Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 23 mei 2018

Doel

 • 1Sociaaldomein heeft als doel uitwisseling van informatie tussen professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Doelgroep

 • De community 1Sociaaldomein is bedoeld voor uitvoerende professionals, coördinatoren, programmamanagers, adviseurs en iedereen die werkzaam is als professional in het sociaal domein, niet uitgesloten vrijwillige hulpverleners en mantelzorgers.
 • Deze website is niet bedoeld voor publieksvoorlichting. 

Beheer

 • Community-managers van Sociaaldomein hebben de bevoegdheid om vragen te weigeren, te redigeren of anders te ordenen.
 • Community-managers van 1Sociaaldomein zijn zonder opgave van reden bevoegd om berichten en profielen (tijdelijk, deels of geheel) van het netwerk te verwijderen.

Besloten/openbaar

 • De hoofdredactie van 1Sociaaldomein is bevoegd tot het wijzigen van het openbaarheidsniveau van geplaatste informatie.

Commerciële doeleinden

 • 1Sociaaldomein is uitsluitend bedoeld voor professionele informatie-uitwisseling binnen het sociaal domein. Gebruik van informatie, van persoonlijke gegevens of van de functionaliteiten van 1sociaaldomein commerciële doeleinden is niet toegestaan, met uitzondering van het aankondigen van seminars en bijeenkomsten die inhoudelijk bijdragen aan het kennisniveau van de deelnemers.

Gedrag

 • Bij het toebrengen van (persoonlijke) schade of het overtreden van de wet, is de hoofdredactie onder verwijzing van deze voorwaarden bevoegd een deelnemer direct 1Sociaaldomein te verwijderen. Zo nodig wordt aangifte gedaan bij de politie.

Bezwaar en beroep

 • Bezwaar tegen het intrekken van een toegangscode/ autorisatie, uitsluiting van gebruik van faciliteiten, of het verwijderen/wijzigen van informatie kan worden gemeld op info@1Sociaaldomein.nl.  

Auteursrechtenbeleid

 • 1Sociaaldomein respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wil een platform bieden waarop deze rechten niet worden geschonden. Wij vereisen dat informatie die door deelnemers wordt geplaatst nauwkeurig, wettig en niet in strijd is met de rechten van derden. Teneinde deze doelstellingen te promoten, kan vermeende schending worden gemeld op info@1sociaaldomein.nl

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • 1Sociaaldomein sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling.
 • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers. 1Sociaaldomein is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
 • Deelnemers van 1Sociaaldomein vrijwaren 1Sociaaldomein voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.
 • 1Sociaaldomein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.
Home