Zorg- en welzijnsprofessionals op 1 platform

Complexe problemen spelen op meerdere leefdomeinen zoals opvoeding, financiën, wonen en geestelijke gezondheid. Denk aan een thuiswonende oudere met dementie en fysieke beperkingen. Of aan een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen, overgewicht en schulden. 

Integrale aanpak 
Veel gemeenten en wijkteams zijn bezig om complexe problematiek integraal aan te pakken. Een goed regionaal netwerk van zorg- en welzijnsprofessionals is daarvoor essentieel. Zij moeten elkaar makkelijk kunnen vinden op expertise, elkaar kunnen helpen bij vastgelopen casussen en continue van elkaar kunnen leren. 

Regionaal netwerk, landelijk verbonden 
Het platform 1SociaalDomein biedt de mogelijkheid om regionale channels te starten. De professionals van de samenwerkende instellingen zijn door zo'n channel met elkaar verbonden in één koepelnetwerk. Een goed voorbeeld hiervan is het Channel ‘Wijkplatform Ruwaard’. Dit channel verbindt alle professionals die in de wijk 'de Ruwaard' in Oss werken. Het Channel Wijkplatform Ruwaard wordt ook aan het landelijke gedeelte van 1SociaalDomein gekoppeld. Zo kunnen de professionals in de Ruwaard met elkaar én met hun vakgenoten uit andere regio’s kennis en ervaringen uitwisselen. 

Meer weten?
Het channel Wijkplatform Ruwaard wordt in april 2020 gelanceerd. Meer weten? Mail naar info@1sociaaldomein.nl.

Laat je inspirereren door onderstaande Channels

Positieve Gezondheid

1907 volgers
Op dit landelijke channel helpen professionals elkaar met vragen over Positieve Gezondheid en delen ervaringsverhalen. Het channel versterkt en versnelt de beweging rondom Positieve Gezondheid.
Interessant voor: Huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, jeugdwerkers, sociaal werkers en alle andere professionals die Positieve Gezondheid (gaan) toepassen.
#positieve gezondheid #betekenisvol #preventie #zorg

GezondheidsRegio Oost-Brabant

93 volgers
Channel Gezondheidsregio Oost Brabant is een leernetwerk waarin drie proeftuinen in de omgeving Oss ervaringen met de methodiek ‘Anders denken, doen en organiseren’ uitwisselen.
Interessant voor: Beleidsmakers, regiomanagers, wijkcoördinatoren en alle andere professionals die meer willen weten over ontschot werken met één uitvraag.
#wijkaanpak #ontschot werken #proeftuin #integrale aanpak

LCGW

166 volgers
Het LCGW is de vereniging van gemeenteambtenaren in het brede sociale domein. Op dit channel wisselen LCGW-leden met elkaar uit hoe zij actuele vraagstukken aanpakken vanuit hun gemeente. Ook niet LCGW-leden zijn van harte welkom mee te doen op dit channel.
Interessant voor: Gemeenteambtenaren, gemeentelijke partners, onderzoekers, en alle andere professionals die zich inzetten voor verbetering van het sociaal domein.
#gemeente #netwerk #kennis #verbetering sociaal domein
HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals