Complexe vragen toch kunnen oplossen

In sociale wijkteams is er doorgaans brede kennis aanwezig. De professionals hebben generalistische en specialistische kennis, en bieden hulp voor een diversiteit aan vragen. Volgens een rapport van Movisie is de meest voorkomende doelstelling van de wijkteams het bieden van (de toegang tot) maatwerk. Maar de toename van hulpvragers met complexe problemen neemt alsmaar toe, tot grote zorg van de gemeenten.

Channel Mooi Maatwerk 
Channel Mooi Maatwerk is een channel - met een besloten omgeving - waar sociaal werkers en gemeenteambtenaren doorbraken in casussen van multiprobleemgezinnen met elkaar delen. Ook helpen ze elkaar met casussen die nog niet zijn opgelost. Het Channel Mooi Maatwerk is ingericht door de acht koplopergemeenten die meedoen aan het traject ‘Eenvoudig Maatwerk bij gestapelde problemen’, een traject van het Programma Sociaal Domein. Ben jij ook betrokken bij complexe casussen en wil je toegang tot het Channel Mooi Maatwerk? Ga naar het channel en vraag toegang tot de casussen aan. 

Laat je inspirereren door onderstaande Channels

Mooi Maatwerk

809 volgers
Op dit channel delen professionals doorbraken bij complexe casussen met elkaar. Ook onopgeloste casussen worden op het channel besproken. Mooi Maatwerk is een traject van het Programma Sociaal Domein.
Interessant voor: Sociaal werkers, teamleiders, gemeenteambtenaren en alle andere professionals die te maken hebben met gestapelde en complexe problematiek.
#schulden #armoede #gestapelde problemen #maatwerk
HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals