Regionale Channels bij jou in de buurt

Naast de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen op landelijke channels bestaan er op 1SociaalDomein ook Regionale Channels. 

Regionaal domein overstijgend samenwerken en kennis delen 

Er zijn tientallen regionale netwerken (RegioChannels) binnen 1SociaalDomein waar professionals lokaal en regionaal met elkaar samen werken, kennisdelen en de regionale verbinding versterken. Zij vergroten de onderlinge vindbaarheid en bereikbaarheid, over de domeinen en organisatiegrenzen heen.  Om te leren van elkaar, over actuele vraagstukken en casussen, kennis en ervaring delen en samen te werken met partners in de wijk.

Hieronder zie je een overzicht van verschillende regionale channels. Werk jij in die regio en wil je ook deelnemen aan een regiochannel. Stuur dan een mail aan Thomas Dollevoet via t.dollevoet@1sociaaldomein.nl Staat jouw regio er niet tussen? Vraag dan een demo aan via support@1sociaaldomein.nl

Amsterdam

RegioChannel Jeugdhulp Amsterdam DUO
Sinds 1 januari 2024 werken we binnen Amsterdam en de DUO gemeenten met het Gebiedsgericht Samenwerken Jeugdhulp. Met alle betrokken partijen in een gebied wordt gekeken naar de zorgvraag van kind en gezin. Samenwerkende organisaties zijn o.a Gemeente Amsterdam, Buurtteans, Ouder Kind Teams, Levvel, Arkin en meer. 

Noord-Brabant

RegioChannel: De Gezonde Brabander
De Provincie Noord Brabant wil de samenwerking en kennisuitwisseling laagdrempelig  mogelijk maken rondom het thema gezondheid. Het Channel is bedoeld voor het delen van kennis en inspiratie, elkaar versterken op de gezamenlijke ambitie rondom het thema gezondheid. Daarnaast ligt er een focus om de verbinding te leggen tussen het sociale & fysieke domein.  

Breda

RegioChannel: Financy Breda. Wegwijs in Geldzaken
Financy is hèt loket waar u terecht kunt met al uw geldvragen. Op dit Channel delen professionals in Breda kennis met elkaar rondom het thema financiën. Komt uw client aan het einde van de maand geld tekort? Heeft een bewoner schulden? Vraagt je jezelf af of de burger alles krijgt waar deze recht op heeft? Op dit Channel helpen professionals elkaar. 

Flevoland

RegioChannel: Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 
Op dit platform komen professionals uit de hele regio Flevoland bij elkaar. We werken samen, wisselen ervaringen en kennis uit en organiseren evenementen en trainingen rondom het thema Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.

Friesland

RegioChannel: Friese Preventie Aanpak
WETEN, DELEN en DOEN wat werkt: Om binnen onze Friese beweging écht het verschil te kunnen maken voor inwoners, is het bundelen van alle kennis en ervaring, het maken van verbinding, integraal samenwerken en het daadwerkelijk in de praktijk brengen essentieel. Professionals in Friesland werken samen rondom het thema preventie en in verschillende Coalities. 

Groningen

RegioChannel: Hi!Noord
Hi!Noord versnelt de transitie van gezondheidszorg naar ‘zorg voor gezondheid’ in Noord-Nederland. Dat is nodig - het huidige systeem, waarbij pas actie wordt ondernomen als iemands gezondheid hapert, is onhoudbaar, zo wel qua kosten als qua bemensing. We hebben een nieuw systeem nodig, waarbij we ernaar streven dat iedereen langer gezond blijft.

Channel: Groningen Gezond en Vitaal (binnenkort live)
Channel: Toekomstscenario Groningen (binnenkort live)

Haaglanden

Channel: Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
Het platform waar professionals uit de regio Haaglanden ervaringen uitwisselen, vragen kunnen stellen, samenkomen en deel kunnen nemen aan evenementen en trainingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Het platform is een onderdeel van GGD Haaglanden.

Heerlen

RegioChannel: Samen voor Heerlen
Op Samen voor Heerlen kunnen professionals elkaar (digitaal) ontmoeten rondom een vraagstuk van een wijkbewoner. Of je nu werkzaam bent in het medisch domein, het sociale werkveld of de gemeente Heerlen, jij kan de schakel zijn voor de wijkbewoner. Binnen deze channel is laagdrempelig contact mogelijk, ben je makkelijk benaderbaar en vindbaar om samen aan de slag te gaan met jouw cliënt.  

Lelystad

RegioChannel: Samen Lelystad
Samen Lelystad is het netwerk waar Lelystadse professionals uit het sociaal domein elkaar vinden en samen werken aan een mooier Lelystad. Vanuit de opdracht Samen Lelystad Oost richt dit platform zich op het versterken van de wijken Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk. Dit deel van de stad is door het ministerie van Binnenlandse zaken erkend als een van de zestien kwetsbaarste gebieden in Nederland waar integrale gebiedsaanpak ingezet wordt. Professionals in Lelystad helpen elkaar met lokale (hulp)vragen en delen kennis & ervaringen. 

Limburg

RegioChannel: Limburg Positief Gezond
Dit channel is opgericht door de Beweging Limburg Positief Gezond, met als doel om professionals in Limburg kennis en ervaringen m.b.t. Positieve Gezondheid te laten delen. Ook geven we professionals de kans om met elkaar te netwerken en vraagstukken neer te leggen waar zij tegenaan lopen.

RegioChannel: Kennisplatform GIA Zuid-Limburg
De aanpak van geweld in afhankelijkheid (GIA) is een complexe opgave waarin veel partijen een rol hebben. Een effectieve aanpak kan alleen door een gezamenlijke inspanning van burgers, professionals en gemeenten worden bereikt. Er is behoefte aan integrale en multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld, kinder- en ouderenmishandeling. Noodzakelijk is een goede wisselwerking tussen de domeinen veiligheid en zorg/sociaal. Op dit RegioChannel staan professionals uit de regio Zuid-Limburg met elkaar in verbinding rondom deze thema's. 

RegioChannel Noord Limburg: De Nieuwe Blik op onbegrepen gedrag 
Dit regionale netwerk genaamd "De Nieuwe Blik" is bedoeld voor professionals en organisaties die betrokken zijn bij het omgaan met ‘onbegrepen gedrag’. Het doel van deze gemeenschap is om kennis en ervaringen te delen, best practices uit te wisselen en samen te werken aan nieuwe oplossingen en innovaties om mensen met onbegrepen gedrag beter te ondersteunen.

Oss

Regiohannel: Samenwerkwijze Regio Oss
Opgezet vanuit de Proeftuin Ruwaard. Anders Denken, Doen en Organiseren
Binnen het Channel Samenwerkwijze regio Oss staat de vraag van de wijkbewoner centraal, niet het aanbod van instanties. Voor de beroepskrachten betekent dit een compleet andere manier van werken.  Ben jij werkzaam in Oss of omgeving? Sta jij als professional in verbinding met een van de wijken in Oss? Of wil je graag meedenken, - en van de Samenwerkwijze aanpak leren? Dan ben je van harte welkom dit RegioChannel te volgen!

Utrecht

RegioChannel: Gezonde Wijk Utrecht Noordwest
De Gezonde wijk Utrecht Noordwest is voor iedereen die samen wil bijdragen aan gezondheid in de wijk. Met elkaar hebben we werkafspraken gemaakt over kansen en belemmeringen in onze wijk en hoe we samen oplossingen zoeken voor initiatieven die ontstaan zijn in de praktijk en in de buurt. De gezonde wijk is een netwerk waarin we kennis & ervaringen delen, samenwerken, en de onderlinge vindbaarheid proberen te vergroten.

Zeeland

RegioChannel: Zeeland Zorgt Samen
Het regio Channel ZeelandZorgtSamen is een online platform waar zorg- en welzijnsprofessionals, mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers elkaar vragen kunnen stellen, interessante ontwikkelingen en events met elkaar kunnen delen en waar je je kennis kunt verdiepen in verschillende leersessies. ZeelandZorgtSamen maakt kennis delen snel en simpel en brengt informele en formele werkers binnen het sociaal domein samen.

RegioChannel: Jeugdhulp Zeeland
Bedoeld om kennis uit te wisselen, samen te leren en met elkaar te bouwen aan de regionale samenwerking voor het organiseren van de (specialistische) jeugdhulp. We willen hiermee bereiken dat professionals in de jeugdhulp, vanuit zowel jeugdhulpaanbieders, welzijnsorganisaties, veiligheidspartijen, gemeenten en alle andere partners die betrokken zijn bij de jeugdhulp, hun beroep met plezier uit kunnen oefenen, zich toegerust voelen voor hun taak en geïnspireerd worden door collega’s. 

Zwartewaterland

RegioChannel: Samenwerken in Zwartewaterland
Op dit RegioChannel staan professionals met elkaar in verbinding die betrokken zijn bij Onderwijs en Jeugdhulp in Zwartewaterland. 

De toegevoegde waarde van 1SociaalDomein

Met 1 profiel op het platform 1SociaalDomein heeft de professional zowel toegang tot zijn Regionale channel en tegelijk tot alle landelijke channels. Met 1 account kan je samenwerken en kennis delen op lokaal, regionaal en landelijk niveau:  

  • (Besloten) Wijk en projectgroepen (lokaal niveau) 
  • Regionetwerken (regionaal niveau) 
  • Landelijke netwerken en leersessies (landelijk niveau) 

Wil jij ook een regionaal channel opzetten mail dan naar t.dollevoet@1sociaaldomein.nl 

HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals