Praktijkervaring verrijkt met onderzoek

1SociaalDomein verbindt iedereen die zich inzet in het sociaal domein. Uitvoerend professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen komen laagdrempelig in contact met onderzoekers, adviseurs en beleidsmedewerkers. Het platform verrijkt ervaringsverhalen uit de praktijk met onderzoek en andere relevante artikelen. Ook verwijst het platform naar actuele richtlijnen en methodieken.

Hoe werkt het? Naast de vragen, antwoorden en berichten op de tijdlijn vind je (de links naar) gerelateerde informatie van kennisinstituten en branche- en beroepsverenigingen. Deelnemers kunnen uiteraard ook zelf onderzoek en andere publicaties toevoegen. 

Laat je inspirereren door onderstaande Channels

Cultuur, Zorg & Welzijn

2775 volgers
Op dit landelijke channel van LKCA treffen professionals uit cultuur, zorg & welzijn elkaar. Ze delen ervaring en kennis rondom de effecten van cultuur op het dagelijks functioneren, mentaal welbevinden en de kwaliteit van leven.
Interessant voor: Sociaal werkers, buurt-, sport- en cultuurcoaches, jeugd- en jongerenwerkers, huisartsen en poh-ers, beleidsmakers, onderwijsprofessionals en andere professionals die kunst & cultuur willen inzetten voor het welbevinden van mensen
#Kunst #Cultuur #Welbevinden #gezondheid #Cultuurparticipatie #Positieve gezondheid #zingeving

Academie Sociaal Domein

5948 volgers
De Academie Sociaal Domein is onderdeel van de jb Lorenz University en helpt professionals in het sociaal domein om grip te krijgen op de ontwikkelingen in het veld, en geeft concrete tools hoe om te gaan met mensen uit kwetsbare groepen. Op dit channel leren professionals van elkaar en wisselen ervaringen en kennis met elkaar uit.
Interessant voor: Wijkteammedewerkers, gezinsprofessionals, beleidsmedewerkers, casusmanagers, bestuurders en alle andere professionals actief in het sociaal domein.
#sociaal domein #zorg #academie #opleiding #training #gemeenten #wijkteam #beleidsmedewerker

Praktijkontwikkeling Social Work

419 volgers
Het Channel Praktijkontwikkeling Social Work is gestart en gekoppeld aan de deeltijd-masteropleiding Social Work in Amsterdam. Op dit Channel wordt gewerkt aan het bieden van een leergemeenschap aan (studerende) professionals, het ondersteunen van identificatie van praktijkoverstijgende vraagstukken en tenslotte het formuleren en uitvoeren van vervolgacties rondom deze praktijkoverstijgende vraagstukken. Onderdelen van praktijkontwikkeling zijn onderzoeken, veranderen en professionaliseren.
Interessant voor: Sociale professionals, onderzoekers, lectoren, studerende professionals en alumni
#praktijkoverstijgendevraagstukken #onderzoek #professionaliseren
HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals