24 juni 2019
Bewaren
Projectleider/verpleegkundige

“Vanuit mijn werk als 12+ jeugdverpleegkundige (GGD Friesland) ben ik op het voortgezet onderwijs een pilot gestart. Ik laat eerste klassers de kindtool invullen, waarna we hun spinnenweb daarna samen gaan bespreken. Wie heeft hier al ervaring mee?”

#Jeugd #Positieve gezondheid #Sociaal & Gezond
Berend Zewuster
Eigenaar/initiatiefnemer speelgoedwerkplaats

Ik ben zeer geïnteresseerd en zou graag meer willen weten hoe de kindtool eruit ziet. Kan ik het ergens terugvinden?

Directeur / kernteamlid

Nienke,
Dank voor je reactie. Ik kreeg en krijg nu nog wel de indruk dat dit een aanbodgerichte motivatie van jouw kant is. Elke goed bedoelde ondersteuning van volwassenen en professionals is niet per definitie van toegevoegde waarde voor het kind, de onderwijsprocessen en het behalen van opleidingsdoelen. Er zal een gedegen legitimatie aanwezig moeten zijn om 'het aanbod van de Jeugdgezondheidszorg op het Voortgezet Onderwijs' te onderbouwen. Zonder die legitimatie, niet doen, denk ik zo.
Indien jeugdzorg en onderwijs een vorm van afstemming zou krijgen, bijvoorbeeld bij passend onderwijs, onderwijs-zorg-constructies, of zorg-onderwijs-constructies, kan ik me hier wel wat bij voorstellen. Aan de andere kant: terughoudendheid om allerlei functies aan het onderwijs toe te voegen lijkt me ook op z'n plaats. Overigens: met de invoering van passend onderwijs is het aantal problematische casussen niet echt teruggelopen. Ondanks 'zorgteams, zorgaanbod, SWV-ondersteuningsaanbod, enz. zijn er nog steeds scholen die handelingsverlegenheid uitspreken. Hoever moet het onderwijs van z'n kerntaak af? Wanneer is de hoeveelheid zorg zo groot geworden, dat ieder kind er behoefte aan 'dient' te hebben?
Ja, hoe organiseer je relevante vraagsturing?
Heb je hier wat gedachten bij?

Directeur / kernteamlid

Waarom ben je die pilot gestart en waarom laat je de kindtool invullen?
Deze vragen vind ik relevant en vanzelfsprekend.
Zou je hier wat over kunnen/willen zeggen?

Bestuurslid en adviseur gebruikersparticipatie

Hoi Nienke,

Ik volg deze ontwikkeling graag!
Wij gaan ook onderzoeken hoe we deze kindtool kunnen introduceren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Groet Ida Besten
Bestuurslid en adviseur gebruikersparticipatie in Zorg en Welzijn
OZOverbindzorg.nl

Storytelling specialist

Hoi Nienke,

Leuk om een vraag uit Friesland voorbij te zien komen. Wat mooi dat je aan de slag gaat met het spinnenweb. Ik ben er erg van gecharmeerd, omdat kijken, denken en doen vanuit veerkracht (in plaats van op ziekte) volgens mij tot andere resultaten zal leiden.
Ik heb geen ervaring met het samen met jongeren bespreken van het spinnenweb. Maar eventueel kan ik vanuit mijn expertise vanuit storytelling wel van betekenis zijn door je te helpen de verhalen die loskomen naderhand te 'duiden'. Wat vertellen de verhalen die je beluisterd hebt bijvoorbeeld over de waarde van deze tool of over de betekenis die jongeren geven aan de verschillende aspecten van het spinnenweb.
Momenteel doe ik iets vergelijkbaars met verhalen van ouders die deelnemen aan Centering Parenting bij je collega's jgz collega's in Sneek. Zij willen verhalen van ouders gebruiken om (intern) van te leren en (extern) de waarde van Centering Parenting duidelijker over het voetlicht te brengen.

HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals