Waarom het platform 1SociaalDomein?

1SociaalDomein biedt een oplossing voor de (online) versnippering van het sociaal domein. Hoe? Door de professionals zelf – met al hun kennis en ervaring – met elkáár in contact te brengen. Zo benutten we de kennis in het sociaal domein optimaal: cross-sectoraal en multidisciplinair. Binnen het lokale veld en over regionale grenzen heen.

Dé vraagbaak van het sociaal domein 
Uniek aan dit platform is dat zowel uitvoerende professionals als beleidsmedewerkers, adviseurs en ervaringsdeskundigen de vragen beantwoorden, en niet een select groepje aangewezen experts. 1SociaalDomein koppelt gericht vragen van de ene professional aan de expertise van de andere. Met tips, ervaringen of oplossingen voor vastgelopen casuïstiek helpen de deelnemers elkaar een stap verder. Omdat op het platform de praktijkervaring verrijkt wordt met onderzoek, krijgt een antwoord nog meer relevantie.  

Binnen het lokale veld 
Op 1SociaalDomein kunnen wijknetwerken worden gestart, waarin professionals en buurtbewoners samenwerken aan gezonde en sociale wijken. Zo’n online lokaal netwerk ondersteunt een integrale aanpak en werken met één uitvraag. 

Over de regionale grenzen heen
De deelnemers op 1SociaalDomein zijn allemaal met elkaar verbonden doordat ze elkaars vragen beantwoorden bij Vraag & Antwoord en verhalen plaatsen op de Tijdlijn. Daarnaast wisselen ze kennis uit op de channels van landelijke netwerken, tijdelijke programma’s en organisaties.  

Laat je inspirereren door onderstaande Channels

Positieve Gezondheid

6170 volgers
Op dit landelijke channel helpen professionals elkaar met vragen over Positieve Gezondheid en delen ervaringsverhalen. Het channel versterkt en versnelt de beweging rondom Positieve Gezondheid.
Interessant voor: Huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, jeugdwerkers, sociaal werkers en alle andere professionals die Positieve Gezondheid (gaan) toepassen.
#positieve gezondheid #betekenisvol #preventie #zorg

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

4952 volgers
Het Platform Vakmanschap is een plek om samen te leren, ervaringen met elkaar te delen en te vinden welke kennis er al is rond het bieden van goede ondersteuning en hulp aan jeugd en ouders.
Interessant voor: Gezinshuisouders, orthopedagogen, jeugdconsulenten, jeugdzorgwerkers, jeugdprofessionals en alle andere professionals die werken met jeugd.
#vakmanschap #jeugdhulp #jeugdzorg #vroegsignalering

Jeugdhulp Amsterdam-DUO

1186 volgers
Binnen jeugdstelsel van Amsterdam en de DUO gemeenten wordt ingezet op de werkwijze gebiedsgericht werken. Met deze werkwijze willen wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp dichtbij de gezinnen staan die wij helpen. Het gaat ons om maatwerk, zodat jij als hulpverlener daar kan zijn waar dat nodig is.
Interessant voor: Jeugdzorgprofessionals, gezinsprofessionals, jeugdhulpverleners, buurtteams, huisartsen en alle andere professionals die zich inzetten binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming.
#jeugdhulp #jeugdzorg #jeugdbescherming #gebiedsgericht werken #jeugd ggz
HomeTijdlijnVraag & AntwoordChannelsProfessionals