Praktijkervaring verrijkt met onderzoek

1SociaalDomein verbindt iedereen die zich inzet in het sociaal domein. Uitvoerend professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen komen laagdrempelig in contact met onderzoekers, adviseurs en beleidsmedewerkers. Het platform verrijkt ervaringsverhalen uit de praktijk met onderzoek en andere relevante artikelen. Ook verwijst het platform naar actuele richtlijnen en methodieken.

Hoe werkt het? Naast de vragen, antwoorden en berichten op de tijdlijn vind je (de links naar) gerelateerde informatie van kennisinstituten en branche- en beroepsverenigingen. Deelnemers kunnen uiteraard ook zelf onderzoek en andere publicaties toevoegen. 

Laat je inspirereren door onderstaande Channels

Positieve Gezondheid

2904 volgers
Op dit landelijke channel helpen professionals elkaar met vragen over Positieve Gezondheid en delen ervaringsverhalen. Het channel versterkt en versnelt de beweging rondom Positieve Gezondheid.
Interessant voor: Huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, jeugdwerkers, sociaal werkers en alle andere professionals die Positieve Gezondheid (gaan) toepassen.
#positieve gezondheid #betekenisvol #preventie #zorg

Alles is Gezondheid

1313 volgers
De beweging Alles is Gezondheid gaat voor een gezonder en vitaler Nederland. Het netwerk bestaat uit meer dan 3000 partners. Het channel verbindt netwerkpartners aan elkaar én aan andere professionals in het sociaal domein.
Interessant voor: Netwerkpartners van Alles is Gezondheid, gezondheids-professionals, welzijnswerkers en alle andere professionals die willen bijdragen aan een gezonder Nederland.
#leefstijl #leefomgeving #preventie #mentale balans

Nederlands Jeugdinstituut

460 volgers
Over dit channel Dit channel biedt plek aan de volgende werkgroepen van het Nederlands Jeugdinstituut: het IJslandse model, Jeugdmonitoring en Pleegzorg. Deze werkgroepen zijn besloten van aard en bieden professionals de mogelijkheid om samen te werken en kennis uit te wisselen. Voor toegang tot de werkgroepen is toestemming nodig van de werkgroepbehee ...
HomeVraag & AntwoordChannelsProfessionals