren. Wie kan beter aangeven of het de goede kant op gaat dan de jongere zelf? (uitzonderingen daargelaten, maar focus op degenen die dat wel kunnen).

Verder zal ik je vraag uitzetten bij mijn contacten in de Jeugdzorg, wie weet hebben die nog verstandige tips.

Groet Gabie Conradi

Jeroen Cornelissen
COO

Hoe definieer je 'progressie'? Wat wil je op dat punt precies bijhouden?

HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals