Zorg- en welzijnsprofessionals op 1 platform

Complexe problemen spelen op meerdere leefdomeinen zoals opvoeding, financiën, wonen en geestelijke gezondheid. Denk aan een thuiswonende oudere met dementie en fysieke beperkingen. Of aan een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen, overgewicht en schulden. 

1SociaalDomein biedt een omgeving voor de uitvoerende professional en ondersteunt in het primaire proces. 

Integrale aanpak 
Veel gemeenten en wijkteams zijn bezig om complexe problematiek integraal aan te pakken. Een goed regionaal netwerk van zorg- en welzijnsprofessionals is daarvoor essentieel. Zij moeten elkaar makkelijk kunnen vinden op expertise, elkaar kunnen helpen bij vastgelopen casussen en continue van elkaar kunnen leren. 

Regionaal netwerk, landelijk verbonden 
Het platform 1SociaalDomein biedt de mogelijkheid om regionale channels te starten. De professionals van de samenwerkende instellingen zijn door zo'n channel met elkaar verbonden in één koepelnetwerk. Een goed voorbeeld hiervan is het Channel ‘Wijkplatform Ruwaard’. Dit channel verbindt alle professionals die in de wijk 'de Ruwaard' in Oss werken. Het Channel Wijkplatform Ruwaard wordt ook aan het landelijke gedeelte van 1SociaalDomein gekoppeld. Zo kunnen de professionals in de Ruwaard met elkaar én met hun vakgenoten uit andere regio’s kennis en ervaringen uitwisselen. 

Meer weten?
Het channel Wijkplatform Ruwaard wordt in april 2020 gelanceerd. Meer weten? Mail naar contact@1sociaaldomein.nl.

Laat je inspirereren door onderstaande Channels

Positieve Gezondheid

6170 volgers
Op dit landelijke channel helpen professionals elkaar met vragen over Positieve Gezondheid en delen ervaringsverhalen. Het channel versterkt en versnelt de beweging rondom Positieve Gezondheid.
Interessant voor: Huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, jeugdwerkers, sociaal werkers en alle andere professionals die Positieve Gezondheid (gaan) toepassen.
#positieve gezondheid #betekenisvol #preventie #zorg

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

4952 volgers
Het Platform Vakmanschap is een plek om samen te leren, ervaringen met elkaar te delen en te vinden welke kennis er al is rond het bieden van goede ondersteuning en hulp aan jeugd en ouders.
Interessant voor: Gezinshuisouders, orthopedagogen, jeugdconsulenten, jeugdzorgwerkers, jeugdprofessionals en alle andere professionals die werken met jeugd.
#vakmanschap #jeugdhulp #jeugdzorg #vroegsignalering
HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals