Vraag

6 oktober 2020
Docent/ Leerlingondersteuner

“Is iemand bekend met de rechten van minderjarige Poolse schoolgaande leerlingen die in Nederland zijn ingeschreven en die onder voogdij staan van een familie, in de situatie dat dezelfde familie vervolgens af wil van het voogdijschap?”

Relatiebeheer en contractmanager

Hallo Charira,

Ik zou even bellen met de burodienst van de Raad voor de Kinderbescherming in de regio waar deze casus onder valt. Zij hebben juristen in dienst die hierin mee kunnen denken.

Succes!
Jeannette Smit

Maatschappelijk werker

Een voogdij instelling kan je vraag beantwoorden. bijvoorbeeld stichting NIDOS.

Adviseur compliance en interne controle

Op basis van dit wetsartikel kan volgens mij de familie die de voogdij heeft pas de voogdij overdragen als er een andere voogd is gevonden.

BW Artikel 2811. De voogdij eindigt op de dag, waarop in kracht van gewijsde is gegaan de beschikking waarbij:
a. de voogd is ontslagen of de voogdij is beëindigd;
b. het gezag over de onder zijn voogdij staande minderjarige aan een of beide ouders is opgedragen; of
c. de voogdij overeenkomstig artikel 299a van dit boek aan een andere voogd is opgedragen.
2.Is een beschikking als in het eerste lid bedoeld, uitvoerbaar verklaard bij voorraad, dan eindigt de voogdij daags nadat de beschikking is verstrekt of verzonden.

Teamcoördinator

Hallo Chaira, ik zou je willen adviseren om contact op te nemen met de Raad voor de Kinderbescherming mbt de juridische aspecten in deze. Het klinkt alsof er sprake kan zijn van een mogelijke gezagsvacuüm.
Groet Radha
Veilig Thuis Kennemerland

Adviseur jeugdbeleid en kinderrechten

Neem even contact op met Defence for children . Die zijn weten alles van regelgeving in deze! Succes!

Adviseur

Welke regio?

Hoi Chaira,
Ik weet niet in welke regio de vraag speelt, mogelijk dat Kompas Jeugdzorg een rol kan spelen/informatie kan geven?!
Groetjes, Marleen

Onafhankelijke Clientondersteuning Sociaal Domein / Asiel en Vreemdelingenrecht

Via deze link kun je ook nog info vinden:

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Voogdij#a488e38b-294a-4f8c-a341-6d486001f6cf41fc4097-33f6-4437-b6a6-916bde2a84e020

Jurist/beleidsadviseur

Voor minderjarige kinderen die in Nederland zijn ingeschreven, moet er altijd een voogd zijn. Als de familie van het voogdijschap af wil zal dit via de rechter moeten gaan die de voogd benoemd heeft. Deze zal dan ook kijken naar een andere voogd.

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals