27 mei 2019
Bewaren

“Heeft iemand ervaring met hoe je positieve gezondheid in kunt zetten bij mensen met een migrantenachtergrond? Is de vragenlijst van het spinnenweb bijvoorbeeld ook beschikbaar in talen als klassiek arabisch, marokaans, turks?”

Graag krijg ik voorbeelden hoe het spinnenweb bij deze doelgroep wordt ingezet en wat de resultaten zijn?

#Wijkgericht werken #Positieve gezondheid #Sociaal & Gezond
Coördinator

ik heb via google info opgezocht over het spinnenweb en positieve gezondheid. Voor beantwoording maak ik een koppeling naar mijn werkervaring -sport voor kansarmen waaronder ook de doelgroep migranten- bij de Gemeente Rotterdam. Voor de (theoretische)invulling is naast de systematiek, processen en belemmeringen(taal- begrip-vertrouwen-eigen voordeel) Daarnaast is het niet alleen het spinnenweb maar zal -gedragsverandering- naar positieve gezondheid een aspect zijn. In mijn gedachten is het handig contact te leggen met kerken en moskee en buurthuizen(gericht op Marokkanen, Turken e.a,) en deze systematiek te promoten en uitleg geven van het voordeel voor de mensen en de maatschappij. Dit zijn zoals bekend organisaties waar migranten zich ophouden. Voor de goede invulling is het daarom wenselijk die samen met de migranten en een exponent die de Nederlandse taal beheerst in te zetten. De migrant dient door te hebben dat hij/zij hierbij een voordeel heeft t.b.v. zichzelf en maartschappelijke verantwoordelijkheid. Het is verde wenselijk de vragen te laten beantwoorden op hun locatie(vertrouwen) Voor hulp en informatie is contact met het - Kenniscentrum Sport- wenselijk.


gr.

Robbert Getrouw

Manager Innovatie

Beste Annemarie,

Half juni lanceert iPH de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid. De eenvoudige tool is ontwikkeld i.s.m. Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Lezen en Schrijven, GGD Amsterdam, GGD Gelderland-Zuid en Bibliotheek Rivierenland.
Deze tool is gebaseerd op de Volwassenentool (B1 niveau), maar dan vereenvoudigd en visueler ingestoken. Niet specifiek voor de doelgroep migranten, maar voor iedereen die moeite heeft met (begrijpend) lezen. De tool is uitvoerig getest. Zo ook in een gezondheidscentrum in Den Haag waarbij diverse mensen met een migranten achtergrond de tool gebruikt hebben. Het werd erg positief ontvangen! Begeleiding vanuit een professional is zeer wenselijk. Daarom lanceren we tevens een begeleidingsdocument voor (zorg)professionals. Hopelijk geeft deze tool (vanaf juni) een handvat voor je gesprekken.

Overigens is deze tool in Nederlandse taal; de juiste vertaling is erg belangrijk zodat de essentie van de dimensies en aspecten uit het spinnenweb goed worden overgebracht.

Coördinator werkgroep Preventie Ouderen en Sociaal verpleegkundige

Hallo Annemarie.
Ik ben recent op een praktijkmiddag van IPH en Alles is gezond geweest.
Toen is ook de vragenlijst in andere talen ter sprake geweest. Die is er dus nog niet maar voor zover ik heb begrepen is er wel aandacht voor en wordt deze ter zijner tijd ontwikkeld.
Als je wil weten hoe het er voor staat kan je beste contact zoeken met IPH.
Succes.

Gespecialiseerd Wijkverpleegkundige NAH

Hallo Annemarie,
Deze vraag kun je het beste stellen aan het Institute for Positive Health (IPH.nl) zij hebben het tool ontwikkeld.
Na het invullen is het belangrijk het gesprek te voeren.
http://www.impuls-onderzoekscentrum.nl/Ervaringen+mijn+positieve+gezondheid

Dit is een onderzoek gedaan naar de ervaringen hiermee.
Alleen door het web in te vullen is het gezondheidsoppervlak zichtbaar. Vandaar ga je in gesprek over wat te verbeteren, in stand houden etc.

Klinisch psycholoog en jurist. Auteur boek Positieve Gezondheidszorg

Beste Annemarie,

Ik ken geen vertaling van het spinnenweb helaas. Wel van de andere werkvorm voor positieve gezondheid: het oplossingsgerichte model (Bannink & Jansen, 2017; www.positievegezondheidszorg.nl).
Mijn boeken zijn vertaald in o.a. Duits, Koreaans, Engels, Japans, Chinees etc.

Verder is de Krachtenvragenlijst in vele talen gratis beschikbaar via www.viacharacter.org.
Het betreft het classificatiesysteem van 24 sterke kanten (ontwikkeld als tegenhanger van het classificatiesysteem van psychische stoornissen de DSM-5).
Mijn boek Positieve psychologie - de toepassingen (waarin de Krachtenvragenlijst beschreven staat) is ook in het Turks vertaald trouwens.
Hoop dat je hier iets aan hebt,

Gerrit de Jong
Adviseur

Informeer eens bij Pharos over de situatie in Rotterdam. Rotterdam is GIDS gemeente

HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals